ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

„Модернизиране и обновяване на образователната структура на Лесотехнически университет, гр. София”
Ръководител на проекта: чл.-кор на БАН проф. д.арх.н Атанас Ковачев

Реализирането на проекта позволи да изградим модерна материална база и да издигнем на качествено ново ниво образованието в Лесотехническия университет - образование, защитаващо националните традиции, приемащо европейските предизвикателства и следващо световните тенденции.

Back to top