ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Органи за управление на факултета са: Общото събрание, Факултетният съвет и Деканатът.

Факултет Горско стопанство се намира в централната сграда (А) на Лесотехническия университет, етаж ІІ, стая 222 – деканско ръководство и стая 223 – инспектори, телефони +359 2 8 622 854, +359 2 91 907 вътр. 467 и 475.

Председател на Общото събрание на факултета е проф. д-р Петър Желев, а зам.-председател е доц. д-р Мария Асенова.

 

 

Back to top