ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

ХАБИЛИТИТИРАНИ

 1. Доц. Живко Б. Гочев – Декан
 2. Проф. Веселин С. Брезин
 3. Доц. Нено Тричков
 4. Проф. Ася П. Маринова
 5. Доц. Борислав Г. Кючуков
 6. Доц. Васил В. Василев
 7. Доц. Васил Ж. Живков
 8. Доц. Велика Драгиева
 9. Доц. Виктор Савов
 10. Доц. Георги Й. Вуков
 11. Доц. Десислава Ангелова
 12. Доц. Димитринка Владева
 13. Доц. Димитър Ангелски
 14. Доц. Илиана Апостолова
 15. Доц. Лиляна Л. Вълчева
 16. Доц. Мария Ив. Митрева
 17. Доц. Нели Н. Станева
 18. Доц. Николай Ив. Минковски
 19. Доц. Николай Бърдаров
 20. Доц. Петър Антов
 21. Доц. Райко Станев
 22. Доц. Регина П. Райчева
 23. Доц. Радостина Н. Дамянова
 24. Доц. Юлия Д. Михайлова
 25. Доц. Янчо Г. Генчев

НЕХАБИЛИТИРАНИ
     26.  Гл. ас. д-р Изабела Кирилова Радкова
     27.  Гл. ас. д-р инж. Павлин Бисеров Вичев

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ
    28. инж. Владимир Михайлов – докторант
    29. Зорница Петрова – студентка специалност ТДМ
    30. Преслава Садинова – студентка специалност ИД
    31. Борислав Янакиев – студент специалност ИД

Back to top