ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Сметката на ЛТУ, по която можете да превеждате таксите е:
БНБ-ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC КОД BNBGBGSD

Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател - Лесотехнически университет
Трите имена (на студента), ЕГН
Основание - Семестриална такса

Back to top