ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

На 15.03.2017 г. /сряда/ от 10:00 часа в Аулата на Лесотехническия университет ще се проведе среща с г-жа Йоана Христова /Заместник – кмет по Направление „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община/.

gerb so 2014

В дискусията ще бъдат обсъдени мерките в Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015–2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици ФПЧ10. Акцент на срещата ще са дейностите по озеленяване.
Каним всички заинтересувани студенти и преподаватели от ЛТУ да вземат участие в събитието.

Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015–2020 г.

 

На 15.03.2017 г. в Аулата на Лесотехническия университет се проведе среща с г-жа Йоана Христова /Заместник – кмет по Направление „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община/.
Г-жа Христова представи пред студенти от ФЕЛА и преподаватели от ЛТУ основните моменти в разработената от Столична община Програма за управление на качеството на атмосферния въздух за периода 2015 – 2020 г.
В събитието взеха участие експерти от дирекция „Околна среда“ на Столична община, както и над 100 студенти и преподавателя от ЛТУ. Акцент в дискусията бяха мерките, които общината е реализирала и планира да реализира за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици. Студентите от ФЕЛА участваха активно в проведената дискусия, като проявиха своят професионален и граждански интерес към поставените въпроси.
Срещата приключи с формирането на работни групи с цел подписване на Рамково споразумение за сътрудничество между Столична община и Лесотехнически университет.

Снимки от събитието:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Back to top