ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

КЛАСИРАНЕ на студенти I курс, подали молби за студентско общежитие

Срок за настаняване: от 10.09.2018г. до 21.09.2018г.

Настаняването в студентско общежитие започва
от 8:30 ч. до 16:00 ч.

Адрес за настаняване: Дирекция ССО-ЛТУ, ж.к. „Студентски град“, „бул. 8-ми декември” – блок 21, вход „А”, ет.1 , канцелария № 103

За настаняване в студентското общежитие са необходими следните документи:

1. Документ за самоличност (оригинал и копие);

2. Две снимки;

3. Медицинска бележка от психодиспансер /по местоживеене/;

4. За сираци е необходимо копие от смъртен акт;

5. За инвалиди – документ за инвалидност /ТЕЛК/;

За повече информация: Телефон: 02/862 78 90; М-тел:0885/16 11 58

ГРАФИК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС В
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ФАКУЛТЕТИ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ДАТИ

ФАКУЛТЕТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО“
СПЕЦИАЛНОСТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО” – дати за настаняване: 10, 11 и 12.09.2018 г.;

ФАКУЛТЕТ „ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ“
СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА И МЕБЕЛИТЕ“ – дата за настаняване 13.09.2018 г.
СПЕЦИАЛНОСТ „ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН“ – дата за настаняване 13.09.2018 г.

ФАКУЛТЕТ „ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА“
СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ – дата за настаняване 14.09.2018 г.
СПЕЦИАЛНОСТ „ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА“ – дата за настаняване 14.09.2018 г.

ФАКУЛТЕТ „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“
СПЕЦИАЛНОСТ „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА” – дата за настаняване 17.09.2018 г.

ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“
СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“ – дата за настаняване 17.09.2018 г.
СПЕЦИАЛНОСТ „АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ“ – дата за настаняване 17.09.2018 г.

АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОНОМСТВО“ – дата за настаняване 18.09.2018 г.
СПЕЦИАЛНОСТ „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ – дата за настаняване 18.09.2018 г.

Забележка: Всички класирани в ОКС „Магистър” се настаняват на 19.09.2018 г.

Back to top