ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5
loading...

Факултет Горска промишленост

GP

Катедра Механична технология на дървесината

Защитени дипломни работи към катедра „Механична технология на дървесината”
за периода 2012 ÷ 2019 г., ОКС „Бакалавър”

Дипломант Година Тема Научен Ръководител
1 Стефан Йорданов Стефанов 2012 Разпределение на твърдостта на дървесина по радиуса на стъблото при някои видове дъб Доц. Николай Бърдаров
2 Ева Сергеева Трайкова 2012 Изследване върху някои недостатъци в дървесината на бял бор, дъб и бук Доц. Николай Бърдаров
3 Дарина Милкова Искрева 2012 Влияние на широчината на годишния пръстен върху плътността на дървесината на бял бор и обикновен смърч Доц. Николай Бърдаров
4 Амина Мохамед Сир ел Хатим Абдала 2012 Изследване върху разпределението на някои физични свойства в стъблото на бял бор Доц. Николай Бърдаров
5 Весела Любомирова Кирилова 2012 Изследване върху изменението на строежа и твърдостта на тополова дървесина по радиуса на стъблото Доц. Николай Бърдаров
6 Десислава Божидарова Борисова 2012 Проектиране на цех за производство на мебелни детайли от слоеста дървесина Проф. Веселин Брезин
7 Росалина Валериева Гадючкова 2012 Проектиране на цех за производство на рязан фурнир от дъб Проф. Веселин Брезин
8 Кристина Борисова Борисова 2012 Производство на бъчварски изделия за вино и винен дестилат с обем 150 ÷ 300 литра Проф. Веселин Брезин
9 Мария Георгиева Иванова 2012 Хармонизиране на националното с европейското законодателство в областта на дървообработващата и мебелна промишленост Проф. Веселин Брезин
10 Марина Василева Драчева 2012 Изследване на шумовите характеристики на универсален абрихт Проф. Веселин Брезин
11 Ивайло Данчев Башев 2012 Слънчогледовите стъбла като суровини за лицев слой на трислойните плочи Доц. Тодор Тодоров
12 Красимир Младенов Тодоров 2012 Комбинирани плочи от ПДВ и талаш от дървесина на смърч Доц. Тодор Тодоров
13 Валя Георгиева Банова 2012 Леки плочи от тополов фурнир и слънчогледови люспи Доц. Тодор Тодоров
14 Теодора Ивайлова Бондарова 2012 Възможности за получаване на облагородени плочи от буков фурнир и слънчогледови люспи Доц. Тодор Тодоров
15 Силвия Любенова Янкова 2012 Възможности за оползотворяване на технологичния прах в плочите от дървесни частици, произведени в „Габровница” АД (Kastamonu Bulgaria) Доц. Тодор Тодоров
16 Мехмед Ахмед Сечкин 2012 Получаване на ПДЧ от клони и вършина на зелена дугласка (Pseuolotsuga menziesii) Доц. Тодор Тодоров
17 Николай Весков Николов 2012 Влияние на налягането при пресуване върху експлоатационните показатели на ПДВ Гл. ас. Виктор Савов
18 Полина Веселинова Люцканова 2012 Технологично разработване на линия за производство на ПДВ посредством преси с непрекъснато действие Гл. ас. Виктор Савов
19 Цветан Василев Фичеров 2012 Изследване влиянието на плътността върху експлоатационните показатели на ПДВ, произведени по сух метод Гл. ас. Виктор Савов
20 Иван Пламенов Илиев 2012 Изследване на ефекта върху експлоатационните показатели на трислойни ПДЧ при добавяне на дървесни влакна в междинния слой Доц. Нено Тричков
21 Яна Калоянова Димова 2012 Разпределение на твърдостта на дървесината в стъблото на бял бор Доц. Николай Бърдаров
22 Сава Руменов Каров 2012 Влияние на широчината на годишния пръстен върху количественото разпределение на проводящата и механична тъкан при лиственица и дугласка Доц. Николай Бърдаров
23 Станислав Боянов Попраданов 2012 Изследване на качествените и размерните характеристики на стъбла от бял бор и на някой експлоатационни показатели при разкрояването им посредством банциг с вагонетно подаване Доц. Нено Тричков
24 Цветанка Миткова Лалева 2012 Анализ на технологичния процес на фирма „Виста 02” ЕООД гр. Тетевен Доц. Нено Тричков
25 Радослава Тодорова Гъркова 2012 Анализ на технологичния процес на производство на пелети в Technowood гр. Разлог Проф. Веселин Брезин
26 Александра Владимирова Карабова 2012 Изчисляване на шумовите характеристики на абрихт машини Проф. Веселин Брезин
27 Иван Стойнев Богданин 2012 Възможности за оползотворяване на талаш от дървесина на акация за производство на ПДЧ Доц. Тодор Тодоров
28 Ивайло Иванов Кайряков 2012 Влияние на пиезо-термичното третиране при производството на ПДВ със средна плътност Гл. ас. Виктор Савов
29 Димитър Георгиев Христов 2012 Анализ на произодството на едроразмерен паркет от масивна дървесина във фирма „Форест Трейд ООД“ Доц. Нено Тричков
30 Татяна Благоева Цонкова 2012 Оползотворяване на стърготини от букова дървесина в междинен слой на трислойни плочи от дървесни частици Доц. Тодор Тодоров
31 Габриела Иванова Велчева 2012 Изследване върху физико-механичните свойства на OSB-плочи произведени с лепилна композиция от карбамидформалдехидна смола и хидрофобна добавка Доц. Лиляна Вълчева
32 Константин Йорданов Костов 2013 Разпределение на широчината на годишните пръстени при дъбовете и връзката им с някой качествени характеристики на дървесината Доц. Николай Бърдаров
33 Александра Любенова Златева 2013 Влияние на лаковото покритие на пробните тела върху акустичните им свойства Доц. Николай Бърдаров
34 Донка Хронева Хронева 2013 Изследвания върху недостатъците в дървесината на бял бор, смърч и бук Доц. Николай Бърдаров
35 Деница Ивова Костова 2013 Изследване разпределението на широчината на годишния пръстен при благун и зимен дъб Доц. Николай Бърдаров
36 Хариета Петрова Ивкова 2013 Разпределение на плътността и набъбването по радиуса на стъблото при дъбова дървесина Доц. Николай Бърдаров
37 Милена Спасова Василева 2013 Влияние на широчината на годишния пръстен върху плътността на дървесината на бял бор и обикновен смърч Доц. Николай Бърдаров
38 Теодора Симеонова Барбонелова 2013 Изследване на трахеите в дървесината на някои видове от fam. Salicaceae Доц. Николай Бърдаров
39 Моника Георгиева Топалева 2013 Изследване влиянието на дървесния вид върху себестойността на дървените материали при технологичните операции Доц. Николай Бърдаров
40 Емиляна Димитрова Гайдарова 2013 Изследване на условията на труд на малко предприятие Проф. Веселин Брезин
41 Виктория Любенова Панайотова 2013 Анализ и оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите във фирма „Камбера и син БГ“ ЕООД Проф. Веселин Брезин
42 Христо Николаев Георгиев 2013 Разработване на предприятие за производство на шперплат от топола и бук с годишен капацитет 26 000 m3 Проф. Веселин Брезин
43 Николета Николаева Динова 2013 Разработване на технологичен процес за производство на рязан фурнир от дъб Проф. Веселин Брезин
44 Антония Николаева Динова 2013 Разработване на технологичен процес за производство на дървени опаковки от топола – палети Проф. Веселин Брезин
45 Йордан Маринов Стоянов 2013 Оползотворяване на технологичния отпадък от „Дървообработване – ВТ” АД за производство на плочи от дървесни частици Доц. Тодор Тодоров
46 Лилия Димитрова Котева 2013 Получаване на плочи от буков талаш Доц. Тодор Тодоров
47 Дияна Бориславова Димова 2013 Анализ на технологичния процес за производство на палети в „Средна гора” АД, гр. Стара Загора Доц. Тодор Тодоров
48 Михаил Ангелов Иванов 2013 Определяне на съпротивлението при изваждане на винтове от ПДЧ Доц. Тодор Тодоров
49 Кирил Георгиев Костадинов 2013 Влияние на частичното закаляване върху показателите на ПДВ Гл. ас. Виктор Савов
50 Александра Любомирова Божкова 2013 Технологично разработване на линия за производство на подови покрития на основата на ПДВ Гл. ас. Виктор Савов
51 Станислав Стоянов Тегов 2013 Влияние на дебелината при производство на ПДВ от дървесина на твърди широколистни дървесни видове Гл. ас. Виктор Савов
52 Ахмед Ахмедов Хаджиев 2013 Влияние на съдържанието и концентрацията на карбамидформалдехидна смола при производството на плочи от дървесни влакна по сух метод Гл. ас. Виктор Савов
53 Петко Георгиев Георгиев 2013 Технологично разработване на линия за производство на ПДВ с ориентирани дървесни влакна Гл. ас. Виктор Савов
54 Даниела Венциславова Генчева 2013 Изследване върху лъчите в дървесината на топола, върба и конски кестен Доц. Николай Бърдаров
55 Антон Иванов Струмин 2013 Анализ на технологичния процес в производствената част на фирма „Станилов” ЕООД – гр. София Доц. Нено Тричков
56 Славина Иванова Христова 2013 Проект на предприятие за производство на бъчви Проф. Веселин Брезин
57 Стела Паскова Капкова 2013 Възможности за брикетиране на буков талаш и стърготини от дървесината на смърч Доц. Тодор Тодоров
58 Зорница Генчева Златинова 2013 Облагородени комбинирани плочи от буков фурнир и дървесина на смърч Доц. Тодор Тодоров
59 Петя Руменова Русева 2013 Кинетика на водопоглъщането и набъбването на ПДВ Гл. ас. Виктор Савов
60 Марин Ангелинов Маринов 2013 Изследване на разпределението на плътността и набъбването по радиуса на стъблото при горун, благун и космат дъб Доц. Николай Бърдаров
61 Николина Филчева Примова 2013 Изследване на широчината на годишните пръстени на дъбова дървесина, в зависимост от вида, възрастта и месторастенето Доц. Николай Бърдаров
62 Анита Цветомирова Цветкова 2013 Изследване на разпределението на твърдостта по радиуса на стъблото при благун и горун Доц. Николай Бърдаров
63 Надка Николаева Цвяткова 2013 Анатомичен анализ на дървесината на планински ясен и висок айлант Доц. Николай Бърдаров
64 Христо Христов Димитров 2013 Определяне шумовите характеристики на универсален банциг Проф. Веселин Брезин
65 Цветомир Тихомиров Цолов 2013 Технологичен проект на предприятие за производство на палети Проф. Веселин Брезин
66 Иванка Димитрова Стойкова 2013 Влияние на участието на иглолистни стърготини при производството на комбинирани дървесни плочи от влакна и стърготини Гл. ас. Виктор Савов
67 Георги Николаев Дончев 2013 Влияние на продължителността на същинското пресуване върху показателите на ПДВ, произведени по сух метод Гл. ас. Виктор Савов
68 Бисерка Момчилова Доспатска 2014 Изследване на деформациите върху смърчова дървесина при комбинирано натоварване Доц. Николай Бърдаров
69 Яна Василева Неделчева 2014 Анализ на производствената част на фирма „Зенит-357” ЕООД, с. Елешница Доц. Нено Тричков
70 Соня Василева Каращранова 2014 Технология за оптимизиране разкрояването на тънки обли материали Доц. Нено Тричков
71 Камен Искренов Узунов 2014 Влияние на съдържанието на карбамидформалдехидна смола и парафин върху физико-механичните показатели на МДФ-плочи от дървесина на бук и цер Доц. Лиляна Вълчева
72 Анита Цветанова Зайцева 2014 Оползотворяване на листа от иглолистна дървесина за производство на плочи от дървесни частици Доц. Тодор Тодоров
73 Камелия Красимирова Паунова 2014 Влияние върху експлоатационните показатели на някои фактори при комбинирани плочи с междинен слой от влакна и лицев слой от иглолистни стърготини Гл. ас. Виктор Савов
74 Яна Ивайлова Иванова 2014 Влияние на съдържанието на стъбла от царевица и фенолформалдехидна смола върху експлоатационните показатели на много твърди ПДВ Гл. ас. Виктор Савов
75 Лора Любомирова Денева 2014 Влияние на състава върху експлоатационните показатели на комбинирани плочи от дървесни влакна и иглолистни стърготини Гл. ас. Виктор Савов
76 Калоян Любомиров Цветанов 2014 Експериментално-статистическо описание на многокомпонентна система от дървесни частици и талаш от бук и смърч Доц. Нено Тричков
77 Иван Димитров Гърков 2014 Изследване на експлоатационните показатели на трислойни плочи от дървесни частици при добавяне на стърготини на бял бор Доц. Лиляна Вълчева
78 Стела Трайчева Пенева 2014 Изследване на широчината на годишния пръстен по радиуса и височината на стъблото Доц. Николай Бърдаров
79 Жулиета Недева Саравска 2014 Изследване върху годишните пръстени на лиственица и дугласка Доц. Николай Бърдаров
80 Турхан Сали Кадир 2014 Оползотворяване на кайсиеви черупки за производство на плочи от дървесни частици Доц. Тодор Тодоров
81 Илия Иванов Станудин 2014 Изследване върху недостатъците във формата на стъблото при бял бор, смърч и ела Доц. Николай Бърдаров
82 Лиляна Георгиева Великова 2014 Вариране на някой свойства по радиуса на стъблото при смърчова дървесина Доц. Николай Бърдаров
83 Диана Юриева Михнева 2015 Свойствата на дървесината на обикновения кестен и влияние на някои недостатъци върху тях Доц. Николай Бърдаров
84 Димитър Бойчев Петровски 2015 Изследване на анатомичния строеж на дървесината на бял бор, смърч и дугласка от различни месторастения у нас Доц. Николай Бърдаров
85 Габриела Николаева Султанова 2015 Анализ на технологичния процес на фирма „Стоянов и Ко” – гр. Велико Търново Доц. Нено Тричков
86 Ивайло Атанасов Клечев 2015 Анализ на производителността на банциг с вагонетно подаване при разкрояване на трупи от иглолистни дървесни видове Доц. Нено Тричков
87 Елена Иванова Кехайова 2015 Възможност за получаване на мебелни плочи с полимерна вложка Доц. Нено Тричков
88 Митко Маринов Йовевски 2015 Разработване на технологичен проект на цех за производство на шперплат с годишен капацитет 25 000 m3 Проф. Веселин Брезин
89 Виктор Емилов Каратотев 2015 Изследване върху възможността за оползотворяване на технически (хидролизен) лигнин в състава на ПДВ Доц. Виктор Савов
90 Димитър Калоянов Желев 2015 Изследване възможността за оползотворяване на частици от лозови пръчки в междинен слой на трислойни плочи от дървесни частици Доц. Лиляна Вълчева
91 Божидар Георгиев Хаджиев 2015 Изследвания върху оползотворяване на частици от царевични стъбла, добавени в междинните слоеве на трислойни плочи от дървесни частици Доц. Лиляна Вълчева
92 Лилия Маркова Симеонова 2015 Определяне на съдържанието на вода при границата на насищане на клетъчните стени при някои видове от род дъб Доц. Николай Бърдаров
93 Йосиф Митков Моллов 2015 Влияние на съдържанието на кора от орех в междинния слой на трислойни плочи от дървесни частици Доц. Лиляна Вълчева
94 Красимир Антонов Арнаудов 2015 Технологичен проект на предприятие за производство на пелети от земеделски отпадъци Проф. Веселин Брезин
95 Невен Цецов Иванов 2016 Иследване върху влиянието на участието на лигносулфонат в състава на плочи от дървесни влакна със средна плътност Доц. Виктор Савов
96 Пламена Стаменова Ангелова 2016 Изследване на годишния пръстен в дървесината на благун и горун Доц. Николай Бърдаров
97 Стиляна Иванова Симеонова 2016 Изследване на трахеите като диагностичен белег Доц. Николай Бърдаров
98 Цветелина Красимирова Поповска 2016 Изследване върху строежа и свойствата на дървесината на пауловнията (Paulownia sp. Siebold & Zucc) Доц. Николай Бърдаров
99 Диляна Александрова Гюрова 2016 Изследване на влиянието на някои фактори върху експлоатационните показатели на много твърди плочи от дървесни влакна Доц. Виктор Савов
100 Евгени Любомиров Молев 2016 Влияние на съдържанието на маса от лозови пръчки върху експлоатационните показатели на плочи от дървесни влакна Доц. Виктор Савов
101 Божидар Младенов Маджаров 2016 Влияние на температурата на горещо пресуване върху експлоатационните показатели на плочи от дървесни влакна, произведени по сух метод, с участие на лигносулфонат Доц. Виктор Савов
102 Стоян Атанасов Атанасов 2016 Получаване на еднослойни плочи от дървесни частици от Paulownia, слепени с КФС и ФФС Доц. Лиляна Вълчева
103 Кристиян Ивайлов Цветанов 2016 Влияние на съдържанието и концентрацията на карбамидформалдехидна смола върху експлоатационните показатели на ПДВ със средна плътност Доц. Виктор Савов
104 Димитър Петев Димитров 2017 Изчисляване на линия за преработване на иглолистни трупи с годишен капацитет 12 000 m3 Доц. Нено Тричков
105 Румен Иванов Ташков 2017 Исторически сведения за развитието на дърворезното производство в Западните Родопи от възникването до началото на XX век Доц. Нено Тричков
106 Стиляна Миткова Неева 2017 Изследване върху възможността за оползотворяване на стъбла от царевица в състава на ПДВ със средна плътност Доц. Виктор Савов
107 Борислав Чавдаров Тенев 2017 Влияние на участието на маса от конопени стъбла върху експлоатационните показатели на ПДВ Доц. Виктор Савов
108 Димитър Илиев Шейтанов 2017 Изследване върху възможността за производство на ПДВ със средна плътност с участие на стъбла от бамбук Доц. Виктор Савов
109 Георги Емилов Петров 2017 Влияние на горещото пресуване при производство на твърди ПДВ, по мокър метод, от смесена дървесна суровина Доц. Виктор Савов
110 Радостина Радостинова Ангелова 2018 Изследване на анатомичния строеж на някои храстови видове, включени в червената книга Доц. Николай Бърдаров
111 Цветелин Радостинов Ранов 2018 Изследване на някой експлоатационни показатели при преработването на дугласка за производство на ММД Доц. Нено Тричков
112 Йосиф Иванов Заркин 2018 Усъвършенстване на технологията за производство на детайли от букова дървесина във „Виста 02” ЕООД Доц. Нено Тричков
113 Габриела Юриева Бачева 2018 Комбинирани плочи от дървесни влакна с участие на лозови частици в междинния слой Гл. ас. Росен Григоров
114 Йордан Тодоров Симеонов 2018 Влияние на някои фактори при получаване на ПДВ със средна плътност с участие на лигносулфонат Доц. Виктор Савов
115 Елена Людмилова Николовa 2018 Получаване на изолационни плочи с участие на рециклирани лигноцелулозни влакна Доц. Виктор Савов
116 Мирослав Никодимов Кулев 2018 Влияние на съдържанието на маса от слънчогледови стъбла и лигносулфонат върху показателите на плочи от дървесни влакна със средна плътност Доц. Виктор Савов
117 Росен Николов Колев 2018 Получаване на плочи от дървесни влакна със срдена плътност с намалено съдържание на фенолформалдехидна смола, посредством добавяне на лигносулфонат Доц. Виктор Савов
118 Александър Владев Дойчинов 2019 Изследване върху някои методи за изкуствено състаряване на дървесината Доц. Николай Бърдаров
119 Михаела Венкова Маринова 2019 Влияние на недостатъците на дървесината върху декоративния ефект на изделията Доц. Николай Бърдаров
120 Мария Стоянова Димитров 2019 Разработване на технологичен процес за производство на палети от топола Проф. Веселин Брезин
121 Мариус Иванов Георгиев 2019 Свойства на комбинирани плочи от дървесни частици с участието на лозови частици в междинния слой Гл. ас. Росен Григоров
122 Зоя Александрова Мерджанова 2019 Свойства на комбинирани тънки плочи от дървесни и слънчогледови частици Гл. ас. Росен Григоров
123 Кристиян Стефанов Събев 2019 Влияние на продължителността на горещо пресуване и допълнителното термично обработване върху показателите на плочи от дървесни влакна със средна плътност, получени с лигносуфонат Доц. Виктор Савов
124 Живко Стефанов Желязков 2019 Експлоатационни показатели на фурнировани плочи от отпадъчни влакна, свързани с лигносулфонат Доц. Виктор Савов

 Защитени дипломни работи към катедра „Механична технология на дървесината”
за периода 2012 ÷ 201
9 г., ОКС „Магистър”

Дипломант Година Тема Научен Ръководител
1 Ивайло Тодоров Тодоров 2013 Разработване на технологичен процес за производство на „европалети” Проф. Веселин Брезин
2 Никола Йорданов Николов 2013 Технологичен проект за производство на плочи от дървесни влакна със средна плътност Доц. Тодор Тодоров
3 Йордан Стаменов Боршуков 2013 Влияние на някои технологични фактори при производството на MDF от дървесина на твърди широколистни видове и КФС Доц. Юлия Михайлова
4 Емил Раденов Красенов 2013 Анализ на технологичния процес на фирма „Доспатлес” ЕАД – гр. Доспат Доц. Нено Тричков
5 Добромира Добрева Кожухарова 2013 Експериментални изследвания върху якостта на слепване и якостта на срязване на слепена дървесина от разпространени в България видове Доц. Нено Тричков
6 Михаил Стоянов Захариев 2013 Подобряване на качеството във “ВАЛИЯН” ООД чрез прилагане на FMEA метод” Доц. Юлия Михайлова
7 Десислава Божидарова Стоянова 2014 Идеен проект на технология за производство на инженерна дървесина (слепени греди и плотове) от масивна иглолистна дървесина Доц. Нено Тричков
8 Силвия Колева Иванова 2014 Изследване върху зависимостите между якостта на натиск надлъжно и напречно на влакната при дървесината на ела и бор Доц. Николай Бърдаров
9 Павлина Тодорова Симеонова 2015 Оценяване нивото на качеството на трислойни ПДЧ с различно участие на лигно-целулозни земеделски остатъци в междинния слой Доц. Юлия Михайлова
10 Ивелин Валентинов Ковачев 2015 Оценяване на нивото на качеството на шперплат, произведен във “ВЕЛДЕ – България” АД по диференциалния метод Доц. Юлия Михайлова
11 Веселина Стефанова Каварджикова 2015 Изследване на зависимости между строежа и някои свойства на дървесината с помощта на резонансния метод Доц. Николай Бърдаров
12 Соня Веселинова Кунчева 2016 Изследване на някои експлоатационни показатели на иженерна дървесина, получена от топола и традиционни дървесни видове Доц. Нено Тричков
13 Елена Иванова Кехайова 2017 Експериментално статистическото изследване върху оптималният съства на многокомпонентна система от дървесни частици с различен произход Доц. Нено Тричков
14 Стилияна Миткова Неева 2019 Експериментално изследване върху някои статистически показатели при една и две извадки в изследванията на дървесина и дървесни матерaли Доц. Нено Тричков
15 Стиляна Иванова Симеонова 2019 Изследване върху микротвърдостта на дървесината като неразрушаващ метод Доц. Николай Бърдаров
16 Мария Цветкова Найденова 2019 Изследване върху акустичните емисии при разрушаване на дървесината при огъване Доц. Николай Бърдаров
17 Зорница Пламенова Петрова 2019 Изследване върху разрушаването на дървесината при огъване Доц. Николай Бърдаров

MTD Logo

Адрес:
София 1797, бул. „Климент Охридски” 10, сграда А
Лесотехнически университет, Факултет Горска промишленост.

Местоположение:
Административна дейност – сграда “А”, лаб. 22, партер.
Преподаватели - сграда “А”, II и III етаж.
Лаборатории - сграда “А”- №№ 20, 21, УЛК-№№.103, 104, 105, 305 и 306, Пресова лаборатория.

Ръководител катедра
Доц. д-р Юлия Димитрова Михайлова, сграда “А”, ет. 3, кабинет 341, тел. 91907/260, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Организатор обучение
Мария Владимирова Юрукова – административна дейност и учебна документация - сграда “А”, партер, лаборатория 22, тел. 91907/323, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Николай Петров Гълъбов – изследователска техника и измервания – лаб. “Пресови материали”, тел. 91907/493

Отговорник по качеството: доц. д-р Виктор Савов.

История
Катедрата съществува от 1950 година с първи ръководител проф. Петко Чернаев, който я ръководи до 1966 г. Втори ръководител на катедрата е проф. Свилен Николов (1966-1974 г.), при който на 01.02.1974 г. катедрата се резделя и се формират две нови катедри - катедра “Дървообработване” и катедра “Мебелно производство”.

От 1974 г. за ръководител на катедра “Дървообработване” е избран доцент, а по-късно проф. д-р Гено Дoнчев. Първоначално в катедрата са преподавателите - доц. Гено Дончев, доц. Кирил Киров, доц. Банчо Ганков, гл. ас. Иван Шишков, гл. ас. Николай Йосифов, гл. ас. Анка Парушева и ас. Валентин Цолов. Този състав осигурява изнасянето на лекции и упражнения по основните технологични дисциплини.
През периода 1975-1979 г. в катедрата постъпват като асистенти Георги Благоев, Иван Генов и инж. Веселин Брезин. За това време катедрата разширява състава си и значително увеличава броя на преподаваните учебни дисциплини.
През 1986 г. катедра “Дървообработване” се преименува на катедра “Технология на дървесината” с ръководител проф. д-р Гено Дончев. Посочените по-горе главни асистенти в катедрата са вече хабилитирани, а много от асистентите са защитили дисертации.
Приемането на млади хора в катедрата е политика, която и преди, и сега е приоритет в управлението и подхода на всеки нейн ръководител. За посоченото време в катедрата постъпват: инж. Лиляна Вълчева, съответно като проучвател (1983 г.), научен сътрудник І-ва степен (1992 г.), гл. ас. (1995 г.), доцент (1997 г.); ас. Нено Тричков (1989 г.), който от 1997 г. вече е доцент; асистентите Петър Велев и Стефан Ганев (1987 и 1988 г.), които по-късно напускат и продължават научната си кариера, съответно в ХТМУ-София и Квебек, Канада.
През 1993 г. катедрата възстановява наименованието си като катедра “Механична технология на дървесината”. През този период ръководител на катедрата е доц. д-р Веселин Брезин, а състава й се увеличава с нови преподаватели - доц. д-р Генка Блъскова, доц. д-р Тодор Тодоров, гл. ас. д-р Неделчо Неделчев, гл. ас. д-р Юлия Михайлова (1996 г.), която от 2002 г. е доцент и ас. Николай Бърдаров – постъпил през 1995 г., а от 2012 г. е доцент.
В катедрата са работили още проф. д-р Петко Петков, хоноруваните преподаватели доц. Христо Бояджиев, инж. Анатолия Иванова и инж. Георги Георгиев, инж. Емил Стоилов – ръководител на лаборатория по пресови материали.
Ръководители на катедрата от 1974 г. до днес последователно са проф. д-р Гено Дoнчев (1974-1993 г.), доц. д-р Веселин Брезин (1993-1995 г.), проф. дтн Николай Йосифов (1995-1999 г.), проф. д-р Веселин Брезин (1999-2003 г.), доц. д-р Нено Тричков (2003-2007 г.), доц. д-р Тодор Тодоров (2007-2012 г.), доц. д-р Лиляна Вълчева (2012-февруари 2016 г.), проф. д-р Веселин Брезин (февруари-декември 2016 г.), доц. д-р Юлия Михайлова (декември 2016 г. и до днес).
В катедрата са постъпили като асистенти инж. Росен Григоров (главен асистент, доктор от 2017 г.), инж. Петър Антов (от 2015 г. доцент), инж. Виктор Савов (от 2015 г. доцент), инж. Даниел Койнов (главен асистен, доктор от 2018 г).
Катедра МТД осигурява извеждането на лекции и упражнения по дисциплини, залегнали в учебните планове на четири специалности в ЛТУ - “Технология на дървесината и мебелите”, “Инженерен дизайн”, “Стопанско управление” и “Горско стопанство” в образователно-квалификационните степени – „Бакалавър”, „Магистър” и научно-образователната степен „Доктор”, редовна и задочна форма на обучение.
През 2011 г. към катедрата е зачислен като редовен докторант инж. Цветелин Евстатиев, отчислен с право на защита през 2014 г. От м. септември 2015 г. в катедрата са зачислени двама задочни докторанти - инж. Даниел Койнов и инж. Дияна Младенова (защитили през 2017 г). От януари 2020 г. като задочен докторант към катедрата е зачислена Ясмина Жорж Халаф от Република Ливан с научен ръководител доц. д-р Юлия Михайлова.
Организирането на учебната дейност, административната документация и поддържането на материалната база в катедрата е поверена на Мария Юрукова (1977 г.) и Николай Гълъбов (1998 г.).

Катедрата разполага с редица специализирани лаборатории като:

 • ПРЕСОВА ЛАБОРАТОРИЯ - за получаване и изпитване на дървесина и дървесни материали, в която се извърша учебна, научна дейност и работа с дипломанти по дисциплините Дървесинознание, ПЕОТ, ТДМ, ТПДЧ, ТМДВ, ТФСД, ТММД, ТОКДЛЦМ и др.;
 • ЛАБОРАТОРИЯ № 20 - специализирана по промишлена екология и охрана на труда, в която понастоящем се извеждат упражнения по дисциплините "Инженерна екология", "Промишлена екология и охрана на труда" и "Ергономия и ергономично проектиране";
 • ЛАБОРАТОРИЯ № 21, в която се провежда учебна и научна дейност по компютърно моделиране и оптимизация на технологични обекти, стандартизация и патентно дело и защита на интелектуалната собственост;
 • ЛАБОРАТОРИЯ № 105 в УЛК, в която се провежда основно учебна и научна дейност по дисциплините ТДМ, ТПДЧ, ТФСД, ТМДВ, ПДП, ТОКДЛЦМ, Управление на качеството и подготовка на дипломни проекти;
 • ЛАБОРАТОРИЯ № 104 в УЛК, в която се извеждат часовете по Технология на материалите от масивна дървесина, Технология на инженерната дървесина и ПММСД;
 • ЛАБОРАТОРИИ № 305 и № 306, в които се провежда основно учебна, научна дейност и кръжок по дисциплината “Дървесинознание”.

Към катедрата са защитени над 30 дисертации, в т.ч. две за доктор на техническите науки. Като специализанти са се обучавали 14 специалисти от Русия, Македония, Корея, Словакия, Судан и България.
В помощ на студентите и практиката са издадени 20 учебника за ВУЗ, 15 ръководства, 13 монографии, 2 наръчника и 3 учебника за техникуми.
В катедрата е организиран кръжок по Дървесинознание под ръководството на доц. Николай Бърдаров. Работата и дейностите в кръжока са насочени към по-добрата подготовка и квалификация на студентите и докторантите от няколко факултета - ФГП, ФГС и ФСУ.
По основната научна тематика и проблематика на катедрата са разработени много дипломни работи (от 2000 г. до сега защитените проекти са над 400).
Преподавателите от катедра МТД участват активно в международни форуми, проекти и мрежи, както и в разработването на над 54 теми по НИС, значителна част от които са внедрени в редица предприятия от дървообработващата и мебелна промишленост.
При организирането и провеждането на НТК “ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН”, катедра МТД винаги има водеща роля, не само поради активното участие на членовете на катедрата, но и заради качествените и количествените представени научни доклади.
По предложение на катедрата, в памет и с дълбок поклон на признателност, благодарност и уважение към живота и дейността му от 2012 г. Учебно- производствената база по дървообработване в УОГС Бързия носи името на проф. д-р инж. Гено Дончев (1927-2001).

 

MTD 2 

 

Академичен състав на катедрата:

 • Доц. д-р Юлия Димитрова Михайлова – Ръководител катедра
 • Доц. д-р Нено Иванов Тричков
 • Доц. д-р Лиляна Лозанова Вълчева
 • Доц. д-р Николай Спасов Бърдаров
 • Доц. д-р Петър Йорданов Антов
 • Доц. д-р Виктор Петров Савов
 • Гл. ас. д-р Росен Иванов Григоров
 • Гл. ас. Даниел Иванов Койнов

Дисциплини и преподаватели:

 • Дървесинознание. Лекциите се извеждат от доц. д-р Николай Бърдаров, а упражненията от гл. ас. д-р Даниел Койнов.
 • Дървесни материали в интериора. Лекциите се извеждат от доц. Николай Бърдаров, а упражненията от гл. ас. д-р Росен Григоров.
 • Ергономия и ергономично проектиране. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Лиляна Вълчева.
 • Защита на интелектуалната собственост. Лекциите се извеждат от доц. д-р Юлия Михайлова, а упражненията от доц. д-р Виктор Савов.
 • Инженерна екология. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Петър Антов.
 • Методи за експериментални изследвания и оптимизация. Лекциите се извеждат от доц. д-р Нено Тричков, а упражненията от доц. д-р Виктор Савов.
 • Неразрушаващи методи за изследване на дървесина и дървесни материали. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Николай Бърдаров.
 • Основи на дървообработването. Лекциите и упражненията от гл. ас. д-р Даниел Койнов.
 • Практикум по дървообработване. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Росен Григоров.
 • Производство на дървесни плочи. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Лиляна Вълчева.
 • Производство на материали от масивна и слоеста дървесина. Лекциите се извеждат от доц. д-р Нено Тричков, а упражненията от гл. ас. д-р Даниел Койнов.
 • Промишлена екология и охрана на труда. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Петър Антов.
 • Стандартизация и патентно дело. Лекциите се извеждат от доц. д-р Юлия Михайлова, а упражненията от доц. д-р Виктор Савов.
 • Теоретични основи на композитите от дървесина и лигноцелулозни материали. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Юлия Михайлова.
 • Технологично проектиране на дървообработващи предприятия. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Росен Григоров.
 • Технология на дървесните материали. Лекциите се извеждат от доц. д-р Юлия Михайлова, а упражненията от гл. ас. д-р Росен Григоров.
 • Технология на инженерната дървесина. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Нено Тричков.
 • Технология на материалите от дървесни влакна. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Виктор Савов.
 • Технология на материалите от масивна дървесина. Лекциите се извеждат от доц. д-р Нено Тричков, а упражненията от гл. ас. д-р Даниел Койнов.
 • Технология на плочите от дървесни частици. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Лиляна Вълчева.
 • Технология на фурнира и слоестата дървесина. Лекциите се извеждат от гл. ас. д-р Росен Григоров, а упражненията от гл. ас. д-р Даниел Койнов.
 • Управление на качеството. Лекциите се извеждат от доц. Юлия Михайлова, а упражненията от доц. д-р Виктор Савов.

Научни направления на преподавателите от катедрата:
Основните направления на научните интереси и разработки на преподавателите от катедра „Механична технология на дървесина” са многостранни, като по-основните са представени по-долу.

 • Фундаментални изследвания, свързани с дървесина и дървесни материали.
 • Качество на дървесината.
 • Механична технология на дървесината и дървесните материали.
 • Изследване, моделиране и оптимизиране на технологии за производство на инженерна дървесина и на материали от масивна дървесина.
 • Изследване, моделиране и оптимизиране на технологии и състави на композити от дървесина.
 • Управление на качеството на дървесни материали и на технологичните процеси за получаването им.
 • Оползотворяване на лигно-целулозни материали.
 • Системи за управление.
 • Защита на интелектуалната собственост.
 • Стандартизация и оценяване на съответствието на дървесни материали.
 • Екологични изследвания и оценка токсичността на дървесните плочи.
 • Ергономични изследвания, анализи, оценка и проектиране на трудова дейност в дървообработващата и мебелна промишленост.
 • Акустика на дървесината.
 • Шум и вибрации.
 • Инженерна екология.

 

ПРОЕКТИ – с участието на преподаватели от катедра Механична технология на дървесината2012 – 2020 г.

 1. Проект “ToolsforIntegratedTrainingLanguageandECVETDefinedVocationalSkillsinMechanisedForestry (ToolsforSkills)”, програма “Учене през целия живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи”, проект за “Трансфер на иновации”, 2012–2014 ръководител на проекта проф. д-р Веселин Брезин, член на работния колектив гл. ас. Петър Антов;
 2. COST Action FP1004 "Enhance mechanical properties of timber, engineered wood products and timber structures" – 2011–2015 – Member of Management Committee доц. д-р Нено Тричков;
 3. COST Action FP0904 “Thermo-Hydro-Mechanical Wood Behaviour and Processing”– 2010–2014 – Management Committee Member – доц. д-р Юлия Михайлова;
 4. Проект ФНИ при ЛТУ "Рационално преработване на тънка иглолистна дървесина" – 2012–2013 – ръководител доц. д-р Нено Тричков, членове на работния колектив доц. д-р Николай Бърдаров, ас. Даниел Койнов;
 5. Научно-изследвателски проект по тема №130 – НИС, ЛТУ, „Изследване влиянието на основни технологични фактори при производството на ПДВ със средна плътност (MDF)“ – 2012–2013 - ръководител на колектива доц. д-р Юлия Михайлова, членове на работния колектив доц. д-р Нено Тричков, гл.ас д-р Виктор Савов, докт. Цветелин Евстатиев и студенти;
 6. „Разработване на инвестиционен проект, част технологична, за преработване на иглолистни трупи в УОГС-Бързия“, НИС – ЛТУ (2012) – ръководител доц. д-р Нено Тричков, член на колектива – проф. д-р Веселин Брезин;
 7. Инфраструктурен проект № 47/2013. Реновиране сградния фонд и изграждане на аспирационна система (с въвеждане в експлоатация за подобряване чистотата на въздуха) на лаборатория по пресови материали към катедра „Механична технология на дървесината”, 2013-2014 г, ръководител доц. д-р Лиляна Вълчева, доц. Петър Антов и доц. Виктор Савов;
 8. Научно-изследователски проект№ 47/2013 „Проектиране и въвеждане в експлоатация на съвременно съоръжение за лабораторно оборудване „Смесител за олепиляване на дървесни частици и дървесни влакна”, 2013-2014, колектив с ръководител доц. д-р Лиляна Вълчева, доц. Виктор Савов, доц. Георги Георгиев (ТУ-София);
 9. Проект на тема „Оценка на ефективността и процентните количества на дървесните остатъци и отпадъци при първичното обработване на дървесината в производствените бази на УОГС “Юндола”, УОГС “Петрохан” (Бързия) и възможности за тяхното приложение при производството на композити от дървесни частици и влакна“, финансиран от фонд „Научни програми“ при ЛТУ, 2013 г., колектив с ръководител доц. Д-р Лиляна Вълчева, НИС – ЛТУ;
 10. ФГП-2013-Ю-2 „Характеристики на стъбла и трупи от иглолистни дървесни видове (бял бор, смърч, ела), предназначени за производство на материали от масивна дървесина”- колектив с ръководител доц. д-р Нено Тричков, НИС – ЛТУ;
 11. ФГП-2013-Ю-3 „Хронометражна снимка на вертикален банциг с вагонетка, при разкрояване на трупи с различни диаметри и дървесни видове” - колектив с ръководител доц. д-р Нено Тричков, НИС – ЛТУ;
 12. ФГП-2013-Ю-5 „Реконструкция на технологична схема в УПЦ по дървообработване с цел производство на детайли от иглолистна дървесина” - колектив с ръководител доц. д-р Нено Тричков, НИС – ЛТУ;
 13. Проект BG051РО001-3.1.09-0019 “ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ЛТУ – СОФИЯ” – доц. Ю. Михайлова – експерт, член на работния екип;
 14. Проект BG051PO001-4.3.04-0052 „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет - ръководител на проекта проф. д-р В. Брезин; участници: доц. д-р Н. Тричков, доц. д-р Л. Вълчева, доц. д-р Ю. Михайлова, доц. д-р Н. Бърдаров, доц. д-р В. Савов, ас. Д. Койнов;
 15. Проект BG051PO001-3.3.06-0056 „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд – ръководител на проекта проф. д-р В. Брезин, 2007-2013 г.- участник - докт. инж. Цв. Евстатиев;
 16. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ (с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз) – академичени наставници доц. д-р Ю. Михайлова и доц. д-р Виктор Савов;
 17. Проект по НИФ – 7ИФ-02-23/29.07.2014 „Разработване на иновативна технология за производство на олекотени мебелни плочи с вложки от полимерен материал”. Ръководител от страната партнъор ЛТУ – проф. д-р Веселин Стаменов Брезин и колектив: доц. д-р Нено Иванов Тричков, доц. д-р Виктор Петров Савов, ас. Даниел Иванов Койнов;
 18. ФГП-2016-Ю-2. Тема: „Реконструкция на технологична схема в УПЦ по дървообработване с цел производство на детайли от иглолистна дървесина“, ръководител на проекта доц. д-р Нено Тричков, член на колектива ас. Даниел Иванов Койнов, НИС – ЛТУ;
 19. ФГП-2016-Ю-3. Тема: „Изследване върху добивите на детайли от тънки иглолистни трупи“, ръководител на проекта доц. д-р Нено Тричков, член на колектива ас. Даниел Иванов Койнов, НИС – ЛТУ;
 20. Проект “SFM on Forest: Developing the Vocational Education Modules for Implementing Sustainable Forest Management (ForestVET)”, №2013-1-TR1-LEO05-47503; програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, 2013–2016 г. – проф. д-р Веселин Брезин и доц. д-р Петър Антов;
 21. Проект “Tools for Skills - Intergrated Learning of English and Forestry – Teachers´ Training”, № 2015-1-SE01-KA202-012255, Програма „Еразъм +”, дейност „Стратегически партньорства“, 2015–2018 г. - проф. д-р Веселин Брезин и доц. д-р Петър Антов;
 22. Участник в работата на COST Action FP1407 „UNDERSTANDING WOOD MODIFICATION THROUGH AN INTEGRATED SCIENTIFIC AND ENVIRONMENTAL IMPACT APPROACH (MODWOODLIFE)“ – доц. д-р Ю. Михайлова;
 23. Инфраструктурен проект№ 57/2014. Обновяване и модернизация на учебна лаборатория по „Промишлена екология и охрана на труда“ към катедра „Механична технология на дървесината”, инфраструктурен проект, финансиран от НИС-ЛТУ, 2014-2015, доц. д-р Лиляна Вълчева и доц. д-р Петър Антов;
 24. Международен научен проект ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ – Диалог Европа, СУ Св. Климент Охридски, финансиран от НФ Научни изследвания” при МОН по дог. ДУНК1-01/22.12.2009г.,доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, член на научен колектив и на национална научно-образователна мрежа, 2012-2015;
 25. Международен научен проект ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ - Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ в СУ Св. Климент Охридски, финансиран от НФ ”Научни изследвания” при МОН по дог. ДУНК1-1/12.12.2016-2017г.,доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, член на научен колектив и ръководител на национална научно-образователна мрежа, 2015-2018;
 26. Национален проектЗдравословни и безопасни условия на труд” - обучител и консултант на помощник-възпитатели от Столични детски градини за придобиване на трета професионално – квалификационна степен „Помощник – възпитател в оглеждането и възпитанието на деца“, код 814010, код 8150101 и Наредба №4 на МОН, Центъра за професионално обучение “Просперитет 21 век”, съвместно с Дирекция „Образование“ при Столична община, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, 2018г.
 27. Проект „Обновяване и модернизация на учебна лаборатория по „Промишлена екология и охрана на труда“ към катедра „Механична технология на дървесината”, инфраструктурен проект, финансиран от НИС-ЛТУ, 2014-2015 г.;
 28. Проект BG051PO001-3.1.08-0033 „Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд – доц. д-р Петър Антов, експерт по „Връзки с обществеността“;
 29. Проект “Proposal for a new professional qualification that includes all the competences of the European Chainsaw Certificate – QualityForest”, №2017-1-ES-01-KA202-038677, Програма „Еразъм +”, дейност KA2 „Стратегически партньорства“, 2017 - 2020 г - доц. д-р Петър Антов, ръководител на работния колектив от ЛТУ;
 30. INTERREG - IPA Cross-border Cooperation Bulgaria – Turkey 2014-2020 Programme и Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia 2014-2020 Programme - доц. д-р Петър Антов, външен експерт и член на Работната група за оценка по Втората покана за набиране на проектни предложения;
 31. Проект с Договор № BG05M2OP001-2.009-0034-C01 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014 - 2020) - ръководител на проекта доц. Д-р Нено Тричков, участници доц. д-р Юлия Михайлова, доц. д-р Николай Бърдаров, доц. д-р Петър Антов, доц. д-р Виктор Савов;
 32. Проект “Resilient Affordable Eco-School Training - RAEST”, № 2018-1-BG01-KA201-047856, Програма „Еразъм+”, дейност KA2 „Стратегически партньорства“, 2018 - 2020 г. - доц. д-р Петър Антов, член на работния колектив от ЛТУ;
 33. Проект „Изследване на експлоатационните показатели и възможностите за употреба на екологични биокомпозитни материали“, проект № НИС-Б-1002/26.03.2019 г. към НИС-ЛТУ, финансиран със средства на Държавния бюджет по Наредба приета с ПМС №233/10.09.2016 г.; период на проекта: 2019-2021 г. – ръководител на проекта доц. Д-р Петър Антов, доц. д-р Виктор Савов - член на работния колектив;
 34. Проект № ФНИ-47/14.02.2019 г. на тема „Проучване на потенциала на лигнинови суровини в България и разработване на технологии за тяхното модифициране и ефективно прилагане в индустрията“, научноизследователски проект по Програма COST акция СА 17128 EstablishmentaPan-EuropeanNetworktheSustainableValorisationLignin – доц. д-р Виктор Савов и доц. д-р Петър Антов - членове на работния колектив по проекта;
 35. Проект № BG05M9OP001-1.023-0059-С02 „Старт към успеха“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура BG05M9OP001-1.023 - „Подкрепа за предприемачество“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – доц. д-р Петър Антов (експерт);
 36. Проект Holistic approach for the identification of Skills and sAfety needs towards a groWing sustainability & circularitY of furniturE sectoR (SAWYER) – финансиран от Европейската комисия, дейност Support for Social Dialogue VP/2018/001 – Grant Agreement Reference VS/2019/0027 – доц. д-р Петър Антов (експерт)
 37. Проект №: BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, обучител по Дейност 3. Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката в ЛТУ доц. Д-р Ю. Михайлова;
 38. Проект №153/08.03.2017 г. на тема „Влияние на съсържанието на недървесна лигноцелулозна суровина и лигносулфонат в състава на ПДВ със средна плътност (MDF) върху експлоатационните им показатели” - научен ръководител доц. д-р Ю. Михайлова.

Back to top