ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5

Германската служба за академичен обмен (DAAD) е предвидила стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2018/2019 година. Актуалната информация вече е включена в базата данни www.fundmg-guide.de, а подробностите по самото кандидатстване на българс¬ки език, в това число списък със стипендии, условия, срокове и необходими доку¬менти могат да разгледани на интернет страницата на Международна фондация “Св. св. Кирил и Методий” в София: www.cmfnd.org. След предварително записан час се предлагат и безплатни индивидуални консултации в сградата на фондацията (ул. „Васил Априлов“ №3, 1504 София).
Подборът на документите до края на тази календарна година и интервютата с одобрените кандидати в началото на 2018 г. ще се извърши под ръководството на Посолс¬твото в сътрудничество с Фондация “Св. св. Кирил и Методий” и с участието на неза неза¬висими експерти от България и Германия. Сертификатите за стипендиите ще бъдат разпращани по електронен път директно от централата на Германската служба за академичен обмен в месеците април и май 2018 г.

ДААД СТИПЕНДИИ 2017-2018 г.
ЛЕТНИ КУРСОВЕ

 • За студенти от по-горните курсове на всички специалности;
 • За участие в курсове по немски език и странознание, които се провеждат във висши училища в Германия;
 • Информация и избор на курсове можете да намерите на интернет страницата на ДААД: www.daad.de/hsk-kursiiste
 • Продължителността е от 18 курсови дни с минимум 25 учебни часа;
 • Дава се предимство на кандидати, които не са пребивавали в Германия за по- продължителен период;
 • Размер на стипендията: еднократна в размер на 850 €, здравна застраховка, според страната на произход се предвиждат и пътни разходи;
 • Минимум ниво на немски език към момента на кандидатстване; А2 според Европейската езикова рамка
  Срок на кандидатстване: до 1 декември 2017 година.

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА
ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 • За високо квалифицирани абсолвенти от всички специалности след първа диплома (Бакалавър, Магистър);
 • За завършване на магистърска програма и получаване на диплома степен “Магистър“ в избран университет в Германия;
 • Продължителност в зависимост от учебната програма от 10 до 24 месеца. Първоначално се отпуска за 1 академична година: от 1 октомври 2018 г. до 31 юли 2019 г. В зависимост от програмата и успехите на стипендианта, се отпуска финансова помощ за още една година;
 • Размер на стипендията: 750 € месечно + здравна застраховка, пътни разходи, допълнителни помощи;
 • ДААД поема и евентуални учебни такси до 500 € на семестър. Възможна е еднократна студентска помощ, месечна помощ за наем и месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • При нужда и допълнителна помощ за езикови курсове (видовете курсове, които могат да бъдат финансирани, ще намерите към анотацията на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД);
 • Кандидатстващите могат да изберат програми между всички държавно признати университети в Германия (държавни или частни);
 • Първата диплома за виеше образование трябва да е придобита преди не повече от 6 години към момента на кандидатстването за стипендия;
 • Следете за сроковете за кандидатстване в избраните университети. Стипендията от ДААД става валидна само след успешен прием на кандидата в избраната програма; Кандидати, които в момента на кандидатстване са започнали магистърска програма в Германия, могат да кандидатстват за финансиране на втората година от нея. В този случай не се предвижда удължаване на срока на стипендията.
 • Ако програмата предвижда престой (с учебна/изследователска цел) в трета страна, то той не може да бъде по-дълъг от % от времетраенето на цялата програма - пример: при магистърски програми от 4 семестъра, полагащото се време за престой в трета страна, е един семестър.
 • Предвиденият по програма престой трябва да бъде в страна, различна от страната на произход.
  Срок за кандидатстване: до 15 ноември 2017 г.

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ ПО АРХИТЕКТУРА

 • За кандидати от специалност архитектура за следване в университет в Германия;
 • Размер на стипендията: 750 € месечно, ДААД поема медицинската застраховка, какго и част от пътните разходи. При нужда е предвидено също така отпускането на еднократни допълнителни студентски помощи, помощ за наем;
 • Поемат и семестриални такси до 500€ и месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • Допълнителна помощ за езикови курсове (видовете курсове, които могат да бъдат финансирани, ще намерите към анотацията на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД);
 • Продължителност: 10-24 месеца. Първоначално се отпуска за една година. В зависимост от успехите и вида на специалността е възможно удължаване;
 • Придобиването на първата диплома за виеше образование не трябва да е повече от 6 години към момента на кандидатстването за стипендия;
 • Старт на стипендията: 01.10.2018 г. При планиран езиков курс - по-рано;
 • Кандидати, които в момента на кандидатстване са започнали магистърска програма в Германия, могат да кандидатстват за финансиране на втората година от нея. В този случай не се предвижда удължаване на срока на стипендията;
 • Подборът на кандидатите се извършва от професори от германски университети.
 • Документите за кандидатстване се изпращат до ДААД Бон - точен адрес, на който се изпращат документите, може да намерите на страницата на Фондацията www.cmfnd.org.
  Срок на кандидатстване: до 30.09.2017 година.

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ
В ОБЛАСТТА НА ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА, ДИЗАЙН, ФИЛМ И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

 • За кандидати от специалностите изящни и сценични изкуства, филм и визуални комуникации за задълбочено следване в университет в Германия;
 • Размер на стипендията: 750 € месечно, ДААД поема медицинската застраховка, какго и част от пътните разходи. При нужда е предвидено също така отпускането на еднократни допълнителни студентски помощи;
 • При определени условия се поемат и семестриални такси до 500 € и месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • Допълнителна помощ за езикови курсове (видовете курсове, които могат да бъдат финансирани, ще намерите към анотацията на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД)
 • Продължителност: 10-24 месеца; Първоначално се отпуска за една година. В зависимост от успехите и вида на специалността е възможно удължаване;
 • Първата диплома за виеше образование трябва да е придобита преди не повече от 6 години към момента на кандидатстването за стипендия;
 • Старт на стипендията: 1.10.2018 г. При планиран езиков курс - по-рано.
 • Подборът на кандидатите се извършва от професори от германски университети
 • Документите за кандидатстване се изпращат до ДААД Бон - точен адрес, на който се изпращат документите, може да намерите на страницата на Фондацията www.cmfnd.org
  Срок за кандидатстване: до 30.11.2017 г.

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ ПО МУЗИКА

 • За кандидати от специалност музика за следване в университет в Германия;
 • Размер на стипендията: 750 € месечно, ДААД поема медицинската застраховка, както и пътните разходи. При нужда е предвидено също така отпускането на еднократна допълнителна студентска помощ, добавки за наем;
 • Поемат се семестриални такси до 500 € и месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • Продължителност: 10-24 месеца. Първоначално се отпуска за една година. В зависимост от успехите и вида на специалността е възможно удължаване;
 • Придобиването на диплома за виеше образование трябва да е не по-късно от 6 години към момента на кандидатстването за стипендия;
 • Старт на стипендията: 01.10.2018 г. При нужда от езиков курс - по-рано (видовете курсове, които могат да бъдат финансирани, ще намерите към анотацията на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД);
 • Кандидати, които в момента на кандидатстване са започнали магистърска програма в Германия, могат да кандидатстват за финансиране на втората година от нея;
 • Подборът на кандидатите се осъществява от комисия от професори от германски музикални висши училища;
 • Следете за сроковете за кандидатстване в избраните университети. Стипендията от ДААД става валидна само след успешен прием на кандидата в избраната програма;
 • Възрастовата граница за кандидатстване по правило е 28-30 г.;
 • Документите за кандидатстване се изпращат до ДААД Бон - точен адрес, на който се изпращат документите, може да намерите на страницата на Фондацията www.cmfnd.org
  Срок за кандидатстване: до 31.10.2017 г.

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

 • За кандидати от специалностите сценично изкуство, драма, театър, режисура, танц и хореография за следване в университет в Германия;
 • Размер на стипендията: 750€ месечно, ДААД поема медицинската застраховка, както и част от пътните разходи. При нужда е предвидено също така отпускането на еднократна студентска помощ, допълнителни помощи;
 • При определени условия и семестриални такси до 500 €, помощ за месечни наеми, месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • Продължителност: 10-24 месеца. Първоначално се отпуска за една година. В зависимост от успехите и вида на специалността е възможно удължаване.
 • Първата диплома за виеше образование не трябва да е придобита преди повече от 6 години към момента на кандидатстването за стипендия.
 • Старт на стипендията: 1.10. 2018 г. При нужда от езиков курс - по-рано (видовете курсове, които могат да бъдат финансирани, ще намерите към анотацията на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД)
 • Кандидати, които в момента на кандидатстване са започнали магистърска програма в Германия, могат да кандидатстват за финансиране на втората година от нея. В този случай не се предвижда удължаване на срока;
 • Документите за кандидатстване се изпращат до ДААД Бон - точен адрес, на който се изпращат документите, може да намерите на страницата на Фондацията www.cmfnd.org
  Срок на кандидатстване: до 31.10. 2017 г.

СТИПЕНДИИ ЗА АСПИРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ МЕЖДУ 7 И 10 МЕСЕЦА

 • За изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт с дисертация в България (дисертацията не трябва да е започнала преди повече от 3 години към момента на кандидатстването; дипломата за завършено виеше образование трябва да е придобита преди не повече от 6 г.; учените с докторска степен (post-doc) трябва да са защитили преди не повече от 2 години към момента на кандидатстване;
 • Видове програми за докторанти може да намерите тук: www.daad.de/ipp ;
 • В зависимост от университетската степен, размерът на стипендията е 750 € месечно за завършили с първа диплома и 1000 € месечно за получилите докторска степен;
 • ДААД поема медицинската застраховка, както и пътните разходи, еднократна финансова помощ за изследователска дейност, при определени условия и месечна помощ за наем, месечни добавки за придружаващи членове на семейството, възможност за финансиране на езикови курсове;
  Продължителност на стипендията: 7-10 месеца;
  Срок за кандидатстване: до 15 ноември 2017 година.'

СТИПЕНДИИ ЗА АСПИРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ДО 6 МЕСЕЦА
(КРАТКОСРОЧНИ)

За изследователски проекти (1-6 месеца) и подобряване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт с различни цели:

> Дипломата за завършено виеше образование трябва да е придобита преди не повече от 6 г. към момента на кандидатстване;
> за кандидатите с докторска степен, докторатът не трябва да е приключен преди повече от 4 години, за да имате право да кандидатствате;
> докторанти - докторантурата не трябва да е започнала преди повече от 3 години.
> За стипендията не могат да кандидатстват докторанти, които са зачислени към немско виеше учебно заведение.

 • Видове програми за докторанти може да изберете от тук www.daad.de/ipp
 • Размер на стипендията: 1000 € месечно. ДААД поема медицинската застраховка, както пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна);
 • ПЕРИОД НА СТИПЕНДИЯ: между 1 и 6 месеца;
  Срок на кандидатстване: до 15 ноември 2017 г. - за кандидатури с престой между юни и ноември 2018 г.; до 01 май 2018 г. - за кандидатури с престой между декември 2018 г. и май 2019 година.

СТИПЕНДИИ ЗА ИЗКУСТВО И МУЗИКА / РАБОТЕН ПРЕСТОЙ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/

 • За извършване на работен проект или за сътрудничество (със германско виеше учебно заведение) в сферата на изкуствата - архитектура, изящни изкуства, музика, филм, дизайн, сценични изкуства;
 • Размер на стипендията: в зависимост от университетската степен - 2,000 € месечно за асистент и доцент, до 2,150 € месечно за професор;
 • ДААД поема също така пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна);
 • Продължителност: 1-3 месеца. Срокът на стипендията не може да се удължава.
 • Без интервю;
 • Кандидатите трябва да са преподаватели във ВУЗ в страната си.
  Срок за кандидатстване: до 15 ноември 2017 г. - за кандидатури с престой между юни и ноември 2018 г.; до 01 май 2018 г. - за кандидатури с престой между декември 2018 г. и май 2019 година.

ДВУСТРАНЕН ОБМЕН НАУЧЕНИ

 • DAAD насърчава обмена на учени от страни-партньори за подобряване на международните отношения и двустранното сътрудничество в научни изследвания между германски и чуждестранни университети. Цели на обменните програми са културен обмен и двустранни споразумения с чуждестранни партньорски организации.
 • Размер на стипендията: 2000 Евро за асистенти и доценти, 2150 Евро за професори.

Писмо ДААД

Back to top