ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

На 14.03.2019 г. от 8:30 ч. в зала "Мако Даков", сграда А на ЛТУ ще се проведе Научна информационна сесия. На нея ще бъдат представени резултатите и напредъка от изпълнението на научни и образователни проекти, финансирани по оперативни програми, "Фонд научни изследвания"-МОН и от държавния бюджет през 2018 г.

На 14.03.2019 г. в зала „Мако Даков“ на Лесотехническия университет се състоя ежегодно провеждащата се Научна информационна сесия, която бе открита от Ректора на университета Чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев.

Целта на събитието бе да бъдат представени резултати и напредъка от научноизследователска дейност по тематика на присъщата на ЛТУ научна и художествено-творческа дейност.

По време на Научната сесия бяха докладвани научни резултати, извършени дейности и публикационна активност за над 30 текущи международни и национални проекта в които Лесотехническия университет е водеща или партньорска организация. Програмата беше разделена в четири работни заседания в работата на които участие взеха повече 140 изследователи, преподаватели и студенти на университета.

Програма на научната сесия

 

IMG_6497
IMG_6500
IMG_6505
IMG_6512
IMG_6516
IMG_6532
IMG_6539
IMG_6545
IMG_6549
IMG_6551
IMG_6553
IMG_6559
IMG_6563
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Back to top