ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ“

На 14.03.2018 г. (сряда) от 13:30 ч. в Аулата на Лесотехническия университет, екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще представи различните възможности за финансиране на проекти, които се предоставят от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Каним всички заинтересувани – млади учени, докторанти, постдокторанти, преподаватели, специализанти и студенти от Лесотехническия университет, други образователни, научни и бизнес организации.

В рамките на събитието ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури, които ще се отварят за кандидатстване през 2018 г. по Оперативните програми и по Програма за развитие на селските райони. Посочените конкурси ще могат да се финансират проекти свързани с висшето образование, предприемачески, туристически, горски, студентски и други.

Събитието е отворено за медии.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Програма за събитието можете да видите ТУК

Back to top