ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

1. „Настойчик оператор дървообработващи машини“ на постоянен трудов договор към „Учебно производствена база за мебели“ в Лесотехнически университет

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Цел на длъжността:
• Подготвя работното място и настройва машината за работа.
• Следи качеството на готовата продукция да отговаря на изискванията и при отклонение да го коригира.
• Да спазва технологичния ред на работа.
• Да пази и съхранява правилно поверените му инструменти, материали, техническа документация и друго имущество.
• Прави предложения пред ръководителя на УПБПМ, свързани с организацията на работното място.
• Отговаря за реда и безопасността в района на поверената му машина ( за безопасна работа и за противопожарна охрана).
• Отговаря за състоянието и поддържането на самата машина.
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
2. Изискваща минимална степен за завършено образование: средно или висше
3. Години професионален опит: не се изисква
4. Допълнителни изисквания:
• Да познава устройството и принципите на действие на машината/те/ с която /които/работи, правилата за ползване на пожароогасителите и правилата за опазване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.

Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за участие;/образец/
• Автобиография;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;/копие/
• Копие на документ за завършено образование;/копие/

Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Деловодството на Университета: гр. София, ул. Кл. Охридски № 10, стая №6

Етапи:
• Подбор по документи
• Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността.

Контакти:Тел:(02) 868-87-32, (02) 962-57-91
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. „Електротехник“ на постоянен трудов договор към отдел „Капитално строителство, ремонт и поддръжка“ в Лесотехнически университет

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Цел на длъжността: Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации. Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и апаратури, уредби, табла, прибори. Дава указания на длъжностните лица за правилно ползване на електрическите уреди. Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали. Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения е табла. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
• Изискваща минимална степен за завършено образование: висше-инженерно образование със специалност "Електротехника" /средно-специално с придобита квалификация "Електромонтьор" /
• Години професионален опит: не се изисква
• Допълнителни изисквания:
- правоспособност за работа със специализирана техника-пробивна, заваряваща и др.
- работа с измервателна техника
- работа с аудио-визуалнна техника
- поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
- личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност, прецизност.

2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1 Заявление за участие;/образец/
2.2 Автобиография;
2.3 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;/копие/
2.4 Копие на документ за завършено образование;/копие/

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Деловодството на Университета: гр. София, ул. Кл. Охридски № 10, стая №6

4. Етапи:
• Подбор по документи
• Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността.

Контакти:Тел:(02) 868-87-32, (02) 962-57-91
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

3, „Продавач консултант“ на постоянен трудов договор в книжарницата на Лесотехнически университет

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Цел на длъжността:
1. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във магазина на фирмата.
2. Помага на клиентите при избора на стоки, като се съобразява с техните изисквания.
3. Поддържа работното си място в подходящ за работа с клиенти търговски вид.
4.Аранжира стоките на работното си място.
5.Извършва необходимите действия по оформяне на документите, свързани с покупко-продажбите на предлаганите в обекта стоки, приема парични суми и връща ресто при заплащане в брой.
6. Преди отварянето и след затварянето за клиенти на магазина хигиенизира търговската площ на обекта.
7. Приема доставки за заявени стоки и следи съответствието на поръчаните и доставените видове, марки и количества и приема съответните документи за това.
8.Информира ръководителя за повишен интерес от страна на клиентите към определени стоки и за изчерпване на складовите наличности.
9. Приема постъпили рекламации от клиенти и информира ръководителя на обекта за тях.
10.При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
• Степен за завършено образование: средно или висше образование
• Години професионален опит: не се изисква
• Допълнителни изисквания:
- Специални умения: работа с касов апарат.
- Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти и комуникативност.
- Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен вежлив, с търговски нюх, прецизност при работа с пари и документи, лоялност към работодателя.
- Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността: Кодекс на труда; Закон за защита на потребителите; нормативни актове по безопасност на труда; Правилник за вътрешния трудов ред; Правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1 Заявление за участие;/образец/
2.2 Автобиография;
2.3 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;/копие/
2.4 Копие на документ за завършено образование;/копие/

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Деловодството на Университета: гр. София, ул. Кл. Охридски № 10, стая №6

4. Етапи:
• Подбор по документи
• Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността.

Контакти:Тел:(02) 868-87-32 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Back to top