ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Лесотехническият университет беше домакин на 6ти Международен Симпозиум по Ловно стопанство (http://www.sym2018.thegamest.info/), който се проведе от 14 до 16 юни в София и УОГС Юндола.

Конференцията се проведе под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите, г-н Румен Порожанов. Организатор от българска страна бе катедра „Ловно стопанство“, със съдействието на 6-те държавни горски предприятия и Съюзът на ловците и риболовците в България. В симпозиума участваха над 50 водещи учени от 14 европейски страни.

Основните теми на конференцията бяха в четири секции – Ловно стопанство, Биология и екология, Генетика и Болести по дивеча. Бяха изнесени 4 пленарни доклади в четирите направления.

По време на конференцията бяха представени общо 27 презентации и 21 постера. Бяха засегнати изключително интересни теми за стопанисването на дивия заек, планинския кеклик, фазана, пъдпъдъка, дивата коза и благородния елен, генетиката на дивеча, ловната статистика и болестите по дивеча.

Учени от Владивосток и Литва споделиха много интересни научни резултати върху математическото моделиране на дивечови популации и генетиката на европейския бизон. Подробна програма с темите на докладите и сборник с резюмета могат да бъдат открити на сайта на симпозиума.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Back to top