ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

ХАБИЛИТИТИРАНИ

 1. Чл.-кор. проф. дан Атанас Димитров Ковачев
 2. чл.-кор. проф. д.н. Иван Александров Илиев
 3. Проф. д.н. Людмила Димитрова Малинова
 4. Проф. д.н. Росица Цветкова Петрова
 5. Проф. д-р Анелия Живкова Пенчева
 6. Проф. д-р Дилянка Иванова Безлова
 7. Проф. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева
 8. Проф. д-р Емил Николов Галев
 9. Проф. д-р Иванка Драганова Колева-Лизама
 10. Доц. д-р инж. Бернардо Лизама Ривас
 11. Доц.. д-р Веселин Петров Рангелов
 12. Доц. д-р Данаил Димитров Дойчев
 13. Доц. д-р Диана Илиева Малинова
 14. Доц. д-р Екатерина Иванова Тодорова
 15. Доц. д-р Златка Спасова Кабатлийска
 16. Доц. д-р Йорданка Борисова Иванова
 17. Доц. д-р Пламен Евгениев Александров
 18. Доц. д-р Светлана Викторовна Анисимова
 19. Доц. д-р Соня Борисова Дамянова
 20. Доц. д-р Соня Христова Бенчева
 21. Доц. д-р Ценка Пенкова Кунева

НЕХАБИЛИТИРАНИ

    22.    Гл. ас. д-р Николай Георгиев Зафиров
    23.    Гл. ас. д-р Добринка Димитрова Зъкова-Александрова
    24.    Гл. ас. д-р Десислава Иванова Данчева
    25.    Гл. ас. д-р ланд. арх. Мария Стефанова Гуркова

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

26. Стойка Костадинова Русева - редовен докторант
27. Биляна Бисерова Тодорова - спец. "ЕООС", IV курс.
28. Мария Божидарова Ораклиева - спец. "ЛА" , V курс

Back to top