ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU


Снимка към контекта
Преподавател

Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 429
Тел.: (+359 2) 91 907 / 280
Факс: (+359 2) 868 08 04
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Send an Email
(по избор)
Допълнителна информация:

Радостина Кънчева Попова-Терзийска - доцент, доктор

Радостина Попова завършва висше образование - образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност "Стопанско управление" през 2006 г. в Лесотехническия университет. В същия университет придобива и квалификация „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“ в Центъра за продължаващо обучение към ЛТУ. През 2008 г. завършва специалност „Финансов контрол“ в Университета за национално и световно стопанство, София – ОКС „Магистър“.

От 2008 г. e Асистент, а през 2012 г. придобива образователната и научна степен „Доктор“, след защита на дисертационен труд, свързан с иновативност на мебелните предприятия в България. За периода 2013-2016 г. е Главен асистент, доктор.

От 2016 г. е Доцент и провежда лекции, упражнения и практически занятия по следните дисциплини:

  • Организация и планиране на ДМП;
  • Организация и операционен мениджмънт в ДМП;
  • Основи на управлението;
  • Производствен мениджмънт.

Доц. д-р Радостина Попова е автор е на три монографии, две учебни пособия за студенти и над 50 български и международни научни публикации по проблеми на планирането и управлението на мебелните предприятия, междуфирменото сътрудничество и коопериране, фирмените иновации и тяхната конкурентоспособност.

Работи по научни и инфраструктурни проекти по национални и оперативни програми на ЕС, свързани с повишаване на качеството на преподаване и обучение чрез усъвършенстване на учебни програми и електронни форми на обучение, методически ръководства и практически занятия, трансгранично сътрудничество.

Доц. д-р Радостина Попова е член е на Съюза на учените в България, Съюза на икономистите в България и на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията.

Доц. д-р Радостина Попова е избрана за член на ръководството на секция “Икономически науки” към Съюза на учените в България с решение на Общото събрание, проведено на 12.03.2018 г. в Института за икономически изследвания на БАН, с мандатен период 2018-2022 г.

Основни направления на научните интереси:

  • Управление на иновациите и технологичен трансфер;
  • Иновации в образованието и обучението;
  • Бизнес разузнаване;
  • Междуфирмено сътрудничество;
  • Организация и управление на предприятията от Горската промишленост.

Подробно CV и списък с представителни публикации

Back to top