ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

На 10.05.2018 г. във Витоша парк хотел гр. София се проведе кръгла маса с международно участие на тема: „Предизвикателства пред туризма“ с фокус „Възможности за виртуален туризъм в България“. Срещата бе организирана от Лесотехнически университет в рамките на проект BGО5M2OPОО1-2.ОО9-ОО34 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В нея взеха участие представители от Министерство на туризма, областният управител на област Ловеч, кметовете на Община Велинград и Община Сандански, както и представители от Община Троян. Сред участниците бяха и уважавани преподаватели от ЛТУ, утвърдени специалисти от областта на туризма, околната среда и здравните грижи: Национална спортна академия „В. Левски“, Висше траспортно училище „Т. Каблешков“, Медицински университет гр. София - МК, Институт по геология, ИБЕИ и НИГГ от Българска академия на науките, Knowledge Management Institute Skopje и представители от туристическия бранш: Адрима травел ЕООД, Динавиан ЕООД, Мистрал Травел ООД, Проент ООД, Международна бизнес школа Трансбизнес-Е ЕООД, Българска асоциация по геомедицина и геотерапия и др. Сред участниците бяха и колеги от Словакия и Македония. Събитието се отразяваше от медиите.

Срещата бе открита от доц. д-р Нено Тричков, заместник Ректор по НИД на ЛТУ и ръководител на проекта. Водещ лектор бе доц. д-р Красимира Станева, която очерта основните тенденции в туристическия сектор за страната.

Представените презентации предизвикаха интерес както сред участниците, така и сред средствата за масово осведомяване: областният управител на област Ловеч г-н Г. Терзийски представи резултатите от съвместната дейност с ЛТУ в направление иновативни подходи в туризма, д-р Таня Беличинова от гр. Велинград представи: „Потенциал за развитие на СПА индустрията във Велинград“, а Едуард Василев Aerial и доц. Станева представиха пред партньорите за пръв път три виртуални дестинации, разработени от екипа за целите на културния, СПА и уелнес туризма.

Партньорската среща завърши с подписване на Меморандуми за партньорство между Лесотехнически университет и участниците.

IMG_0008
IMG_0013
IMG_0018
IMG_0021
IMG_0047
IMG_0067
IMG_0072
IMG_0079
IMG_0080
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back to top