ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Лесотехнически Университет в партньорство със Столична Община, КАБ и СЛА организира конкурс за изготвяне на идеен проект на сквер за студенти специалност „Ландшафтна архитектура“ в ЛТУ. Конкурсът беше организиран във връзка с провеждане на Проектна седмица на специалност „Ландшафтна архитектура“ по Проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Участие в конкурса взеха 29 студента от II, III, IV и V курс на специалност „Ландшафтна архитектура“. В залата присъстваха студенти от специалност Ландшафтна архитектура, ученици от професионалната гимназия по строителство „Христо Ботев“-София и ученици от професионалната гимназия по фотография и полиграфия, както и колеги от практиката.

Журито на конкурса беше в следния състав:

Председател: Йоана Христова - Зам. Кмет СО
Членове:

Ланд.арх. Димитър Данчев – Директор „Зелена система“
Ланд. Арх. Веси Калайкова – КАБ
Гл. ас. д-р Десислава Данчева – СЛА - София
Доц. д-р ланд. арх. Емил Галев – Зам.-Декан на ФЕЛА-ЛТУ
Доц. д-р ланд. арх. Елена Драгозова – ЛТУ
Гл.ас. д-р Диана Каратотева – ЛТУ
Доц. д-р Светлана Анисимова

Първа награда беше получи екип Creative за обект Парк „Слатинска река“ , с членове: Никол Иванова – IV к. ЛА, Петър Пързулов – IV к. ЛА, Деница Атанасова – IV к. ЛА, Рая Димитрова – II к. ЛА. Първа награда беше връчена от г-жа Йоана Христова- Зам. Кмет СО и от доц.д-р Емил Галев Зам.-Декан на ФЕЛА-ЛТУ.

Втора награда беше връчена от ланд.арх. Веси Калайкова от името на КАБ на екип Estilo, с членове Виктория Станимирова–III к., Деница Барутинска – III к., Теодора Антова– III к.

Трета награда беше връчена от ланд.арх. Веси Калайкова от името на КАБ на екип Tulips5, с членове: Мартина Ивчева – III к., Василена Милева – III к., Дияна Топалска – III к., Ванеса Видинова – III к. ,Юлита Куситасева – III к.

Всички участници получиха грамоти и сертификат за участие от ЛТУ и Столична община.

20180309_162928
20180309_163127
20180309_163254
20180309_163339
20180309_164400
DSC_0053-2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
 

Back to top