ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5

Logo 0034

Лесотехнически университет отправя покана за участие в работата на IIта НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“, която ще се проведе в периода 8 - 9 ноември 2018 г. в гр. София.

Конференцията се организира в изпълнение проект BGО5M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В деловата работата на конференцията ще бъдат представени научни разработки на ученици, студенти, докторанти, изследователи и преподаватели в следните направления:

 • Горско стопанство и Ландшафтна архитектура
 • Дървообработване и производство на мебели и Инженерен дизайн;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Стопанско управление и Алтернативен туризъм;
 • Ветеринарна медицина;
 • Агрономство и Растителна защита.

В рамките на конференцията ще отбележим 45 години от началото на обучението по екология, опазване и възстановяване на околната среда в Лесотехнически университет.

В допълнение на научната програма ще бъде направен преглед на младежки инициативи в областта на устойчивото използване на биологичните ресурси, на който под формата на щандове, презентации и постери ще бъдат представени ученически и студентски инициативи, проекти, продукти от учебни компании и др.

Откриването на конференцията ще бъде на 08.11.2018 г., от 10.00 часа, в зала АУЛА на Лесотехническия университет, а деловата работа на конференцията ще се проведе на 8ми и 9ти ноември в хотел „Витоша парк хотел“.

ПРОГРАМА

 

Back to top