ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5
loading...

По същество курсът по Подобряване на дървесните видове представлява запознаване с най-новите постижения и методи за подобряване на наследствените качества на горските репродуктивни материали. Разглеждат се съвременни принципи и методи на селекцията на дървесните видове, които не са били предмет на обучението по горска селекция в бакалавърския курс. Тематиката включва разглеждане на генетиката на количествените признаци, наследяемост и ефективност на отбора, както и селекция с помощта на молекулярно-генетични маркери и методи (molecular breeding).

Back to top