ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Лесотехнически университет обявява попълване на ограничен брой незаети места в специалностите:

  • Технология на дървесината и мебелите – редовно обучение;
  • Агрономство – редовно и задочно обучение;
  • Растителна защита – редовно обучение;
  • Екология и опазване на околната среда – редовно обучение.

Back to top