ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

Основните органи за управление на Факултета са:

  • Общото събрание на Факултет "Стопанско управление";
  • Факултетният съвет и
  • Деканът

орг

Деканът на ФСУ изготвя ежегодно отчет за дейността на ФСУ през изминалата учебна година.

Отчетите съдържат следните документи:

  • Доклад на Декана пред ОС на ФС:
  • Приложение 1 - Отчет за учебната работа на ФСУ:
  • Приложение 2 - Отчет за НИД на ФСУ

Back to top