ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Logo 0034

Уважаеми докторанти, постдокторанти,

млади учени, преподаватели и студенти,

На 18.10.2017 г. (сряда) от 12:15 часа в Аулата на Лесотехническия университет ще се проведе Информационен ден за изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ПРОГРАМА

12:15 – 12:30 часа: Представяне на проект № BG05M2OP001-2.009-0034

12:30 – 12:45 часа: Представяне на условията за участие в проект BG05M2OP001-2.009-0034

12:45 – 13:15 часа: Въпроси и отговори

Разчитаме на вашето активно участие!

Back to top