ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за позицията и отговарят на изискванията за нея, могат да изпратят подробна автобиография на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 30.09.2017 година. Одобрените на първи етап кандидати, ще бъдат уведомени по електронната поща за датата, на която ще се проведе събеседване с тях и ще положат практически изпит.

Описания на длъжността:
Изпълнителят на длъжността се занимава с: инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и поддръжка на сървъри под ОС Windows и UBUNTU Linux; работа и поддръжка на среди за виртуализация; инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и поддръжка на компютърни системи и периферни устройства под ОС Windows; инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и поддръжка на web, пощенски, файлови и DNS сървъри, както и други сървъри за приложни услуги според нуждите на Университета под ОС Windows и UBUNTU Linux; прекарване и поддръжка на мрежови трасета; техническа поддръжка на компютърни лаборатории и оборудване за целите на учебния процес, административната и научноизследователската работа; хардуерна диагностика и ремонт на компютърни системи, монтаж/демонтаж на хардуерни компоненти; диагностициране и отстраняване на проблеми с електронно оборудване; оказване на методическа помощ на преподаватели и служители относно работа с програмни продукти; осигуряване на оборудване за провеждане на учебни занятия, университетски форуми, конференции и други; подготовка на електронни документи за целите на дейността на Лесотехническия университет и неговите звена и поделения; участие в екипи по изготвяне на задания за обществени поръчки за компютърна техника, периферия, мрежово и комуникационно оборудване, и софтуерни продукти за целите на административната, преподавателската и научно изследователската работа на преподавателите и служителите на Лесотехническия университет; участие в комисии по оценка на предложения на участници в обществени поръчки за компютърна техника, периферия, мрежово и комуникационно оборудване, и софтуерни продукти за целите на административната, преподавателската и научно изследователската работа на преподавателите и служителите на Лесотехническия университет.
Изпълнителят на длъжността отговаря за: поддържането на настолните и сървърните компютърни системи и електронно оборудване в изправно състояние; отстраняване в посочените срокове на проблеми с използваното оборудване и програмно осигуряване; зачислената на Университетския компютърен център техника и друго оборудване в компютърните лаборатории; обработка и приемане на нова компютърна техника, периферия и друго електронно оборудване; изпълнение на поставените му задачи в срок, съобразно изискванията на дейностите на Лесотехническия университет

Изисквания към кандидатите:

  • Вид и равнище на образованието – средно, средно-специално или висше образование в областта на информационните и комуникационни технологии, електрониката или електротехниката, или наличието на сертификати за придобити умения в областта на информационните и комуникационни технологии (Microsoft, Cisco, HP или други утвърдени компании), като кандидатът трябва да положи тест за проверка на основни умения, свързани с неговите основни задължения в Университетския компютърен център.
  • Трудов опит – желателен е опит в областта на монтажа на електронни компоненти, инсталация, конфигурация и поддръжка на компютърни системи, мрежово/ комуникационно оборудване, програмни продукти/ операционни системи.
  • Специални умения – работа, монтаж и диагностика на електронни компоненти; работа с механични и електрически инструменти за монтаж/ демонтаж на електронни компоненти, мрежови кабели и конектори;
  • Поведенчески характеристики – добри комуникационни умения и умения за работа в екип;

Back to top