ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5
loading...

В дисциплината “Управление на труда и работната заплата” се изучават въпроси, свързани с управлението на производителността и на работната заплата във фирмата или предприятието. В първата част на лекциите е предвидено да се разглеждат същността и характеристиката на производителността, методите за нейния анализ и управление, методите за повишаване на производителността и вътрешнофирменото управление на труда. Във втората част се разглеждат въпросите, свързани с управлението на работната заплата във фирмата или предприятието – същност и характеристика на работната заплата, нормативна база и документи, регулиращи управлението на работната заплата, практически въпроси, свързани с управлението на работната заплата.

В упражненията ще се решават конкретни практически въпроси по управление на производителността и работната заплата.

Back to top