ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

За 69 години (1951-2019) в специалност „Ландшафтна архитектура“ са се дипломирали над 2000 студенти, като над 50 от тях са защитилите образователна и научна степен „доктор“.

11 са обучаващите се към настоящия момент докторанти, от които 4 са чуждестранни.

Брой дипломирани в специалност „Ландшафтна архитектура“ за периода

от 2002 г. до 2019 г. – общо 858 души

Дипломирани 2019 г. – общо 28

 • 20 юни 2019 г. – 8
 • 21 юни 2019 г. – 5
 • 21 ноември 2019 г. – 8
 • 22 ноември 2019 г. – 7

Дипломирани 2018 г. – общо 50

 • 20 юни 2018 г. – 11
 • 21 юни 2018 г. – 11
 • 22 юни 2018 г. – 5
 • 22 ноември 2018 г. – 12
 • 23 ноември 2018 г. – 11

Дипломирани 2017 г. – общо 47

 • 08 юни 2017 г. – 12
 • 09 юни 2017 г. – 10
 • 09 ноември 2017 г. – 13
 • 10 ноември 2017 г. – 12

Дипломирани 2016 г. – общо 56

 • 15 юни 2016 г. – 12
 • 16 юни 2016 г. – 12
 • 17 юни 2016 г. – 5
 • 17 ноември 2016 г. – 13
 • 18 ноември 2016 г. – 14

Дипломирани 2015 г. – общо 46

 • 15 юни 2015 г. – 11
 • 16 юни 2015 г. – 12
 • 19 ноември 2015 г. – 11
 • 20 ноември 2015 г. – 12

Дипломирани 2014 г. – общо 54

 • 19 юни 2014 г. – 12
 • 20 юни 2014 г. – 12
 • 19 ноември 2014 г. – 10
 • 20 ноември 2014 г. – 10
 • 21 ноември 2014 г. – 10

Дипломирани 2013 г. – общо 45

 • 19 юни 2013 г. – 8
 • 20 юни 2013 г. – 7
 • 13 ноември 2013 г. – 10
 • 14 ноември 2013 г. – 10
 • 15 ноември 2013 г. – 10

Дипломирани 2012 г. – общо 29

 • 28 юни 2012 г. – 10
 • 29 юни 2012 г. – 4
 • 15 ноември 2012 г. – 8
 • 16 ноември 2012 г. – 7

Дипломирани 2011 г. – общо 43

 • 06 юни 2011 г. – 10
 • 07 юни 2011 г. – 9
 • 17 ноември 2011 г. – 12
 • 18 ноември 2011 г. – 12

Дипломирани 2010 г. – общо 41

 • 05 юни 2010 г. – 12
 • 06 юни 2010 г. – 12
 • 11 ноември 2010 г. – 9
 • 12 ноември 2010 г. – 8

Дипломирани 2009 г. – общо 72

 • 01 юни 2009 г. – 13
 • 02 юни 2009 г. – 13
 • 03 юни 2009 г. – 12
 • 18 ноември 2009 г. – 12
 • 19 ноември 2009 г. – 11
 • 20 ноември 2009 г. – 11

Дипломирани 2008 г. – общо 44

 • 07 юни 2008 г. – 11
 • 08 юни 2008 г. – 11
 • 13 ноември 2008 г. – 11
 • 14 ноември 2008 г. – 11

Дипломирани 2007 г. – общо 46

 • 09 юни 2007 г. – 15
 • 10 юни 2007 г. – 15
 • 20 ноември 2007 г. – 8
 • 21 ноември 2007 г. – 8

Дипломирани 2006 г. – общо 29

 • 10 юни 2006 г. – 9
 • 11 юни 2006 г. – 9
 • 16 ноември 2006 г. – 5
 • 17 ноември 2006 г. – 6

Дипломирани 2005 г. – общо 36

 • 13 юни 2005 г. – 10
 • 14 юни 2005 г. – 10
 • 10 ноември 2005 г. – 8
 • 11 ноември 2005 г. – 8

Дипломирани 2004 г. – общо 37

 • 15 юни 2004 г. – 13
 • 16 юни 2004 г. – 7
 • 11 ноември 2004 г. – 9
 • 12 ноември 2004 г. – 8

Дипломирани 2003 г. – общо 28

 • 07 юни 2003 г. – 8
 • 08 юни 2003 г. – 8
 • 10 ноември 2003 г. – 8
 • 11 ноември 2003 г. – 4

Дипломирани 2002 г. – общо 51

 • 01 юни 2002 г. – 11
 • 02 юни 2002 г. – 10
 • 04 ноември 2002 г. – 10
 • 05 ноември 2002 г. – 10
 • 06 ноември 2002 г. – 10

Дипломирани 2001 г. – общо 36

 • 28 юни 2001 г. – 8
 • 29 юни 2001 г. – 7
 • 05 ноември 2001 г. – 11
 • 06 ноември 2001 г. – 10

Дипломирани 2000 г. – общо 40

 • 29 юни 2000 г. – 7
 • 30 юни 2000 г. – 8
 • 02 ноември 2000 г. – 13
 • 03 ноември 2000 г. – 12

Дипломни защити за периода ноември 2015-2019 г.

Име Ф.№ Тема на дипломната работа Дипломен ръководител Бр. табла, албум, CD Рецензент Оценка
19.11.2015 г.
1.

Иван Ангелов Бебелеков

31280 Реконструкция на градски парк „Острова“- гр. Девин ас. В. Шахънов 6 табла, албум, CD ланд. арх Д. Копринска Добър 4
2.

Димитър Кирилов Александров

31336 Реконструкция на парк „Вапцаров“- гр. Димитровград доц. д-р Галев 6 табла, албум, CD гл.ас. Каратотева Добър 3,5
3. Теодора Петрова Коцева 31356  Устройство на зона за отдих на територията на природна забележителност „Гробницата на гиганта“ с. Ботасарт, Община Буйон- Белгия доц. д-р Кабатлийска 6 табла, албум, CD гл.ас. Каратотева Мн. добър 5
4. Радостин Юриев Цветков 31360 Реконструкция на представителна зелена площ към ЛТУ-гр. София доц. д-р Александров 7 табла, албум, CD гл.ас. Каратотева Добър 4
5. Станислав Емилов Кусев 31361 Реконструкция на Люлин парк- гр. София доц. д-р Галев 7 табла, албум, CD гл.ас. Карамочев Мн. добър 4,5
6. Максим Христов Янев 31375 Обследване и план за реконструкция на булевард Сливница доц. д-р Щилиянов 5 табла, албум, CD ас. д-р Рангелов Мн. добър 5
7. Владимир Пламенов Даскалов 31476 „Паркоустройствен проект за разширение на Северен парк- гр. София“

ас. д-р  

Рангелов

9 табла, албум, CD ас. Шахънов Добър 3,5
8. Христина Георгиева Георгиева 31519 Изграждане на парк „Свети Георги Победоносец“ и реконструкция на училищен двор- гр. Костинброд ас. д-р Рангелов 7 табла, албум, CD ас. Шахънов Добър 3,5
9. Иван Емилов Стоев 31565 Реконструкция на парк „Възраждане“, гр. София доц. д-р Галев 7 табла, албум, CD ас. д-р Рангелов Добър 3,5
10. Вяра Ангелова Йорданова 31577 „Реконструкция на парк Сливенски минерални бани“ доц. д-р Александров 6 табла, албум, CD ас. д-р Рангелов Мн. добър 5
12. Александра Господинова Господинова 31599 Изграждане на районен парк „ Възраждане“- гр. Ямбол ас. д-р Рангелов 6 табла, албум, CD ас. д-р Данчева Отличен 5,5
20.11.2015 г.
1. Емил Емилов Миразчийски 31610 Реконструкция на парк „Заимов“-гр. София ас. Шахънов 6 табла, албум, CD ас. д-р Данчева Добър 4
2. Андон Димитров Козаров 31623 Проект за обогатяване на дендрологичния състав в санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ – община Аврен доц. д-р Галев 7 табла, албум, CD доц. д-р Анисимова Мн. добър 4,5
3. Никет Байсел Селямед 31681 Реконструкция на парк „Свети Димитър“ –гр. Добрич доц. д-р Щилиянов 6 табла, албум, CD доц д-р. Кабатлийска Отличен 5,5
4.

Божана Станиславова Колева

31690 Реконструкция на „ Аспарухов парк“- гр. Варна доц. д-р Щилиянов 5 табла,албум,CD ланд. арх. К. Монева Мн. добър 5
5. Ивета  Любомирова Попова 31694 Реконструкция и изграждане на обществен парк „Гейзера“- гр. Сапарева баня доц. д-р Галев 7 табла, албум, CD доц. д-р Щилиянов Мн. добър 4,5
6. Красимир Йорданов Василев 31712 Реконструкция на бившата казарма кв. Казански - гр. Стара Загора ас. д-р Рангелов 7 табла, албум, CD гл.ас. Карамочев Мн. добър 4,5
7. Ивайло Динков Николов 31713 Реконструкция на парк „Гео Милев“-гр. София ас. д-р Рангелов 8 табла, албум, CD ас. д-р Данчева Мн. добър 4,5
8. Весела Веселинова Божкова 31724 Изграждане на част от парк „Въртопо“, зона „Изток-Запад“ ас.  Шахънов 9 табла, албум, CD доц. д-р Пенчева Отличен 5,5
9. Димитър Михайлов Петров 31727 Градски парк „Старата Казарма“- гр. Айтос чл. кор. проф. дан Ковачев 6 табла, албум, CD ас. Шахънов Мн. добър 5
10. Димитринка Веселинова Костадинова 31728 Паркоустрояване на къмпинг „Мали лаг“- гр. Ботвеград доц. д-р Щилиянов 6 табла, албум, CD ас. д-р Шахънова Добър 4
11. Ирина Дичева Янева/Бенковска 31731 Паркоустрояване на градски парк „Света Неделя“- гр. Неделино доц. д-р Галев 5 табла,албум,CD ас. д-р Шахънова Среден 3
12. Райна Иванова Велкова 31737 Реконструкция и разширение на парк Темелко Ненков- гр. Перник доц. д-р Галев 6 табла, албум, CD гл.ас. Карамочев Добър 4
15.06.2016 г.
1. Станислава Иванова Узунова 30823 "Реконструкция на районен парк "Изгрев" гр. Бургас" доц. д-р Г. Цолова 8 табла, албум, CD ас. д-р В. Рангелов Мн. добър 5
2. Евдокия Цанева Рачева 31333 "Паркоустройствен проект за Collider Activity Center, гр. София" гл. ас. М. Шахънова 7 табла, албум, CD ас. д-р В. Рангелов Добър 3,5
3. Ина Емилова Захариева 31338 "Реконструкция на спортен комплекс Христо Ботев - гр. Враца" гл. ас. М. Шахънова 7 табла, албум, CD гл. ас Д. Каратотева Мн. добър 4,5
4. Женя Трендафилова Стоева 31345 “Реконструкция на градски парк в град Елхово” ас. д-р В. Шахънов 6 табла, албум, CD ас. д-р Д. Данчева Мн. добър 5
5. Диян Николаев Динков 31467 “Реконструкция на парк „Десети декември“, град Плевен” гл. ас Д. Каратотева 6 табла, албум, CD ас. д-р В. Шахънов Среден 3
6. Живко Йосифов Бояджиев 31469 “Изграждане на Спортен комплекс „Академик“” ас. д-р В. Шахънов 7 табла, албум, CD гл. ас. T. Карамочев Мн. добър 4,5
7. Върбина Христова Андровска 31486 “Реконструкция на парк Възраждане гр. София” доц. д-р  Вл. Щилиянов 6 табла, албум, CD гл. ас Д. Каратотева Мн. добър 4,5
8. Люба Валентинова Ликова 31622 "Паркоустройство на парк "Бял бор", гр. София" ас. д-р В. Шахънов 6 табла, албум, CD гл. ас Д. Каратотева Мн. добър 4,5
9. Деница Николова Петрова 31633 "Изграждане на рекреационен център "Севтополис", община Казанлък" ас. д-р В. Шахънов 6 табла, албум, CD доц. д-р  Е. Драгозова Мн. добър 4,5
10. Глория Миленова Маринова 31683 "Реконструкция на учебен дендрариум към УОГС Петрохан, с. Бързия" доц. д-р Св. Анисимова 6 табла, албум, CD гл. ас. М. Шахънова Отличен 6
11. Цветан Георгиев Младенов 31686 “Реконструкция на парк „Люлин парк“ , гр. София” доц. д-р Вл. Щилиянов 7 табла, албум, CD ас. д-р В. Шахънов Добър 3,5
12. Мария Василева Главчева 31695 „Реконструкция на парк Синкевица, гр. Габрово“ гл. ас Д. Каратотева 7 табла,албум,CD гл. ас. М. Шахънова Мн. добър 5
16.06.2016 г.
1. Марин Стоянов Стойков 31700 „Проектиране на рекреационен център в Курортно-туристическо ядро „ Хайдушки поляни“ землище с. Кутела, община Смолян“ ас. д-р В. Шахънов 7 табла, албум, CD доц. д-р  Ц. Кунева Добър 4
2. Ангел Николов  Шушнев 31701 "Крайречен парк Писковец, гр. Пазарджик" до. д-р Щилиянов 6 табла, албум, CD гл.ас. T. Карамочев Добър 4
3. Марио Емил Апостолов 31704 Проект за паркоустройство и благоустройство на парк "Централни софийски гробища" чл. -кор. проф. дан А. Ковачев 8 табла, албум, CD ас. д-р В. Рангелов Мн. добър 5
4. Георги Руменов Ранчев 31705 “Паркоустройство и благоустройство на крайградски парк „Беш бунар“, град Карлово” ас. д-р В. Рангелов 8 табла, албум, CD доц. д-р Зл. Кабатлийска Отличен 6
5. Надя  Стефанова  Кирова 31721 "Изграждане на районен парк- гр. Разград" ас. д-р В. Рангелов 7 табла, албум, CD ас. д-р Д. Данчева Мн. добър 4,5
6. Мариана Руменова Енчева 31723 “Реконструкция на дендрариум „Качул“ към ДЛС Граматиково” доц. д-р Св. Анисимова 6 табла, албум, CD доц. д-р  Е. Драгозова Мн. добър 5
7. Теодора Димчева Костадинова 31726 "Изграждане на парк в  Зенитно ракетно поделение- гр. Поморие" гл. ас. T. Карамочев 7 табла, албум, CD доц. д-р Вл. Щилиянов Добър 4
8. Максим Пламенов Петков 31729 “Реконструкция на част от ботаническа градина „Екопарк Варна“” доц. д-р  Ц. Кунева 7 табла, албум, CD доц. д-р  Е. Галев Мн. добър 4,5
9. Пламена Николаева Николова 31787 “Реконструкция на част от парк „Орландовци“, гр. София” гл.ас. T. Карамочев 7 табла, албум, CD доц. д-р  Е. Галев Мн. добър 4,5
10. Виолета Георгиева Генова 31801 “Реконструкция на част от парк „Езеро“ гр. Бургас” доц. д-р Вл. Щилиянов 7 табла, албум, CD ас. д-р Д. Данчева Мн. добър 5
11. Елизабет Едуардова Георгиева 31802 “Реконструкция на парк „Изток“- гр. Перник” доц. д-р Вл. Щилиянов 7 табла, албум, CD гл. ас. М. Шахънова Мн. добър 4,5
12. Росица Викторова Карчева 31804 “Реконструкция на парк „Ален Мак“ - село Устрем, община Тополовград” доц. д-р  Вл. Щилиянов 7 табла, албум, CD доц. д-р  Ц. Кунева Мн. добър 4,5
17.06.2016 г.
1. Габриела Георгиева Николова 31808 “Курортен горски парк „Чамкория“ в к.к. Боровец, община Самоков” доц. д-р  Вл. Щилиянов 5 табла, албум, CD ас. д-р В. Шахънов Добър 4
2. Мария Велинова Явашева 31810 “Паркоустройство на част от Източен парк,  район Младост , град София” доц. д-р Вл. Щилиянов 7 табла, албум, CD доц. д-р Зл. Кабатлийска Отличен 5,5
3. Ивета Георгиева Иванова 31827 “Балнеологичен комплекс – гр. София” ас. д-р В. Рангелов 7 табла, албум, CD гл.ас. T. Карамочев Мн. добър 5
4. Стефани Тодорова Згурева 31829 “Изграждане на парк „Арпезос-юг“, гр. Кърджали” доц. д-р Е. Галев 8 табла, албум, CD доц. д-р Вл. Щилиянов Отличен 6
5. Ангела Симеонова Аначкова 31836 “Реконструкция на градски парк с. Брегаре” гл. ас Д. Каратотева 5 табла, албум, CD доц. д-р А. Пенчева Добър 4
17 ноември 2016 г.
1. София Чавдарова Радулова 31326 Реконструкция на парк „Герена“, град София гл. ас. д-р В. Рангелов 7 табла, албум, CD д-р Владимир Томов Много добър 4,50
2. Владимир Василев Димитров 31454 Реконструкция на градски парк „Езерото“, гр. Етрополе доц. д-р Е. Галев 6 табла, албум, CD д-р Галина Найденова Много добър 4,50
3. Моника Петьова Петкова 31570 Реконструкция на парк „Мир и дружба“ гр. София

доц. д-р Елена Драгозова

Научен консултант:

доц. д-р В. Коцева

7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Много добър 4,50
4. Силвана Розалинова Евгениева-Корнуел 31571 Паркоустрояване на общинска мера гр. Банкя гл. ас. д-р В. Шахънов 6 табла, албум, CD д-р Владимир Томов Много добър 4,50
5. Димитър Тодоров Антонов 31603 Благоустрояване на градски парк Велики Преслав доц. д-р Е. Галев 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Теодор Карамочев Много добър 4,50
6. Шабан Мехмедов Талипов 31678 Паркоустрояване на селищен парк – с. Късак доц. д-р Е. Галев 7 табла, албум, CD

докторант

Катерина Монева

Много добър 4,50
7. Веселин Антонов Вълчев                31685 Парк психиатрична болница „Свети Иван Рилски“ кв. Курило гл. ас. д-р В. Шахънов 7 табла, албум, CD ас. Григор Перчиклийски Много добър 4,50
8. Димана Руменова Драганова 31692 Реконструкция на „Ботев парк“ – гр. Козлодуй доц. д-р Ц. Кунева 7 табла, албум, CD ас. Григор Перчиклийски Много добър 4,50
9. Панайот Киров Панайотов 31698 Реконструкция на парк „Езеро“, гр. Бургас гл. ас. д-р В. Шахънов 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Диана Каратотева Много добър 4,50
10. Симона Валери Качева 31706 Реконструкция на парк „Дружба“ гр. София гл. ас. д-р В. Шахънов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Рангелов Много добър 4,50
11.

Петя Пламенова Христова-Шукерова

31718 Реконструкция на парк „Камбаните“, гр. София доц. д-р Ц. Кунева 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Диана Каратотева Много добър 4,50
12. Кристина Олег Темелкова 31786 Реконструкция на парк „Св. Димитър“ - град Добрич гл. ас. д-р Д. Каратотева 6 табла, албум, CD

докторант Добрина Андреева

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Много добър 4,50
13. Елена Венелинова Дюлгерова 31791 Реконструкция на част от парк „Аязмото“, гр. Стара Загора доц. д-р Е. Галев 8 табла, албум, CD д-р Галина Найденова Много добър 4,50
18 ноември 2016 г.
1. Елена Павлова Ганева 31798 Изграждане на парк „Лаута“ – Южна част, гр. Пловдив гл. ас. д-р В. Шахънов 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Рангелов Добър 4
2. Десислава Василева Божилова 31805 Реконструкция на част от парк „Сливенски минерални бани“ доц. д-р Ц. Кунева 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Много добър 4,50
3. Цветелина Димчева Въткова 31807 Реконструкция на част от „Крайдунавски парк“, гр. Видин гл. ас. д-р В. Шахънов 7 табла, албум, CD докторант Катерина Монева Много добър 4,50
4. Мариела Дончева Дончева 31812 Реконструкция на „Младежки парк“ гр. Русе гл. ас. д-р В. Рангелов 8 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Шахънов Много добър 4,50
5. Михаела Иванова Михайлова 31815 Тематична експозиция на род Chamaecyparius Ботаническа градина на БАН гр. София доц. д-р Е. Галев 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Добър 3,50
6. Боряна Емилова Василева 31816 Реконструкция на ЗМ „Кайлъка“, град Плевен доц. д-р Вл. Щилиянов 5 табла, албум, CD ас. Григор Перчиклийски Много добър 4,50
7. Полина Василева Василена 31821 Реконструкция на централна градска част – гр. Ботевград гл. ас. д-р В. Шахънов 7 табла, албум, CD

докторант Добрина Андреева

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Добър 4
8. Цветан Владимиров Михайлов 31822 Реконструкция на парк „10-ти декември“, гр. Плевен гл. ас. д-р В. Шахънов 9 табла, албум, CD гл. ас. д-р Теодор Карамочев Отличен 6
9. Теодора Иванова Иванова 31830 Островен парк „Помона“, Манчестър, Великобритания чл.-кор. проф. А. Ковачев 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Отличен 6
10. Весела Йорданова Драгановска 31835 Реконструкция на част от парк „Св. Георги“, гр. Добрич гл. ас. д-р В. Рангелов 8 табла, албум, CD Доц. д-р Владимир Щилиянов Много добър 4,50
11. Венелина Стефанова Лазарова 31837 Градски парк „Самуил“, град Петрич доц. д-р Вл. Щилиянов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Отличен 5,50
12. Виктория Бойкова Еленкова 31839 Парк „Нора Челеби Пизанти“, град Видин доц. д-р Вл. Щилиянов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Шахънов Отличен 5,50
13. Ивона Иванова Михайлова 31888 Паркоустрояване на част от Източен парк , гр. София доц. д-р Е. Галев 8 табла, албум, CD

докторант Диана Копринска

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Много добър 4,50
14. Петя Иванова Иванова 31891 Паркоустройство на част от Източен парк - Младост 3, гр. София доц. д-р Вл. Щилиянов

6 табла, албум,

CD

докторант Диана Копринска

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Добър 4
8 юни 2017 г.
1. Момчил Цветанов Стоев 31237 Паркоустрояване на ваканционно селище район „Витоша“ към Столична община гл. ас. д-р Диана Каратотева 5 табла, албум, CD ландш. арх. Диана Копринска

Много добър (4,5)

2. Биляна Цветанова Емилова 31451 Покривно озеленяване на Съдебна палата, гр. Видин гл. ас. д-р Мариела Шахънова 5 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова -
3. Павел Валентинов Евлогиев 31586 Реконструкция на парк „Банята“, гр. София доц. д-р Владимир Щилиянов 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова

Добър (4)

4. Ивелина Веселинова Вълчанова 31588 Ландшафтно архитектурно устройство на заливни зони доц. д-р Ценка Кунева 5 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова

Много добър (5)

5. Явор Дамянов Симеонов 31627 Проект за изграждане на парк в кв. Изгрев, гр. Пловдив гл. ас. д-р Мариела Шахънова 6 табла, албум, CD ландш. арх. Милен Сариев

Добър (4)

6. Стоян Георгиев Присадов 31689 Проект за изграждане на лесопарк в местността „Амзово“, гр. Смолян гл. ас. д-р Веселин Шахънов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева

Много добър (4,5)

7. Кристина Руменова Харизанова 31716 Паркоустрояване на почивна станция „Книжовница“ с. Желен, гр. Своге гл. ас. д-р Диана Каратотева 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Рангелов

Много добър (4,5)

8. Десислава Ганчева Димитрова 31720 Реконструкция на местност „Плажа“ към зона за отдих „Панчарево“ доц. д-р Ценка Кунева 6 табла, албум, CD ас. Григор Перчиклийски

Много добър (5)

9. Надежда Маринова Стоянова 31785 Паркоустрояване на част от Източен парк- Младост 3, гр. София гл. ас. д-р Веселин Шахънов 7 табла, албум, CD ас. Григор Перчиклийски Отличен (5,5)
10. Ина Минчева Пеева 31794 Рехабилитация на паркова зона към МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – гр. Габрово доц. д-р Владимир Щилиянов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова

Много добър (5)

11. Виктория Асенова Лисова 31797 Реконструкция на парк „Сеславци“ – гр. София гл. ас. д-р Веселин Рангелов 8 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова

Много добър (5)

12. Цветелина Красимирова Лазарова 31814 Реконструкция на парк „Калето“ гр. Елена гл. ас. д-р Мариела Шахънова 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова

Много добър (5)

9 юни 2017 г.
1. Добрина Георгиева Колева 31784 Паркоустрояване на част от Източен парк ж.к. Младост 3, гр. София гл. ас. д-р Диана Каратотева 6 табла, албум, CD ландш. арх. Добрина Андреева

Много добър (4,5)

2. Виолета Иванова Джиева 31901 Паркоустрояване и благоустрояване на крайречен парк „Писковец“, град Пазарджик

гл. ас. д-р Веселин

Шахънов

6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева

Много добър (4,5)

3. Вълкана Николаева Тарапанова 31905 Реконструкция на парк „Дружба“, гр. Велико Търново

доц. д-р Ценка Кунева

6 табла, албум, CD доц. Емил Галев

Много добър (5)

4. Иван Димчев Димов 31910 Изграждане на еко селище „Доброглед“, село Доброглед, община Варна, град Варна

доц. д-р Ценка Кунева

6 табла, албум, CD доц. Емил Галев

Добър (3,5)

5. Елица Станиславова Янева 31914 Обновяване на междублокови пространства в район „Западен“, град Пловдив доц. д-р Владимир Щилиянов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова

Много добър (4,5)

6. Гергана Милчева Георгиева 31915 Паркоустройство и благоустройство на спортен парк „Христо Ботев“ гр. Враца гл. ас. д-р Веселин Рангелов 7 табла, албум, CD доц. Емил Галев

Добър (4)

7. Мирела Тодорова Керанова 31916 Реконструкция на къмпинг „Карвуна“, с. Крапец доц. д-р Владимир Щилиянов 5 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Шахънов

Добър (4)

8. Ива Юриева Стоянова 31927 Реконструкция и благоустрояване на парк „Хамам баир“- гр. Сливен доц. д-р Владимир Щилиянов 7 табла, албум, CD ландш. арх. Катерина Монева Отличен (5,5)
9. Анелия Росенова Маджарова 31932 Реконструкция на парк „Славия“, гр. София доц. д-р Владимир Щилиянов 8 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева

Много добър (5)

10. Вера Иванова Гайтанджиева 31934 Проект за парк „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив доц. д-р Владимир Щилиянов 6 табла, албум, CD д-р Владимир Томов Отличен (5,5)
11. Ивелина Иванова Факирова 31947 Реконструкция на Ротари парк, гр. Пловдив и проучване на нови, перспективни видове за използване в зелените площи у нас

доц. д-р Златка Кабатлийска

Консултант:

гл. ас. д-р М. Шахънова

6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова

Много добър (5)

12. Гергана Симеонова Макнева 31790 Реконструкция на парк „100 години София“ жк. Младост 2, гр. София доц. д-р Елена Драгозова 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова

Много добър (4,5)

9 ноември 2017 г.
1. Биляна Цветанова Емилова 31451 Покривно озеленяване на Съдебна палата гр. Видин гл. ас. д-р Мариела Шахънова 5 табла, албум, CD ас. Григор Перчиклийски -
2. Александрина Людмилова Кралева 31634 Реконструкция и благоустрояване на Централен градски парк в град Дулово доц. д-р Ценка Кунева 6 табла, албум, CD доц. д-р Владимир Щилиянов

Много добър 5

3. Емилиана Емилова Апостолова 31646 „Нов живот“. Три идейни проекта за съвременно плоско покривно, екологично съобразно озеленяване на блок 208, квартал „Сухата река“ в София град гл. ас. д-р Веселин Шахънов 6 табла, албум, CD доц. д-р Емил Галев Добър 4
4. Марина Бянова Бянова 31684 Реконструкция на градски парк „Кирил Ракаров“ гр. Павликени доц. д-р Владимир Щилиянов 7 табла, албум, CD ас. Григор Перчиклийски

Много добър 5

5. Стелла Асенова Илиева 31703 Изграждане на вилен комплекс с. Костел гл. ас. д-р Веселин Шахънов 6 табла, албум, CD доц. д-р Ценка Кунева Мтого добър 4,50
6. Емил Георгиев Георгиев 31722 Устройство и паркоустрояване на еко селище разположено край планинско езеро Ерлауфзее, Австрия гл. ас. д-р Мариела Шахънова 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Много добър 5
7. Йоан Йовков Земярски 31800 Изграждане на крайречен парк „Чепинци“ проф. дан Атанас Ковачев 5 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Много добър 5
8. Карина Руменова Златкова 31817 Реконструкция на „Тежък полк“ гр. Шумен и възможности за култивиране у нас на представителя на макаронезийската флова Asteriscus sericeus (L.f.) DC.-Asteraceae

гл. ас. д-р Мариела Шахънова

Консултант:

доц. д-р Златка Кабатлийска

7 табла, албум, CD доц. д-р Емил Галев Много добър 5
9. Лидия Здравкова Павлова 31820 Реконструкция на прак „Надежда“ – гр. София и проучване на нови за българската практика едногодишни видове от сем. Solanaceae, Onagraceae, Plantaginaceae и Scrophulariaceae

доц. д-р Златка Кабатлийска

Консултант:

гл. ас. д-р Мариела Шахънова

7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Добър 4
10. Ивелина Красимирова Иванова 31824 Реконструкция на лесопарк „Калето“, град Баня доц. д-р Владимир Щилиянов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Много добър 5
11. Рени Славчева Делякова 31831 Парк „Нора Пизанти“ – град Видин гл. ас. д-р Веселин Шахънов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Добър 4
12. Маргарита Кирилова Кирилова 31838 Реконструкция на парк Герена доц. д-р Елена Драгозова .. табла, албум, флашка гл. ас. д-р Мария Гуркова Добър 3,50
13. Денис Йорданова Костова 31842 Ландшафтно устройство на баластриера Чепинци доц. д-р Светлана Анисимова 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Добър 4,
10 ноември 2017 г
1. Благой Георгиев Узунов 31897 Реконструкция на градски парк „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев доц. д-р Ценка Кунева 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Диана Каратотева Добър 3,50
2. Александър Николов Гълъбов 31902 Паркоустрояване на микрорайонен парк в ж.к. „Люлин“-център, гр. София и проучване на перспективни едносемеделни декоративни видове за използване в цветни композиции у нас

гл. ас. д-р Мариела Шахънова

Консултант:

доц. д-р Златка Кабатлийска

6 табла, албум, CD доц. д-р Емил Галев

Отличен 5,50

3. Симеон Василев Василев 31903 Реконструкция и благоустройство на крайречен парк Писковец доц. д-р Ценка Кунева 6 табла, албум, CD ред. д-нт Добрина Андреева Добър 3,50
4. Йоанна Стефанова Алексиева 31907 Реконструкция и реставрация на парк „Ген. Владимир Заимов“, гр. София гл. ас. д-р Веселин Рангелов 8 табла, албум, CD доц. д-р Златка Кабатлийска Отличен 5,50
5. Гергана Стефанова Николова 31909 Паркоустрояване на междублоково пространство, ж.к. Овча Купел 1, град София гл. ас. д-р Диана Каратотева 6 табла, албум, CD ред. д-нт Добрина Андреева Много добър 4,50
6. Карина Димитрова Етова 31917 Изграждане на парк „Кан Крум“ доц. д-р Елена Драгозова 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Много добър 4,50
7. Надежда Веселинова Милушева 31918 Реконструкция на парк „Рибница“, град Пловдив доц. д-р Елена Драгозова 5 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Много добър 4,50
8. Таня Георгиева Шопова 31935 Реконструкция на парк „Горупсо“, град Кърджали гл. ас. д-р Веселин Шахънов 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Много добър 5
9. Владислава Ивова Георгиева 31939 Реконструкция на централна градска част, град Кула доц. д-р Владимир Щилиянов 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Диана Каратотева Отличен 5,50
10. Любен Николаев Тасев 31940 Паркоустрояване на част от Източен парк – Младост 3 гл. ас. д-р Десислава Данчева …табла, албум, CD д-р Владимир Томов Много добър 5
11. Карина Богомилова Кръстева 31949 Реконструкция на Ученически комплекс град Враца гл. ас. д-р Десислава Данчева 6 табла, албум, CD ас. Григор Перчиклийски Добър 3,50
12. Вера Николова Велева 31951 Реконструкция на зоопарк – град Благоевград гл. ас. д-р Веселин Шахънов 7 табла, албум, CD доц. д-р Емил Галев Много добър 4,5
20 юни 2018 г.
1. Екатерина Василевна Бурукова-Василева 31421 Реконструкция на парк „Огоста“ гр. Монтана проф. Атанас Ковачев

8 табла

+макет албум, CD

гл. ас. д-р Веселин Рангелов Добър 4
2. Свилен Валентинов Спасов 31503 Реконструкция на парк „Темелко Ненков“ гр. Перник доц. д-р Ценка Кунева 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Шахънов Добър 3,50
3. Валери Димитров Карагеоргиев 31574 Паркоустроояване на парк „Манастирски ливади“ гр. София гл. ас. д-р Мариела Шахънова 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Добър 4,00
4. Емил Василев Василев 31607 Реконструкция на Люлин парк гр. София доц. д-р Владимир Щилиянов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Много добър 4,50
5.

Иван Евгениев

Тодоров

31693 Реконструкция на парк „Надежда“ гр. София гл. ас. д-р Веселин Шахънов 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Много добър 4,50
6. Теодора Калинова Кънева 31738 Реконструкция на парк „Стратеш“ гр. Ловеч доц. д-р Ценка Кунева 7 табла, албум, CD доц. д-р Диана Каратотева Много добър 5
7. Гергана Симеонова Макнева 31790 Реконструкция на квартален парк „100 години София“ ж.к. Младост 2, гр. София доц. д-р Елена Драгозова 6 табла, албум, CD доц. д-р Светлана Анисимова Среден 3
8. Симона Евгениева Лилкова 31803 Реконструкция на част от парк „Сливенски минерални бани“ доц. д-р Ценка Кунева 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Рангелов Добър 4
9. Мария Бойко Гочева 31823 Реконструкция на парка на УБ „Лозенец“ гр. София гл. ас. д-р Мария Гуркова 7 табла, албум, CD доц. д-р Диана Каратотева Много добър 4,50
10. Мартина Ивова Маркова 31825 Паркоустрояване на част от Източен парк – ж.к. Младост 3, гр. София доц. д-р Диана Каратотева 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Шахънов Добър 3,50
11. Лилия Велкова Абдулрахим 31826 Паркоустройство на крайградски спортно-атракционен парк, село Челопеч, община Столична доц. д-р Диана Каратотева 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Добър 4
21 юни 2018 г.
1. Памела Методиева Боянова 31921 Паркоустрояване на Южен парк IV част гр. София проф. Атанас Ковачев 10 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Отличен 5,50
2. Биана Николаева Джонева 31923 Реконструкция на парк „Света Троица“ чрез елементи на японска градина в съвременен прочит гр. София гл. ас. д-р Веселин Рангелов 7 табла, албум, CD докторант Добрина Андреева Много добър 4,5
3. Таня Атанасова Петкова 31924 Реконструкция на парк Св. Св. Петър и Павел гр. София гл. ас. д-р Веселин Шахънов 7 табла, албум, CD доц. д-р Ценка Кунева Добър 4
4. Божидар Каменов Иванов 31925 Предложение за опазване и възстановяване на парк „Врана“ гл. ас. д-р Мария Гуркова 8 табла, албум, CD доц. д-р Златка Кабатлийска Отличен 5,50
5. Ирена Владимирова Танушева 31926 Реконструкция на парк „Хиподрума“ гр. София. Възможности за производство и използване на Mimulus guttatus DC, Schrohulariaceae L. в зелените площи на гр. София

доц. д-р Златка Кабатлийска Консултант:

гл. ас. д-р М. Шахънова

8 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Отличен 6
6. Катя Антонова Тонева 31937 Реконструкция на парк „Рибница“, гр. Пловдив и интродуциране на новия за ландшафтната практика у нас вид Bituminaria bituminosa (L.) Stirt. Fabaceae

доц. д-р Златка Кабатлийска Консултант:

гл. ас. д-р М. Шахънова

8 табла, албум, CD ас. д-р Владимир Томов Отличен 5,50
7. Ралица Орлин Димитрова 31941 Паркоустрояване на територия за отдих и спорт – кв. Курило, гр. Нови Искър гл. ас. д-р Веселин Шахънов 6 табла, албум, CD ас. Григор Перчиклийски Добър 4
8. Викица Стойче Казасова 32000 Паркоустройство и благоустройство на крайбрежна зона, град Струга гл. ас. д-р Мария Гуркова 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Отличен 5,50
9. Светлана Димитрова Василева 32018 Паркоустрояване и благоустройство на площадно пространство „Албена“ в град Силистра гл. ас. д-р Мария Гуркова 7 табла, албум, CD доц. д-р Елена Драгозова Добър 4
10. Екатерина Атанасова Караиванова 32024 Паркоустройство и благоустройство на парк „Хан Крум“ гр. Пловдив доц. д-р Владимир Щилиянов 6 табла, албум, CD доц. д-р Елена Драгозова Слаб 2
11. Гергана Георгиева Аврамова 32027 Реконструкция на градската градина в Каварна гл. ас. д-р Мария Гуркова 7 табла, албум, CD докторант Добрина Андреева Много добър 5
12. Екатерина Трендафилова Трайкова 32062 Паркоустрояване на микрорайонен парк в ж.к. „Люлин“ – център, гр. София гл. ас. д-р Веселин Шахънов 8 табла, албум, CD ас. Григор Перчиклийски Добър 3,50
22 юни 2018 г.
1. Адриана Елвис Богданова 32035 Реконструкция на парк „Банята“ гр. София гл. ас. д-р Веселин Шахънов 7 табла, албум, CD доц. д-р Катинка Михова Много добър 4,50
2. Марина Филипова Филипова 32039 Реконструкция на парк „Герена“, София доц. д-р Владимир Щилиянов 8 табла, албум, CD доц. д-р Ценка Кунева Много добър 5
3. Десислава Иванова Денчева 32045 Реконструкция на част от „Крайдунавски парк“ гр. Видин гл. ас. д-р Веселин Шахънов 5 табла, албум, CD ас. д-р Владимир Томов Среден 3
4. Меррин Джеватова Бейтулова 32047 Реконструкция на парк „Юкя“, гр. Търговище доц. д-р Диана Каратотева 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Много добър 4,50
5. Марияна Николаева Друмева 32048 Реконструкция на парк „Бедечка“ град Стара Загора доц. д-р Диана Каратотева 6 табла, албум, CD доц. д-р Катинка Михова Добър 4
22 ноември 2018 г.
1. Петко Владимиров Илиев 31702 Реконструкция и благоустрояване на градски парк в Ботевград доц. д-р Владимир Щилиянов 7 табла, албум, CD докторант Добрина Андреева Много добър 5,00
2. Велислав Ивайлов Йорданов 31715 Велопарк към вилен комплекс Света Марина, град Созопол

доц. д-р Диана Малинова

7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Много добър 5,00
3. Мадлен Цветанова Недкова 31735 Реконструкция на парк в село Мировяне доц. д-р Ценка Кунева

6 табла

албум, CD

гл. ас. д-р Веселин Шахънов Добър 4,00
4. Славея Йорданова Баръмова 31788 Изграждане на част от парк Въртопо, зона „Изток“, район Младост проф. д-р Емил Галев

6 табла

албум, CD

доц. д-р Златка Кабатлийска Добър 4,00
5. Едгар Карен Петросян 31789 Преустройство на къмпинг „Врана“ – София доц. д-р Ценка Кунева

7 табла

албум, CD

доц. д-р Веселин Рангелов Добър 4,00
6. Найден Асенов Аризанов 31832 Паркоустройство и благоустройство на част от Природен парк Махаращра доц. д-р Владимир Щилиянов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Шахънов Добър 3,50
7. Мария Цветанова Крачунова 31840 Реконструкция на парк „Дружба“, гр. София и проучване на зимоустойчивостта на Belomcanda chinensis, Iridaceae при климатичните условия на София

доц. д-р Златка Кабатлийска

Консултант:

гл. ас. д-р Мариела Шахънова

7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Шахънов Отличен 6,00
8. Галина Иванова Иванова 31894 Реконструкция на парк „Младост 4“ гр. София гл. ас. д-р Веселин Шахънов

6 табла

албум, CD

доц. д-р Ценка Кунева Много добър 4,50
9. Моника Ивова Генова 31895 Реконструкция на централен градски парк „Баждар“, гр. Габрово гл. ас. д-р Мариела Шахънова

6 табла

албум, CD

доц. д-р Златка Кабатлийска

Много добър 5,00
10. Йоана Недялкова Раева 31900 Реконструкция на крайморската градина, град Царево проф. д-р Емил Галев 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Добър 4,00
11. Христо Николаев Даскалов 31911 Реконструкция на междублоково пространство в жк „Югоизток“ гр. Добрич доц. д-р Ценка Кунева 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Отличен 5,50
12. Радосвета Иванова Маринова 31931 Устройство на крайградски парк, гр. Елена гл. ас. д-р Мария Гуркова 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Отличен 6,00
23 ноември 2018 г.
1. Мирослав Валериев Маринов 31936 Реконструкция на парк „Горубсо“, град Кърджали гл. ас. д-р Десислава Данчева 7 табла, албум, CD докторант Добрина Андреева Много добър 4,50
2. Февзи Юзджан Шакир 31943 Реконструкция и модернизация на градски парк Момчилград гл. ас. д-р Мария Гуркова 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Много добър 5,00
3. Силвия Тодорова Костова 31950 Реконструкция на вътрешноквартално пространство – УПИ – I -ви жилищен комплекс, кв. 36, град Стамболийски гл. ас. д-р Веселин Шахънов 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Добър 3,50
4. Мария Пламенова Савова 32012 Консервация и реставрация на „Историческото ядро на Морската градина“ във Варна

доц. д-р Ценка Кунева

Консултант:

гл. ас. д-р Мария Гуркова

7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Отличен 5,50
5. Димитър Николов Колев 32020 Реконструкция на представителна част на Институт по Животновъдни науки, гр. Костинброд

доц. д-р Диана Малинова

Консултант:

проф. д-р Анелия Пенчева

7 табла, албум, CD доц. д-р Светлана Анисимова Добър 3,50
6. Екатерина Атанасова Караиванова 32024 Паркоустройство и благоустройство на уширение – парк „Лаута“, град Пловдив доц. д-р Владимир Щилиянов 6 табла, албум, CD

доц. д-р Диана Малинова

Среден 3,00
7. Мария Иванова Липчева 32028 Реконструкция на парк „Славейков“, гр. Бургас доц. д-р Владимир Щилиянов 8 табла, албум, CD гл. ас. д-р Владимир Томов Много добър 4,50
8. Десислава Валентинова Пакиданска 32030 Изграждане на парк и прилежащи сгради за обществено обслужване гл. ас. д-р Веселин Шахънов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Владимир Томов Много добър 4,50
9. Михаела Детелинова Найденова 32036 Реконструкция на спортен комплекс „Христо Ботев“ град Враца проф. д-р Емил Галев 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Много добър 5,00
10. Самуил Стоянов Кирков 32046 Реконструкция на парк „Бадалема“, град Асеновград доц. д-р Владимир Щилиянов 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Добър 3,50
11. Цветелина Кириакос Сингери 32053 Паркоустрояване терена на бивши казарми на 10-ти пехотен родопски полк, град Хасково проф. д-р Емил Галев 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Владимир Томов Много добър 4,50
20 юни 2019 г.
1. Вера Николаева Николова 31717 Алтернативно селище – глемпинг със споделено работно пространство

проф. д.а.н. Атанас Ковачев

доц. д-р Ценка Кунева

7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Отличен 5,50
2. Петя Цвяткова Иванова 31792 Паркоустрояване на част от Източен парк, жк. Младост 3, гр. София гл. ас. д-р Мариела Шахънова

7 табла

албум, CD

доц. д-р Светлана Анисимова Добър 3,50
3. Симеон Малинов Малинов 31893 Реконструкция и социализация на Река Марица – гр. Пловдив проф. д.а.н. Атанас Ковачев 11 табла, албум, CD докторант Добрина Андреева Отличен 5,50
4. Гергана Здравкова Нанева 32013 Реконструкция на част от лесопарк „Кенана“ в град Хасково

гл. ас. д-р Мария Гуркова

8 табла, албум, CD доц. д-р Диана Малинова Много добър 4,50
5. Веселина Недялкова Недялкова 32041 Реконструкция на парк в Мировяне, гр. София гл. ас. д-р Мария Гуркова 7 табла, албум, CD доц. д-р Светлана Анисимова Много добър 5,00
6. Вероника Антонова Спасова 32038 Парк „Хан Крум“ град Пловдив доц. д-р Ценка Кунева 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мариела Шахънова Добър 4,00
7. Лора Веселинова Даидова 32044 Реконструкция на парк „Света Троица“, София гл. ас. д-р Мариела Шахънова 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Шахънов Добър 4,00
8. Памела Филипова Филипова 32050 Реконструкция на парк Камбаните гр. София доц. д-р Диана Малинова 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Владимир Томов Добър 4,50
21 юни 2019 г.
1. Петър Стоянов Пързулов 32122 Реконструкция на „Център за защита на природата и животните“, гр. Добрич

гл. ас. д-р Мария Гуркова

консултант:

проф. д-р Емил Галев

7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Десислава Данчева Отличен 6
2. Илияна Емилова Рангелова 32131 Реконструкция на парк „Митко Соколов“, гр. Перник проф. д.а.н. Атанас Ковачев 8 табла, албум, CD гл. ас. д-р Веселин Шахънов Много добър 4,50
3. Мария Росенова Грънчарова 32133 Изграждане на парк „Иглика“ – гр. Добрич гл. ас. д-р Веселин Шахънов 6 табла, албум, CD гл. ас. д-р Мария Гуркова Много добър 4,50
4. Силвия Величкова Арнаудова 32136 Паркоустрояване и благоустрояване на ж.к. „Запад“, гр. Асеновград гл. ас. д-р Десислава Данчева

8 табла

албум, CD

гл. ас. д-р Мариела Шахънова Много добър 5
5. Никол Петрова Иванова 32150 Централен градски парк, гр. Ловеч гл. ас. д-р Мария Гуркова 7 табла, албум, CD гл. ас. д-р Владимир Томов Отличен 6

Дипломни защити ноември 2015 г.

19.11.2015 г.

Име
Ф.№
Тема на дипломната работа

Дипломен ръководител

Бр. табла, албум, CD
Рецензент
Оценка
 
1.

Иван Ангелов Бебелеков

 
31280

Реконструкция на градски парк „Острова“- гр. Девин

ас. В. Шахънов

6 табла, албум, CD

ланд. арх Д. Копринска
Добър 4
2.

Димитър Кирилов Александров

 
31336

Реконструкция на парк „Вапцаров“- гр. Димитровград

доц. д-р Галев

6 табла, албум, CD

гл.ас. Каратотева
Добър 3,5
3.

Теодора Петрова Коцева

31356

 Устройство на зона за отдих на територията на природна забележителност „Гробницата на гиганта“ с. Ботасарт, Община Буйон- Белгия

доц. д-р Кабатлийска

6 табла, албум, CD

гл.ас. Каратотева
Мн. добър
5
4.

Радостин Юриев Цветков

31360

Реконструкция на представителна зелена площ към ЛТУ-гр. София

доц. д-р Александров

7 табла, албум, CD

гл.ас. Каратотева
Добър 4
5.

Станислав Емилов Кусев

31361

Реконструкция на Люлин парк- гр. София

доц. д-р Галев

7 табла, албум, CD

гл.ас. Карамочев
Мн. добър
4,5
6.

Максим Христов Янев

31375

Обследване и план за реконструкция на булевард Сливница

доц. д-р Щилиянов

5 табла, албум, CD

ас. д-р Рангелов
Мн. добър
5
7.

Владимир Пламенов Даскалов

31476

„Паркоустройствен проект за разширение на Северен парк- гр. София“

ас. д-р  Рангелов

9 табла, албум, CD

ас. Шахънов
Добър 3,5
8.

Христина Георгиева Георгиева

31519

Изграждане на парк „Свети Георги Победоносец“ и реконструкция на училищен двор- гр. Костинброд

ас. д-р Рангелов

7 табла, албум, CD

ас. Шахънов
Добър 3,5
9.

Иван Емилов Стоев

31565

Реконструкция на парк „Възраждане“, гр. София

доц. д-р Галев

7 табла, албум, CD

ас. д-р Рангелов
Добър 3,5
10.

Вяра Ангелова Йорданова

31577

„Реконструкция на парк Сливенски минерални бани“

доц. д-р Александров

6 табла, албум, CD

ас. д-р Рангелов
Мн. добър
5
12.

Александра Господинова Господинова

31599

Изграждане на районен парк „ Възраждане“- гр. Ямбол

ас. д-р Рангелов

6 табла, албум, CD

ас. д-р Данчева
Отличен
5,5
 
 

20.11.2015 г.

 
Име
Ф.№
Тема на дипломната работа

Дипломен ръководител

Бр. табла, албум, CD
Рецензент
Оценка
 
1.

Емил Емилов Миразчийски

31610

Реконструкция на парк „Заимов“-гр. София

ас. Шахънов

6 табла, албум, CD

ас. д-р Данчева
Добър 4
2.

Андон Димитров Козаров

31623

Проект за обогатяване на дендрологичния състав в санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ – община Аврен

доц. д-р Галев

7 табла, албум, CD

доц. д-р Анисимова
Мн. добър
4,5
3.

Никет Байсел Селямед

31681

Реконструкция на парк „Свети Димитър“ –гр. Добрич

доц. д-р Щилиянов

6 табла, албум, CD

доц д-р. Кабатлийска
Отличен5,5
4.

Божана Станиславова Колева

 
31690

Реконструкция на „ Аспарухов парк“- гр. Варна

доц. д-р Щилиянов

5 табла,албум,CD

ланд. арх. К. Монева
Мн. добър
5
5.
Ивета  Любомирова Попова
31694

Реконструкция и изграждане на обществен парк „Гейзера“- гр. Сапарева баня

доц. д-р Галев

7 табла, албум, CD

доц. д-р Щилиянов
Мн. добър
4,5
6.

Красимир Йорданов Василев

31712

Реконструкция на бившата казарма кв. Казански - гр. Стара Загора

ас. д-р Рангелов

7 табла, албум, CD

гл.ас. Карамочев
Мн. добър
4,5
7.

Ивайло Динков Николов

31713

Реконструкция на парк „Гео Милев“-гр. София

ас. д-р Рангелов

8 табла, албум, CD

ас. д-р Данчева
Мн. добър
4,5
8.

Весела Веселинова Божкова

31724

Изграждане на част от парк „Въртопо“, зона „Изток-Запад“

ас.  Шахънов

9 табла, албум, CD

доц. д-р Пенчева
 Отличен5,5
9.

Димитър Михайлов Петров

31727

Градски парк „Старата Казарма“- гр. Айтос

чл. кор. проф. дан Ковачев

6 табла, албум, CD

ас. Шахънов
Мн. добър
5
10.

Димитринка Веселинова Костадинова

31728

Паркоустрояване на къмпинг „Мали лаг“- гр. Ботвеград

доц. д-р Щилиянов

6 табла, албум, CD

ас. д-р Шахънова
Добър 4
11.

Ирина Дичева Янева/Бенковска

31731

Паркоустрояване на градски парк „Света Неделя“- гр. Неделино

доц. д-р Галев

5 табла,албум,CD

ас. д-р Шахънова
Среден 3
12.

Райна Иванова Велкова

31737

Реконструкция и разширение на парк Темелко Ненков- гр. Перник

доц. д-р Галев

6 табла, албум, CD

гл.ас. Карамочев
Добър 4
 

Дипломни защити Юни 2016 г.

15.06.2016 г.
Име
Ф.№
Тема на дипломната работа
Дипломен ръководител
Бр. табла, албум, CD
Рецензент
Оценка
1.
Станислава Иванова Узунова
30823

"Реконструкция на районен парк "Изгрев" гр. Бургас"

доц. д-р Г. Цолова

8 табла, албум, CD

ас. д-р В. Рангелов
Мн. добър 5
2.
Евдокия Цанева Рачева
31333

"Паркоустройствен проект за Collider Activity Center, гр. София"

гл. ас. М. Шахънова

7 табла, албум, CD

ас. д-р В. Рангелов
Добър 3,5
3.
Ина Емилова Захариева
31338

"Реконструкция на спортен комплекс Христо Ботев - гр. Враца"

гл. ас. М. Шахънова

7 табла, албум, CD

гл. ас Д. Каратотева
Мн. добър 4,5
4.
Женя Трендафилова Стоева
31345

“Реконструкция на градски парк в град Елхово”

ас. д-р В. Шахънов

6 табла, албум, CD

ас. д-р Д. Данчева

Мн. добър 5
5.
Диян Николаев Динков
31467

“Реконструкция на парк „Десети декември“, град Плевен”

гл. ас Д. Каратотева

6 табла, албум, CD

ас. д-р В. Шахънов
Среден 3
6.
Живко Йосифов Бояджиев
31469

“Изграждане на Спортен комплекс „Академик“”

ас. д-р В. Шахънов

7 табла, албум, CD

гл. ас. T. Карамочев
Мн. добър 4,5
7.
Върбина Христова Андровска
31486

“Реконструкция на парк Възраждане гр. София”

доц. д-р  Вл. Щилиянов

6 табла, албум, CD

гл. ас Д. Каратотева
Мн. добър 4,5
8.
Люба Валентинова Ликова
31622

"Паркоустройство на парк "Бял бор", гр. София"

ас. д-р В. Шахънов

6 табла, албум, CD

гл. ас Д. Каратотева
Мн. добър 4,5
9.
Деница Николова Петрова
31633

"Изграждане на рекреационен център "Севтополис", община Казанлък"

ас. д-р В. Шахънов

6 табла, албум, CD

доц. д-р  Е. Драгозова

Мн. добър 4,5
10.
Глория Миленова Маринова
31683

"Реконструкция на учебен дендрариум към УОГС Петрохан, с. Бързия"

доц. д-р Св. Анисимова

6 табла, албум, CD

гл. ас. М. Шахънова
Отличен 6
11.
Цветан Георгиев Младенов
31686

“Реконструкция на парк „Люлин парк“ , гр. София”

доц. д-р Вл. Щилиянов

7 табла, албум, CD

ас. д-р В. Шахънов
Добър 3,5
12.
Мария Василева Главчева
31695

„Реконструкция на парк Синкевица, гр. Габрово“

гл. ас Д. Каратотева

7 табла,албум,CD

гл. ас. М. Шахънова
Мн. добър 5
 
16.06.2016 г.
 
Име
Ф.№
Тема на дипломната работа
Дипломен ръководител
Бр. табла, албум, CD
Рецензент
Оценка
1.
Марин Стоянов Стойков
31700

„Проектиране на рекреационен център в Курортно-туристическо ядро „ Хайдушки поляни“ землище с. Кутела, община Смолян“

ас. д-р В. Шахънов

7 табла, албум, CD

доц. д-р  Ц. Кунева
Добър 4
2.
Ангел Николов  Шушнев
31701

"Крайречен парк Писковец, гр. Пазарджик"

до. д-р Щилиянов

6 табла, албум, CD

гл.ас. T. Карамочев
Добър 4
3.
Марио Емил Апостолов
31704

Проект за паркоустройство и благоустройство на парк "Централни софийски гробища"

чл. -кор. проф. дан А. Ковачев

8 табла, албум, CD

ас. д-р В. Рангелов
Мн. добър 5
4.
Георги Руменов Ранчев
31705

“Паркоустройство и благоустройство на крайградски парк „Беш бунар“, град Карлово”

ас. д-р В. Рангелов

8 табла, албум, CD

доц. д-р Зл. Кабатлийска

Отличен 6
5.

Надя  Стефанова  Кирова

31721

"Изграждане на районен парк- гр. Разград"

ас. д-р В. Рангелов

7 табла, албум, CD

ас. д-р Д. Данчева

Мн. добър 4,5
6.
Мариана Руменова Енчева
31723

“Реконструкция на дендрариум „Качул“ към ДЛС Граматиково”

доц. д-р Св. Анисимова

6 табла, албум, CD

доц. д-р  Е. Драгозова

Мн. добър 5
7.
Теодора Димчева Костадинова
31726
"Изграждане на парк в  Зенитно ракетно поделение- гр. Поморие"
гл. ас. T. Карамочев

7 табла, албум, CD

доц. д-р Вл. Щилиянов
Добър 4
8.
Максим Пламенов Петков
31729

“Реконструкция на част от ботаническа градина „Екопарк Варна“”

доц. д-р  Ц. Кунева

7 табла, албум, CD

доц. д-р  Е. Галев
Мн. добър 4,5
9.
Пламена Николаева Николова
31787

“Реконструкция на част от парк „Орландовци“, гр. София”

гл.ас. T. Карамочев

7 табла, албум, CD

доц. д-р  Е. Галев
Мн. добър 4,5
10.
Виолета Георгиева Генова
31801

“Реконструкция на част от парк „Езеро“ гр. Бургас”

доц. д-р Вл. Щилиянов

7 табла, албум, CD

ас. д-р Д. Данчева

Мн. добър 5
11.
Елизабет Едуардова Георгиева
31802
“Реконструкция на парк „Изток“- гр. Перник”
доц. д-р Вл. Щилиянов

7 табла, албум, CD

гл. ас. М. Шахънова
Мн. добър 4,5
12.
Росица Викторова Карчева
31804

“Реконструкция на парк „Ален Мак“ - село Устрем, община Тополовград”

доц. д-р  Вл. Щилиянов

7 табла, албум, CD

доц. д-р  Ц. Кунева
Мн. добър 4,5
 
17.06.2016 г.
 
Име
Ф.№
Тема на дипломната работа
Дипломен ръководител
Бр. табла, албум, CD
Рецензент
Оценка
1.
Габриела Георгиева Николова
31808

“Курортен горски парк „Чамкория“ в к.к. Боровец, община Самоков”

доц. д-р  Вл. Щилиянов

5 табла, албум, CD

ас. д-р В. Шахънов
Добър 4
2.
Мария Велинова Явашева
31810

“Паркоустройство на част от Източен парк,  район Младост , град София”

доц. д-р  Вл. Щилиянов

7 табла, албум, CD

доц. д-р Зл. Кабатлийска

Отличен 5,5
3.
Ивета Георгиева Иванова
31827

“Балнеологичен комплекс – гр. София”

ас. д-р В. Рангелов

7 табла, албум, CD

гл.ас. T. Карамочев
Мн. добър 5
4.
Стефани Тодорова Згурева
31829

“Изграждане на парк „Арпезос-юг“, гр. Кърджали”

доц. д-р  Е. Галев

8 табла, албум, CD

доц. д-р Вл. Щилиянов
Отличен 6
5.
Ангела Симеонова Аначкова
31836

“Реконструкция на градски парк с. Брегаре”

гл. ас Д. Каратотева

5 табла, албум, CD

доц. д-р А. Пенчева

Добър 4

Back to top