ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

ХАБИЛИТИТИРАНИ ЛИЦА

 1. Проф. д-р Боянка Димитрова Желязова
 2. Проф. д-р Владимир Радоев Пиралков
 3. Проф. д-р Иван Петров Палигоров
 4. Проф д-р Николай Стоянов Стоенчев
 5. Доц. д-р Владислав Иванов Тодоров
 6. Доц. д-р Галин Илиев Милчев
 7. Доц. д-р Даниела Петрова Георгиева
 8. Доц. д-р Елена Илиева Драгозова-Иванова
 9. Доц. д-р Емил Розенов Кичуков
 10. Доц. д-р Константин Николов Колев
 11. Доц. д-р Красимира Светославова Станева
 12. Доц. д-р Марина Петрова Младенова
 13. Доц. д-р Мая Александрова Цоклинова
 14. Доц. д-р Николай Константинов Нейков
 15. Доц. д-р Радослав Илиев Милчев
 16. Доц. д-р Радостина Кънчева Попова
 17. Доц. д-р. Станислава Драганова Ковачева-Велева
 18. Доц. д-р Таня Василева Панчева

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

19. Гл. ас. д-р Ивайло Христов Иванов 

20. Гл. ас. д-р Светлана Танева Станева

21. Ст. преп. д-р Иванка Натова Натова

22. Ст. преп. Евелина Тодорова Георгиева

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

23. Адриана Андреева Стрекаловска-Гъркова – р. докторант

24. Паула Веселинова Малковска – р. докторант

25. Марияна Стаматова Калудова – III курс, СУ

Back to top