ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на длъжност „Организатор обучение“ към факултет „Ветеринарна медицина“ катедра „Анатомия, хистология и физиология“ за учебните дисциплини „Анатомия“, „Топографска анатомия“, „Хистология“ и „Ембриология“ на безсрочен трудов договор със срок на подаване на документи 1 (един) месец от датата на публикуване на Интернет страницата на ЛТУ (19.04.2017 г.) – Кандидатите да притежават диплома за завършено висше образование ОКС „Магистър“, „Бакалавър“ специалност „Ветеринарна медицина“ или средно образование „Ветеринарен техник“ или лаборант.

ОРГАНИЗАТОР ОБУЧЕНИЕ
Необходими документи:
1. Заявление
2. CV
3. Копие на диплома
4. Медицинско свидетелство
5. Свидетелство за съдимост

Справки и документи – Лесотехнически университет, 1797, София, бул. „Климент Охридски“ № 10, Обща канцелария, сграда А, партер, стая №6, тел. 91907/в.445

Документи се приемат всеки работен ден от 8–12 часа и от 13 до 16 часа в общата канцелария на ЛТУ /стая №6, партер, бул. „ Климен Охридски“ №10, София, 1797/

Back to top