ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

ХАБИЛИТИТИРАНИ ЛИЦА

 1. Проф. д-р Боянка Димитрова Желязова
 2. Проф. д-р Иван Петров Палигоров
 3. Проф д-р Николай Стоянов Стоенчев
 4. Проф. д-р Красимира Светославова Станева
 5. Проф. д-р Марина Петрова Младенова
 6. Доц. д-р Владислав Иванов Тодоров
 7. Доц. д-р Галин Илиев Милчев
 8. Доц. д-р Даниела Петрова Георгиева
 9. Доц. д-р Елена Илиева Драгозова-Иванова
 10. Доц. д-р Емил Розенов Кичуков
 11. Доц. д-р Ивайло Христов Иванов
 12. Доц. д-р Константин Николов Колев
 13. Доц. д-р Мая Александрова Цоклинова
 14. Доц. д-р Николай Константинов Нейков
 15. Доц. д-р Радослав Илиев Милчев
 16. Доц. д-р Радостина Кънчева Попова-Терзийска
 17. Доц. д-р. Станислава Драганова Ковачева-Велева
 18. Доц. д-р Таня Василева Панчева

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

19. Гл. ас. д-р Аделина Генчева Иванова

20. Гл. ас. д-р Светлана Танева Станева

21. Ст. преп. д-р Иванка Натова Натова

22. Ст. преп. д-р Биляна Стефанова Овчарова

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

23. Адриана Андреева Стрекаловска-Гъркова – редовен докторан

24. Неда Венелинова Чехларова – редовен докторан

25. Гина Николаева Салапатийска– II курс, СУ

Back to top