ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Резултати от трети етап на класиране за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (след средно образование)

Резултати от тр етиетап на класиране за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (след средно образование) можете да видите на priem.ltu.bg с входящ номер и ЕГН.

Срок за записване на новоприетите студенти – от 23.07.2018 г. до 31.07.2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;

2. Документи за записване на новоприети студенти (закупуват се от касата на ЛТУ – стая № 4);

3. Медицинско свидетелство от личния лекар;

4. Шест снимки ­– формат 3,5/4,5 см;

5. Документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър;

Семестриалните такси могат да се внасят в касата на ЛТУ – стая № 4 (в брой или чрез ПОС-терминал) или по банков път.

Такси за обучение на студенти за учебната 2018/2019 година можете да видите тук

! ВАЖНО ! КОГАТО НОВОПРИЕТИЯТ СТУДЕНТ СЕ ЗАПИСВА ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, А НЕ ЛИЧНО, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИНОСИТЕЛЯ ДА ПРЕДСТАВИ ПОПЪЛНЕНИ И ПОДПИСАНИ ОТ СТУДЕНТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Декларация за съгласие за обработване на лични данни можете да изтеглите тук

Уведомление за поверителност можете да изтеглите тук

Back to top