ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5
loading...

EU                                                            OP

ПОКАНА

Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, Ви поканим на 24 ноември (четвъртък) от 14:00 ч. в Аулата на Лесотехническия университет на информационна среща за представяне на различните възможности за финансиране на проекти различните възможности за финансиране на проекти през новия програмен период 2021-2027.
На информационната среща, екип от Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще ви запознае с новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, техните основни цели и приоритети, както и предстоящите конкурсни процедури през 2023 г. Програмата включва представяне на одобрената от Европейската комисия програма „Околна среда“ 2021-2027 и финален вариант на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., изпратен за окончателно одобрение от Европейската комисия, както и добри практики от успешно реализирани проекти по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и ОП „Околна среда“ 2014-2020 в областите София-град и Софийска област.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО АКТИВНО УЧАСТИЕ!
Приложение: Програма на събитието

С уважение,
проф. д-р Румен Томов – Декан на АФ
и ръководител на проект BG05M2ОP001-2.016-0022

Мария Чернева – Управител на ОИЦ-София

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.016-0022
Публикувано на: 12.10.2021 г.

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България” (NatuResEdu) стартира информационни срещи със заинтересовани от участие в проекта представители на академичният състав, докторанти и студенти на ЛТУ.

С цел осигуряване спазването на всички противоепидемиологични мерки и за Ваше улеснение информационните срещи ще бъдат проведени в три последователни дни във времевият диапазон от 12:00 до 13:00 часа в следните зали на УЛК:

  • Понеделник /18.10.2021/ в зала 301 УЛК от 12 до 13 ч.;
  • Вторник /19.10.2021/ в зала 301 УЛК от 12 до 13 ч.;
  • Сряда /20.10.2021/ в зала 304 УЛК от 12 до 13 ч.

Срещите са отворени за всички студенти, докторанти и преподаватели, които се интересуват от участие в проекта /с изключение на тези от напр. „Туризъм“/.

С уважение:
Екип на проекта

Back to top