ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

Дата: 4 юни 2019 г.Час: 15:00 часаМясто: зала акад. Мако Даков, Лесотехнически университет, сграда А
Стартира Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти”, приета с Решение № 577 от 17 август 2018 г. и на основание чл.6, ал. 1, т.6 и ал.3 от Закона за насърчаване на научните изследвания и в...
Тазгодишната международна научно-техническа конференция „Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн” е девета по ред и се проведе в периода 27-29 септември във Витоша парк хотел, гр. София....
След проведено обсъждане и класиране на подадените документи от студентите от двете специалности на Факултет „Горска промишленост”, Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ дава...
Ден на фирма JAF в Лесотехнически университет, 31.05.2018 г., 11.00 часа, зала 216, сграда А на ЛТУ.
В периода 18 - 20 май 2018г. в базата на Лесотехническия университет в Юндола ще се проведе Националната студентска олимпиада по матаматика (НСОМ 2018). Домакин на НСОМ 2018 е Лесотехническият...
Фирма Ролпласт предлага стажантски позиции в направление производство на прозорци,врати,щори и стъклопакети.Стажантската програма на фирмата дава възможност на мотивирани хора да придобият практически...

Back to top