ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

Адрес:
България, София-1756, бул. “Климент Охридски” 10, Лесотехнически университет, Факултет Горска промишленост;

Местоположение:
Административна дейност – сграда “А”, ет. 3,стая №302

Ръководител катедра:
доц. д-р Николай Иванов Минковски, сграда “А”, ет.3, кабинет 328, тел. 91907/373.

Организатор учебна дейност:
Инж. Григор Пенев Григоров – Сграда „А” ет. 3, стая 303 тел. 91907/383; 386

Отговорник по качеството: доц. Георги Вуков

Преподаватели:доц. д-р Николай Иванов Минковски – р-л катедра
доц. д-р Радостина Николова Дамянова
доц. д-р Димитринка Иванова Владева
доц. д-р Велика Илиева Драгиева
доц. д-р Илиана Наумова Апостолова
доц. д-р Георги Йорданов Вуков
гл. ас. д-р Мартин Атанасов Станев
гл. ас. д-р Юри Митков Димитров
ас. Пламена Атанасова Маринова-Драгозова


История

С решение на Академичния съвет на Софийския университет през 1925 г. се въвежда преподаване на Висша математика и Физика за студентите от специалността “Лесовъдство” към Агрономо-лесовъдния факултет. Обучението по споменатите дисциплини е възложено на Природоматематическия факултет на Университета. Тази специалност се смята за начало на обучението по Физико-математическите дисциплини в ЛТУ.           
Първи преподавател по математика е Иван Ценов (академик). По-късно лекционният поток се поема от Аркади Стоянов (професор), а упражненията се водят от Благовест Долапчиев (член кор.на БАН).
            От 1945 г. в новооткрития Лесовъден отдел на Пловдивския университет, обучението по Математика е възложено на Боян Петканчин (академик). По същото време лекциите в Лесовъдския отдел на Софийския университет са възложени на проф. Благовест Долапчиев. През 1949 г. е избран първият редовен доцент по Висша математика – Никола Иванов Минков (професор).
            През 1952 г. е създадена катедра по “Висша математика” към Лесовъдния факултет на Висшия лесотехнически институт (сега ЛТУ). Н. Минков е професор по математика, създател и първи ръководител на катедрата. По късно катедрата се преименува на “Математика и физика”, тъй като физиците винаги, с кратки прекъсвания , са били в състава и.
 
            Ръководители на катедрата са били:
            Проф. Божидар Тошев – от 1958 до 1976 г.
            Доц. Райко Петров – от 1976 до 1984 г.
            Проф. д-р Кирил Чимев – от 1984 до 1987 г.
            Доц. д-р Стойко Стойков – от 1987 до 1995 г.
            Доц. д-р Иван Батов – от 1995 до 1996 г.
            Доц. д-р Йордан Мишев – от 1996 до 1997 г.
            Доц. д-р Стойко Стойков – вр. и. д. от 1997 до 1999 г.
            Доц. д-р Йорданка Георгиева – вр. и. д. от 1999 до 2000г.
            Доц. д-р Йорданка Георгиева – от 2000 г.
 
            Преподаватели, които са работили в катедрата на редовен трудов договор:
            Проф. Димитър Минков – от 1949 до 1958 г. – математика
            Проф. Кирил Чимев – от 1961 до 1995 г. – математика
            Доц. Иван Михов – от 1950 до 1987 г. – математика
            Доц. Райко Петров – от 1951 до 1987 г. – дескриптивна геометрия
            Доц. Цветан Цветков – от 1953 до 1982 г. – съпромат
            Доц. Лиляна Матеева – от 1954 до 1976 г. – математика
            Доц. Енчо Солаков – от 1960 до 1970 г. – математика
            Доц. Драгия Колев – от 1960 до 1992 г.- теоретична механика
            Доц. Исидор Господинов – от 1962 до 1995 г. – физика
            Доц. Иван Батов – от 1980 до 1996 г. – физика
            Доц. Стойко Стойков – от 1964 до 1997 г. – математика
            Доц. Йордан Мишев - от 1994 до 2000 г. – математика
            Доц. Радка Петрова – от 2000 до 2002 г. – математика
            Ст. пр. Мила Атанасова – от 1952 до 1973 г.- физика
            Гл. ас. Димитър Димитров – от 1952 до 1962 г. – математика
            Гл. ас. Емилия Белева – от 1960 до 1979 г. – физика
            Гл. ас. Стефан Стефанов от 1984 до 1994 – съпромат и механика
            Гл. ас. Ася Маринова от 1984 до 1994 - съпромат и механика
            Гл. ас. Иван Гочев – от 1989 до 1999 г. – математика
            Гл. ас. Лиляна Русева – от 1975 до 1999 г. – математика
            Гл ас. Юлия Николова – от 1974 до 2000 г.- дескриптивна геометрия
            Гл. ас. Гергина Димитрова от 1971 до 2001 – математика
            Гл. ас. Христо Минчев от 1985 до 2004 – математика
 
         

Back to top