ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

Адрес

България, София 1797, бул. „Климент Охридски” 10, Лесотехнически университет, Факултет „Стопанско управление”

Местоположение

сграда „А”, етаж 4, стая № 429, 431, 432, 411

Ръководител на катедрата

доц. д-р Емил Кичуков

тел. 02 91907*280; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

История

Катедрата води своето начало от катедра „Икономика, организация и планиране”, която е създадена през 1950 г. Със създаването на факултет „Стопанско управление” (ФСУ) към Лесотехническия университет (ЛТУ) през 1995 г., катедра „Икономика, организация и обществени науки” от факултет „Горско стопанство” се преобразува в три катедри към ФСУ: катедра „Икономика и управление”, катедра „Организация и планиране” и катедра „Хуманитарни науки”. Пръв ръководител на катедра „Икономика, организация и планиране” от 1950 до 1964 г. е доц. Юли Михайлов. След това ръководители на катедрата са били: проф. д-р Христо Сираков – 1965–1987 г.; проф. д-р Пеньо Карадочев – 1988–1990 г.; проф. д-р Георги Пухалев – 1990–1993 г.; доц. д-р Никола Стоянов – 1993–1995 г.

За ръководител на новосъздадената катедра „Организация и планиране” към ФСУ през 1995 г. е избран доц. д-р Никола Стоянов. През април 1998 г. катедра „Организация и планиране” е преименувана в катедра „Маркетинг и управление на производството” с ръководител доц. д-р Никола Стоянов. От 2003 до 2011 г. ръководител на катедра „Маркетинг и управление на производството” е доц. д-р Диана Иванова, от 2010/2011 – проф.д.ик.н. Диана Иванова. От януари 2012 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Никола Стоянов, а от септември 2017 г. доц. д-р Емил Кичуков.

От 11.04.2019 г. по решение на Академичния съвет на ЛТУ №37/10.04.2019 г. катедра „Маркетинг и управление на производството” е преобразувана в катедра „Мениджмънт и алтернативен туризъм” с ръководител катедра доц. д-р Емил Кичуков.

С решение на ФС от 10.03.2020 г. доц. Кичуков е утвърден за Ръководител на катедра.

В катедрата са работили следните преподаватели: доц. Юли Михайлов, проф. Христо Сираков, проф. Пеньо Карадочев, проф. Георги Пухалев, проф. Никола Стоянов, проф. Иван Йовков, проф. Диана Иванова, ст.н.с. II ст. Ангел Баев, ст. н. с. II ст. Лиляна Полянска, доц. Лиляна Теофилова, гл. ас. Иван Драганов, гл. ас. Тодор Василев, проф. Иван Палигоров, гл. ас. Цанко Тодоров, доц. Емил Кичуков, ас. Венелина Колева, доц. Живко Гочев, доц. Цанко Българенски, доц. Симеон Елазаров, доц. Никола Григоров, доц. Радостина Попова-Терзийска, гл. ас. Антон Костадинов, ас. Цветелина Симеонова-Заркин.

Академичен състав на катедрата

 • доц. д-р Емил Розенов Кичуков
 • проф. д-р Красимира Светославова Станева
 • доц. д-р Николай Константинов Нейков
 • доц. д-р Радостина Кънчева Попова-Терзийска
 • гл. ас. д-р Антон Симеонов Костадинов
 • гл. ас. д-р Светлана Танева Станева
 • ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин
 • проф. д.ик.н. Диана Иванова – гост-преподавател
 • проф. д-р Владимир Пиралков – гост-преподавател
 • проф. д-р Никола Стоянов – хоноруван преподавател
 • доц. д-р Румен Драганов – хоноруван преподавател

Организатор учебна дейност

инж. Людмила Янкова – сграда „А”, етаж 4, стая № 411, тел. 02 91907*295

Отговорник по качеството

доц. д-р Емил Кичуков

Дисциплини и преподаватели

 • Агромаркетинг – спец. „Агрономство” и спец „Растителна защита” – лекции –доц. д-р Николай Нейков, упражнения – доц. д-р Николай Нейков
 • Алтернативен туризъм – проф. д-р Дилянка Безлова и проф. д-р Красимира Станева
 • Бизнес планиране в туризма – лекции – проф. д-р Владимир Пиралков, упражнения – проф. д-р Владимир Пиралков
 • Бизнес-планиране и контрол – лекции – проф. д-р Владимир Пиралков, упражнения – проф. д-р Владимир Пиралков
 • Борси и борсови операции – лекции – гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения – гл. ас. д-р Антон Костадинов
 • Въведение в алтернативния туризъм – лекции – доц. д-р Румен Драганов, упражнения – доц. д-р Румен Драганов
 • Геология с петрография – проф. д-р Красимира Станева
 • Екологични стандарти в алтернативния туризъм – проф. д-р Красимира Станева
 • Екскурзоводско обслужване и анимация – лекции – доц. д-р Румен Драганов, упражнения – доц. д-р Румен Драганов
 • Застраховане – лекции – проф. д.ик.н. Диана Иванова, упражнения – доц. д-р Ивайло Иванов
 • Застраховане в туризма – лекции – проф. д.ик.н. Диана Иванова, упражнения – доц. д-р Ивайло Иванов
 • Здравен, балнео и СПА туризъм – проф. д-р Красимира Станева
 • Икономика и управление – лекции – доц. д-р Невена Шулева, упражнения – доц. д-р Невена Шулева
 • Икономика и управление на горската промишленост – спец. „Стопанско управление” – лекции –доц. д-р Николай Нейков, упражнения – доц. д-р Николай Нейков
 • Икономика на дървообработващата и мебелната промишленост – спец. „Технология на дървесината” – лекции –доц. д-р Николай Нейков, упражнения – доц. д-р Николай Нейков
 • Икономика на животновъдството – лекции – проф. д-р Владимир Пиралков, упражнения – проф. д-р Владимир Пиралков
 • Икономика на животновъдството (англ.) – лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения – проф. д-р Никола Стоянов.
 • Инвестиционно планиране в растителната защита – Лекции – доц. д-р Емил Кичуков, упражнения – доц. д-р Николай Нейков
 • Контрол и безопасност на храните – лекции – гл. ас. д-р Светлана Станева, упражнения – гл. ас. д-р Светлана Станева
 • Културен туризъм – проф. д-р Красимира Станева
 • Маркетинг – лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения – ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин
 • Маркетинг – спец. „Горско стопанство”, магистър, специализация „Лесоползване и икономика на горското стопанство” – лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения – ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин
 • Маркетинг и реклама – лекции – проф. д.ик.н. Диана Иванова, упражнения – ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин
 • Маркетинг и търговия с продукти за растителна защита – лекции –доц. д-р Николай Нейков, упражнения – доц. д-р Николай Нейков
 • Маркетинг и цени – лекции – проф. д.ик.н. Диана Иванова, упражнения – ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин
 • Мениджмънт – спец. „Технология на дървесината” – лекции –доц. д-р Николай Нейков, упражнения – доц. д-р Радостина Попова-Терзийска
 • Мениджмънт на дизайн процеса – лекции – проф. д.ик.н. Диана Иванова упражнения – ас. Павлина Воденова
 • Мениджмънт на здравния, балнео и СПА туризма – проф. д-р Красимира Станева
 • Мениджмънт на кооперацията – спец. „Стопанско управление– лекции –доц. д-р Николай Нейков, упражнения – доц. д-р Николай Нейков
 • Мениджмънт на селски туризъм – лекции – гл. ас. д-р Светлана Станева, упражнения – гл. ас. д-р Светлана Станева
 • Методика на консултантската дейност – лекции – доц. д-р Невена Шулева, упражнения – доц. д-р Невена Шулева
 • Организация и оперативно управление на горското стопанство – лекции – доц. д-р Емил Кичуков, упражнения – ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин
 • Организация и операционeн мениджмънт в дървообработващата и мебелна промишленост – лекции – доц. д-р Радостина Попова-Терзийска, упражнения – доц. д-р Радостина Попова-Терзийска
 • Организация и планиране на горското стопанство – спец. „Горско стопанство”, редовно – лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения – доц. д-р Емил Кичуков
 • Организация и планиране на горското стопанство – спец. „Горско стопанство”, задочно – лекции – доц. д-р Емил Кичуков, упражнения – доц. д-р Емил Кичуков
 • Организация и планиране на дървообработващата и мебелната промишленост – редовно – лекции – Радостина Попова-Терзийска, упражнения – доц. д-р Радостина Попова-Терзийска
 • Организация и планиране на дървообработващата и мебелната промишленост – задочно – лекции – доц. д-р Радостина Попова-Терзийска, упражнения – доц. д-р Радостина Попова-Терзийска
 • Основи на управлението – лекции – проф. д.ик.н. Диана Иванова, упражнения – доц. д-р Радостина Попова-Терзийска.
 • Предприемачество – лекции – доц. д-р Емил Кичуков, упражнения – доц. д-р Емил Кичуков
 • Производствен мениджмънт – лекции – доц. д-р Радостина Попова-Терзийска, упражнения – доц. д-р Радостина Попова-Терзийска
 • Рекреационно – туристически ресурси – проф. д-р Красимира Станева
 • Селски туризъм – лекции – гл. ас. д-р Светлана Станева, упражнения – гл. ас. д-р Светлана Станева
 • Системи за управление на качеството – лекции – гл. ас. д-р Светлана Станева, упражнения – гл. ас. д-р Светлана Станева
 • Социална политика – проф. д-р Красимира Станева
 • Социална психология и туристическо поведение – лекции – гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения – гл. ас. д-р Антон Костадинов
 • Стандартизация и сертификация в туризма – проф. д-р Красимира Станева, упражнения – гл. ас. д-р Светлана Станева
 • Стратегическо управление на туристическата фирма – лекции –доц. д-р Николай Нейков, упражнения – доц. д-р Николай Нейков
 • Тематичен туризъм – лекции – гл. ас. д-р Светлана Станева, упражнения – гл. ас. д-р Светлана Станева
 • Туристически дестинации – проф. д-р Красимира Станева
 • Туристически пазари – лекции – гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения – гл. ас. д-р Антон Костадинов
 • Туроператорска и туристическа агентска дейност– лекции – гл. ас. д-р Светлана Станева, упражнения – гл. ас. д-р Светлана Станева
 • Търговски мениджмънт – лекции – гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения – гл. ас. д-р Антон Костадинов
 • Управление на инвестициите в алтернативния туризъм – лекции – доц. д-р Константин Колев, упражнения – доц. д-р Константин Колев
 • Управление на качеството в туризма – лекции – гл. ас. д-р Светлана Станева, упражнения – гл. ас. д-р Светлана Станева
 • Управление на труда и работната заплата – лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения – ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин
 • Управленска диагностика – лекции – гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения – гл. ас. д-р Антон Костадинов
 • Управленска диагностика и ситуационен мениджмънт – лекции – гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения – гл. ас. д-р Антон Костадинов.
 • Устойчиво развитие на туризма – проф. д-р Красимира Станева
 • Хотелиерство и ресторантьорство – лекции – гл. ас. д-р Светлана Станева, упражнения – гл. ас. д-р Светлана Станева
 • Цени и ценообразуване – Лекции – гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения – гл. ас. д-р Антон Костадинов

Научни направления на преподавателите от катедрата

 • основи на управлението
 • организация, управление и планиране
 • маркетинг
 • мениджмънт
 • бизнес планиране
 • борси и борсови операции
 • цени и ценообразуване
 • застраховане
 • предприемачество
 • иновации
 • инвестиционно-планиране.
 • алтернативен туризъм
 • балнео, спа, уелнес, горски и селски туризъм

Back to top