ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

С П И С Ъ К

на членове на Факултетния съвет на ФГС – от 27.01.2016 г.

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
1. Проф. д-р Стефан Илиев Юруков
2. Проф. д-р Мая Лазарова Нусторова
3. Проф. д-р Александър Николов Ташев
4. Проф. д-р Николина Пенкова Цветкова
5. Проф. д-р Росица Цветкова Петрова
6. Проф. д-р инж. Юлин Николов Тепелиев
7. Проф. д-р Милко Христов Милев
8. Проф. д.н. Людмила Димитрова Малинова
9. Доц. д-р Момчил Панайотов Панайотов
10. Доц. д-р Мариус Алипиев Димитров
11. Доц. д-р инж. Илко Антов Добричов
12. Доц. д-р Наско Александров Илиев
13. Доц. д-р Георги Георгиев Костов
14. Доц. д-р инж. Венета Иванова Коцева
15. Доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова
16. Доц. д-р инж. Константин Иванов Маринов
17. Доц. д-р Боян Петров Милчев
18. Доц. д-р Христо Данчев Михайлов
19. Доц. д-р Красимира Николова Петкова
20. Доц. д-р инж. Явор Найденов Порязов
21. Доц. д-р Кирил Георгиев Стефанов
22. Доц. д-р Васил Христов Стипцов
23. Доц. д-р инж. Станимир Йорданов Стоилов
24. Доц. д-р Петър Желев Стоянов
25. Доц. д-р инж. Радка Георгиева Колева
26. Доц. д-р Симеон Богданов Богданов

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
27. Гл. ас. д-р Стоян Иванов Стоянов
28. Гл. ас. д-р Тома Иванов Тончев
29. Гл. ас. д-р Нено Александров Александров
30. Ас. Евгени Иванов Цавков

СТУДЕНТИ
31. Георги Петков Георгиев – III курс
32. Чавдар Ангелов Гагов – III курс
33. Лора Тихомирова Петрова – IV курс

 

Back to top