ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

С П И С Ъ К

на членове на Факултетния съвет на ФГС – от 27.01.2016 г.

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
1. Проф. д-р Стефан Илиев Юруков
2. Проф. д-р Александър Николов Ташев
3. Проф. д-р Росица Цветкова Петрова
4. Проф. д-р инж. Юлин Николов Тепелиев
5. Проф. д-р Милко Христов Милев
6. Проф. д.н. Людмила Димитрова Малинова
7. Доц. д-р Момчил Панайотов Панайотов
8. Доц. д-р Мариус Алипиев Димитров
9. Доц. д-р инж. Илко Антов Добричов
10. Доц. д-р Наско Александров Илиев
11. Доц. д-р Георги Георгиев Костов
12. Доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова
13. Доц. д-р инж. Константин Иванов Маринов
14. Доц. д-р Боян Петров Милчев
15. Доц. д-р Христо Данчев Михайлов
16. Доц. д-р Красимира Николова Петкова
17. Доц. д-р инж. Явор Найденов Порязов
18. Доц. д-р Кирил Георгиев Стефанов
19. Доц. д-р инж. Станимир Йорданов Стоилов
20. Доц. д-р Петър Желев Стоянов
21. Доц. д-р инж. Радка Георгиева Колева
22. Доц. д-р Симеон Богданов Богданов

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
23. Гл. ас. д-р Стоян Иванов Стоянов
24. Гл. ас. д-р Тома Иванов Тончев
25. Гл. ас. д-р Нено Александров Александров
26. Гл. ас. Евгени Иванов Цавков

СТУДЕНТИ
27. Яна Тодоринова Григорова - спец. "Горско стопанство", II курс.
28. Ивайло Петров Денишев - спец. "Горско стопанство", III курс.
29. Мирослав Стоянов Илиев - спец. "Горско стопанство", III курс.

 

Back to top