ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Logo 0034

На 10.10.2017 г. в БТА се проведе пресконференция във връзка със стартирането на проект „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проекта беше представен от ръководителя доц. Нено Тричков, координатора проф. Румен Томов и екипът за управление. На пресконференцията присъстваха представители на радио „Христо Ботев“, БНР „Хоризонт“, сп. „Гора“, сп. „Управление и устойчиво развитие“, сп. „Ветеринарна Сбирка“, сп. “Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн“ и др.

DSC03315 DSC03323
DSC03325 DSC03329

Back to top