ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5

Резултати от втори етап на класиране за ОКС „магистър“ (след висше образование) можете да видите тук

Срок за записване на новоприетите студенти – от 27.07.2018 г. до 03.08.2018 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

1. Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща след сверяване с копието;

2. Документи за записване на новоприети студенти (закупуват се от касата на ЛТУ – стая № 4);

3. Медицинско свидетелство от личния лекар;

4. четири снимки ­– формат 3,5/4,5 см;

5. Документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър;

Семестриалните такси могат да се внасят в касата на ЛТУ – стая № 4 (в брой или чрез ПОС-терминал) или по банков път.

Такси за обучение на студенти за учебната 2018/2019 година можете да видите тук

! ВАЖНО ! КОГАТО НОВОПРИЕТИЯТ СТУДЕНТ СЕ ЗАПИСВА ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, А НЕ ЛИЧНО, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИНОСИТЕЛЯ ДА ПРЕДСТАВИ ПОПЪЛНЕНИ И ПОДПИСАНИ ОТ СТУДЕНТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Декларация за съгласие за обработване на лични данни можете да изтеглите тук

Уведомление за поверителност можете да изтеглите тук

Записването на приетите студенти се извършва по деканати, както следва:

 • за специалност „Горско стопанство” редовно обучение – етаж 2, стая 223;
 • за специалност „Технология на дървесината и мебелите” редовно обучение – етаж 2, стая 220;
 • за специалност „Инженерен дизайн” – етаж 2, стая 220;
 • за специалност „Екология и опазване на околната среда” – етаж 1, стая 107;
 • за специалностите „Растителна защита”, „Селекция и семепроизводство на културните растения”, „Трайни насаждения и градинарство”, „Управление на почвените ресурси” и „Растениевъдство” редовно обучение – етаж 1, стая 104;
 • за специалностите „Стопанско управление” и „Управление на алтернативния туризъм“ – етаж 2, стая 217;
 • за всички специалности от задочно обучение – етаж 1, стая 109.

Back to top