ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

ХАБИЛИТИТИРАНИ

 1. Проф. Живко Б. Гочев – Декан
 2. Доц. Нено Тричков
 3. Проф. Ася П. Маринова
 4. Доц. Борислав Г. Кючуков
 5. Доц. Васил В. Василев
 6. Проф. Васил Ж. Живков
 7. Доц. Велика Драгиева
 8. Доц. Виктор Савов
 9. Доц. Георги Й. Вуков
 10. Гл. ас. Десислава Ангелова
 11. Доц. Димитринка Владева
 12. Доц. Димитър Ангелски
 13. Доц. Илиана Апостолова
 14. Доц. Лиляна Л. Вълчева
 15. Доц. Нели Н. Станева
 16. Доц. Николай Ив. Минковски
 17. Доц. Николай Бърдаров
 18. Доц. Петър Антов
 19. Доц. Райко Станев
 20. Проф. Регина П. Райчева
 21. Доц. Радостина Н. Дамянова
 22. Доц. Юлия Д. Михайлова
 23. Доц. Янчо Г. Генчев

НЕХАБИЛИТИРАНИ
     24.  Гл. ас. д-р Изабела Кирилова Радкова
     25.  Гл. ас. д-р инж. Павлин Бисеров Вичев

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

26. Преслава С. Садинова - спец. "Инженерен дизайн", IV курс, ОКС "бакалавър".
27. Борис С. Янакиев - спец. "Инженерен дизайн", I курс, ОКС "магистър".
28. Иван Н. Гахов - спец. "Технология на дървесината и мебелите", III курс, ОКС "бакалавър"

Back to top