ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

Катедра „Мениджмънт и алтернативен туризъм“

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет, Факултет Стопанско Управление;

Местоположение: сграда "А", етаж 4, стая No 429, 431, 432, 411

Ръководител на катедрата: Доц. д-р Емил Кичуков
Тел. 02 91907 280; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

История:Катедрата води своето начало от катедра „Икономика, организация и планиране”, която е създадена през 1950 г. Със създаването на Факултет „Стопанско управление” към ЛТУ през 1995 г., катедра „Икономика, организация и обществени науки” от Факултет „Горско стопанство” се преобразува в три катедри към ФСУ: катедра „Икономика и управление”, катедра „Организация и планиране” и катедра „Хуманитарни науки”.
Пръв ръководител на катедра „Икономика, организация и планиране” от 1950 до 1964 г. е доц. Юли Михайлов. След това ръководители на катедрата са били: проф. д-р Христо Сираков – 1965 – 1987 г.; проф. д-р Пеньо Карадочев – 1988 - 1990г.; проф. д-р Георги Пухалев – 1990 – 1993г.; доц. д-р Никола Стоянов – 1993-1995г.

За ръководител на новосъздадената катедра „Организация и планиране” към ФСУ през 1995 г. е избран доц. д-р Никола Стоянов. През април 1998 г. катедра „Организация и планиране” е преименувана в катедра „Маркетинг и управление на производството” с ръководител доц. д-р Никола Стоянов.
От 2003 до 2011 г. ръководител на катедра „Маркетинг и управление на производството” е доц. д-р Диана Иванова.

От януари 2012 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Никола Стоянов, а от септември 2017 г. доц. д-р Емил Кичуков.

От 11.04.2019 г. по решение на Академичния съвет на ЛТУ №37/10.04.2019 г. катедра „Маркетинг и управление на производството“ е преобразувана в катедра „Мениджмънт и алтернативен туризъм“ с . Ръководител катедра доц. д-р Емил Кичуков.

В катедрата са работили следните преподаватели: Доц. Юли Михайлов, проф. Христо Сираков, Проф. Пеньо Карадочев, проф. Георги Пухалев, проф. Никола Стоянов, проф. Иван Йовков, проф. Диана Иванова, Ст.н.с. II ст. Ангел Баев, ст. н. с. II ст. Лиляна Полянска, доц. Лиляна Теофилова, гл.ас. Иван Драганов, гл. ас. Тодор Василев, проф. Иван Палигоров, гл. ас. Цанко Тодоров, доц. Емил Кичуков, ас. Венелина Колева, доц. Живко Гочев, доц. Цанко Българенски, доц. Симеон Елазаров, доц. Никола Григоров, доц. Радостина Попова, гл.ас. Антон Костадинов, ас. Цветелина Симеонова-Заркин.

Академичен състав на катедрата:

 • Проф. д-р Владимир Пиралков
 • Доц. д-р Емил Кичуков
 • Доц. д-р Красимира Светославова Станева
 • Доц. д-р Николай Константинов Нейков
 • Доц. д-р Радостина Попова
 • Гл. ас. д-р Антон Костадинов
 • Гл. ас. д-р Светлана Танева Станева
 • Ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин
 • Проф. д.и.н. Диана Иванова – гост преподавател
 • Проф. д-р Никола Стоянов – гост преподавател
 • Доц. д-р Йордан Петров Йорданов - Хоноруван преподавател

Организатор учебна дейност: инж. Людмила Янкова – сграда “А”, етаж 4, стая No 411, тел. 91907/295

Отговорник по качеството: Доц. д-р Емил Кичуков

Дисциплини и преподаватели:

 • Организация и оперативно управление на горското стопанство – Лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения – ас. Цветелина Симеонова-Заркин.
 • Маркетинг - Лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения – ас. Цветелина Симеонова-Заркин.
 • Управление на труда и работната заплата - Лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения – ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин.
 • Организация и планиране на горското стопанство – ГС, редовно - Лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения – доц. д-р Емил Кичуков.
 • Организация и планиране на горското стопанство – ГС, задочно – Лекции – доц. д-р Емил Кичуков, упражнения - доц. д-р Емил Кичуков.
 • Маркетинг – магистър ЛИГС - Лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения – ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин.
 • Застраховане в туризма – Лекции –проф. дин Диана Иванова, упражнения
 • Управленска диагностика и ситуационен мениджмънт – Лекции - Гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения - Гл. ас. д-р Антон Костадинов.
 • Предприемачество – Лекции - доц. д-р Емил Кичуков, упражнения - доц. д-р Емил Кичуков.
 • Основи на управлението – Лекции - проф. дин Диана Иванова, упражнения - Доц. д-р Радостина Попова.
 • Цени и ценообразуване – Лекции - Гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения - Гл. ас. д-р Антон Костадинов.
 • Бизнес-планиране и контрол – Лекции – проф. д-р Владимир Пиралков, упражнения - проф. д-р Владимир Пиралков.
 • Бизнес планиране в туризма – Лекции - проф. д-р Владимир Пиралков /доц. д-р Йордан Йорданов, упражнения - проф. д-р Владимир Пиралков /доц. д-р Йордан Йорданов.
 • Инвестиционно планиране в растителната защита - Лекции - доц. д-р Емил Кичуков, упражнения - доц. д-р Емил Кичуков.
 • Организация и операционeн мениджмънт в ДМП – Лекции - Доц. д-р Радостина Попова, упражнения - Доц. д-р Радостина Попова.
 • Застраховане – Лекции - проф. дин Диана Иванова, упражнения – ас. Ивайло Иванов.
 • Борси и борсови операции – Лекции – Гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения - Гл. ас. д-р Антон Костадинов.
 • Търговски мениджмънт – Лекции - Гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения - Гл. ас. д-р Антон Костадинов.
 • Производствен мениджмънт – Лекции - Доц. д-р Радостина Попова, упражнения - Доц. д-р Радостина Попова.
 • Методика на консултантската дейност – Лекции – доц. д-р Невена Шулева, упражнения - доц. д-р Невена Шулева.
 • Организация и планиране на дървообработващата и мебелната промишленост – редовно - Лекции – Доц. д-р Радостина Попова, упражнения - Доц. д-р Радостина Попова.
 • Организация и планиране на дървообработващата и мебелната промишленост – задочно - Лекции - Доц. д-р Радостина Попова, упражнения - Доц. д-р Радостина Попова.
 • Управленска диагностика – Лекции - Гл. ас. д-р Антон Костадинов, упражнения - Гл. ас. д-р Антон Костадинов.
 • Маркетинг и цени – Лекции - проф. дин Диана Иванова, упражнения - ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин.
 • Маркетинг и реклама – Лекции - проф. дин Диана Иванова, упражнения - ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин.
 • Мениджмънт на дизайн процеса – Лекции - проф. дин Диана Иванова упражнения – ас. Павлина Воденова.
 • Икономика и управление - Лекции – доц. д-р Невена Шулева, упражнения - доц. д-р Невена Шулева.
 • Икономика на животновъдството - Лекции - проф. д-р Владимир Пиралков, упражнения - проф. д-р Владимир Пиралков.
 • Икономика на животновъдството (англ.) - Лекции – проф. д-р Никола Стоянов, упражнения - проф. д-р Никола Стоянов.
 • Екскурзоводско обслужване и анимация - Лекции – доц. д-р Йордан Йорданов - упражнения - доц. д-р Йордан Йорданов.
 • Социална психология и туристическо поведение - Лекции – проф. дин Диана Иванова, упражнения - проф. дин Диана Иванова.
 • Управление на инвестициите в алтернативния туризъм - Лекции – доц. д-р Константин Колев, упражнения - доц. д-р Константин Колев
 • Въведение в АТ
 • Екскурзоводско обслужване и анимация
 • Здравен, балнео и СПА туризъм
 • Контрол и безопасност на храните
 • Културен туризъм
 • Мениджмънт на здравния, балнео и СПА туризма
 • Мениджмънт на селски туризъм
 • Рекреационно – туристически ресурси
 • Селски туризъм
 • Системи за управление на качеството
 • Стаж по специалността
 • Стандартизация и сертификация в туризма
 • Тематичен туризъм
 • Туристически дестинации
 • Туристически пазари
 • Туроператорска и туристическа агентска дейност
 • Управление на качеството в туризма
 • Устойчиво развитие на туризма
 • Хотелиерство и ресторантьорство
 • Инвестиционно планиране в растителната защита
 • Агромаркетинг (А и РЗ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Николай Нейков.
 • Икономика на горската промишленост (СУ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Николай Нейков.
 • Мениджмънт (ТД). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Николай Нейков.
 • Мениджмънт на кооперацията (СУ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Николай Нейков.

Научни направления на преподавателите от катедрата:основи на управлението

 • организация, управление и планиране
 • маркетинг
 • мениджмънт
 • бизнес планиране
 • борси и борсови операции
 • цени и ценообразуване
 • застраховане
 • предприемачество
 • иновации
 • инвестиционно-планиране.
 • алтернативен туризъм
 • балнео, спа, уелнес, горски и селски туризъм

 

Back to top