ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

Катедра “Дървообработващи машини” разполага със следните научни лаборатории:

  
Научни лаборатории:
 
 • Рязане на дървесината и режещи инструменти
Адрес:
София 1756, бул. „Климент Охридски” № 10, Лесотехнически университет.
Катедра, Дървообработващи машини, тел.: +359 2 91 907 311, факс: +359 2 862 28 30;
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Ръководител на лабораторията
Ж. Гочев, преподавател, доктор, доцент
 
Услуги, които лабораторията изпълнява:
Обучение на студенти; научни изследвания; консултации. Услуги – разработване на режими за рязане на дървесина и материали на дървесна основа; проектиране на дърворежещи инструменти, изпитване твърдостта на режещите инструменти по Роквел и Бринел; измерване на грапавостта на обработени детайли от дървесина; измерване грапавостта на опорните и режещите повърхнини на дърворежещи инструменти; снаждане на банцигови ленти; измерване на входящата мощност на механизмите за рязане и подаване на дървообработващи машини; измерване на шум и вибрации на машини; заточване на режещи инструменти.
 
Средства, с които лабораторията разполага при изпълнение на услугите:
Микроскопи; режещи инструменти; стендове за измерване на твърдостта на метали (по Роквел и Бринел); Прибори за измерване на шум, вибрации, влажност на дървесината; уреди за измерване на грапавостта на детайли от дървесина и режещи инструменти; машина за снаждане на банцигови ленти; универсална машина за заточване на дърворежещи инструменти. Лабораторията е оборудвана със специализирана техника за проектиране, поддържане и предварителна подготовка на дърворежещи инструменти и техника за монтаж и настройка на сглобяеми фрезери.
 
Ключови думи за дейността на лабораторията:
Рязане на дървесината; материали на дървесна основа; режещи инструменти; технологии
 
Лице за контакт
Гочев, тел.: +359 2 91 907 311, факс: +359 2 862 28 30;
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
 FGP  Katedri  DM  Spec i Ekspertiza  Riazane
 
 • Лазерни технологии
 Адрес
София 1756, бул. „Климент Охридски” № 10, Лесотехнически университет.
Катедра, Дървообработващи машини, тел.: +359 2 91 907 308, факс: +359 2 862 28 30;
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Ръководител на лабораторията
Ж. Гочев, преподавател, доктор, доцент
 
Услуги, които лабораторията изпълнява:
Обучение на студенти; научни изследвания; консултации. Услуги – лазерно рязане, гравиране и маркиране на дървесина и материали на дървесна основа, гравиране на стъкло, рязане на метали – без ограничения в сложността на контура на изделието.
 
Средства, с които лабораторията разполага при изпълнение на услугите:
Два броя технологични лазерни комплекса (CO2) с компютърно управление; He-Ne лазер; микроскопи. Лабораторията е оборудвана със специализирана техника и са разработени технологии и режими за обработване на дървесина и материали на дървесна основа.
 
Ключови думи за дейността на лабораторията:
CO2 лазер; лазерно рязане; лазерно гравиране; лазерно маркиране; дървесина; материали на дървесна основа; технологии.
 
Лице за контакт
Гочев, тел.: +359 2 91 907 308, факс: +359 2 862 28 30;
E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
 
 •  Пневмотранспорт и вентилация
Адрес:
София 1756, бул. „Климент Охридски” № 10, Лесотехнически университет.
Катедра, Дървообработващи машини, тел.: +359 2 91 907 331, факс: +359 2 862 28 30;
E-mail:
 
Ръководител на лабораторията:
Петър Николов, преподавател, гл. ас. д-р
 
Услуги, които лабораторията изпълнява:
Проектиране, изпитване, регулиране и настройка на пневмотранспортни и вентилационни инсталации. Консултации, експертизи на микроклимата и работните помещения и др. предпускови и експлоатационни настройки на вентилационни и певмотранспортни инсталации. Проверка на параметрите на въздушния поток за съответствие с транспортираните материали (раздробена дървесина) и даване на предписания и технически решения за подобряване на работата им.
 
Средства, с които лабораторията разполага при изпълнение на услугите:
Измервателна техника (микроманометри, анимометри термометри, прибори за вземане на прахова проба от помещенията и въздухоочистващите инсталации, кататермометри), методики на изследване, регулиране на настройка. В лабораторията е изградена учебно-експериментална пневмотранспортна инсталация.
 
Ключови думи за дейността на лабораторията:
Пневмотранспорт в дървообработващата промишленост, очистване на отработения въздух, параметри на микроклимата в работните помещения, оползотворяване топлината на изхвърления въздух.
 
Лице за контакт:

Николов, тел.: +359 2 91 907 331, факс: +359 2 862 28 30;
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 
 
Laboratoria VZT i FGP  Katedri  DM  Spez  PTI

Back to top