ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Срок за настаняване от 11.09.2017 г. до 20.09.2017 г. включително

За настаняване в студентското общежитие са необходими следните документи:

  1. Документ за самоличност;
  2. Две снимки;
  3. Медицинска бележка от психодиспансер /по местоживеене/;
  4. За инвалиди – документ за инвалидност /ТЕЛК/;

Настаняването започва от 8:30 часа до 16:30 часа

Адрес за настаняване: ж.к. Студентски град, „бул. 8-ми декември” – блок 21, вход „А”, стая 103

*Настаняването става по реда на явяване, като свободните места се разпределят пропорционално на броя на подадените молби, в зависимост от специалността на кандидатите.

За повече информация: Телефон: 02/8 62 78 90; М-тел:0885/16 11 58

ГРАФИК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ФАКУЛТЕТИ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ДАТИ

ФАКУЛТЕТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО“

ФАКУЛТЕТ „ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ“

ФАКУЛТЕТ „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“

ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

ФАКУЛТЕТ „ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА“

ФАКУЛТЕТ „ АГРОНОМСТВО“

Забележка: Всички класирани в ОКС „Магистър” се настаняват на 20.09.2017 г.

Back to top