ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

Делегация от Европейската комисия се запозна с напредъка по един от иновативните европейски проекти – Център по компетентност “Clean & Circle” С изпълнението на проекта за изграждане и развитие на Център по компетентност...
Работна среща на партньорите по проект Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” – Clean & Circle Единадесета работна среща на...
Лесотехнически университет, Факултет по Екология и Ландшафтна Архитектура, в качеството си на Водещ партньор по проект: „Повишаване ефективността на опазване на влажните зони“, WetMainAreas,...
Във връзка с посещение на експертна група от НАОА за програмна акредитация на професионално направление 4.4. „Науки за земята“ и докторска програма „Екология и опазване на екосистемите“, Факултет по Екология и ландшафтна...
На 9-ти ноември екипът на Cleantech Bulgaria заедно с преподавателите от Лесотехническия университет ще проведе сутрешна загряваща сесия на тема зелени иновации и бизнес идеи в предварителна...
КАНДИДАТСТВАЙ ТУК, ЗА ДА УЧАСТВАШ В НАЙ-ВЪЛНУВАЩИТЕ СТУДЕНТСКИ ИГРИ! Start-Up Универсиада 2017 цели да привлече най-престижните български университети, които да мобилизират своите студенти около бизнес идеи и решения, борещи вредното влияние на климатичните промени. Екипите ще...
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТкани всички завършващи ученици и техните преподаватели на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ специалност ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Във връзка с Международния ден на Земята, факултетът по...
Landscape Architecture Week е ежегодно мероприятие протичащо през първата седмица на месец април. Паралелно със "Седмица на гората" се организират събития посветени на ландшафтната архитектура,...

Back to top