ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

В съответствие с Правилника за дейността на Лесотехническия университет, органи за управление за управление на факултета са: Общо събрание, Факултетен съвет, Деканат (чл. 28(2)).

Back to top