ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

Лесотехнически университет, Факултет по Екология и Ландшафтна Архитектура, в качеството си на Водещ партньор по проект: „Повишаване ефективността на опазване на влажните зони“, WetMainAreas,...
Във връзка с посещение на експертна група от НАОА за програмна акредитация на професионално направление 4.4. „Науки за земята“ и докторска програма „Екология и опазване на екосистемите“, Факултет по Екология и ландшафтна...
На 9-ти ноември екипът на Cleantech Bulgaria заедно с преподавателите от Лесотехническия университет ще проведе сутрешна загряваща сесия на тема зелени иновации и бизнес идеи в предварителна...
КАНДИДАТСТВАЙ ТУК, ЗА ДА УЧАСТВАШ В НАЙ-ВЪЛНУВАЩИТЕ СТУДЕНТСКИ ИГРИ! Start-Up Универсиада 2017 цели да привлече най-престижните български университети, които да мобилизират своите студенти около бизнес идеи и решения, борещи вредното влияние на климатичните промени. Екипите ще...
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТкани всички завършващи ученици и техните преподаватели на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ специалност ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Във връзка с Международния ден на Земята, факултетът по...
Landscape Architecture Week е ежегодно мероприятие протичащо през първата седмица на месец април. Паралелно със "Седмица на гората" се организират събития посветени на ландшафтната архитектура,...
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТКани всички завършващи ученици и техните преподаватели наДен на отворените врати за специалност „Ландшафтна архитектура“ Във връзка с ежегодно провежданият пролетен бал на специалност Ландшафтна архитектура, Факултета по...
По инициатива „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД, към „Център за продължаващо обучение“ на ЛТУ бе организиран студентски конкурс за „Изготвяне на проект за реконструкция на зелени площи в...

Back to top