ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Уважаеми колеги и студенти,

Имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на тържественото честване на 25-годишния юбилей на факултет „Ветеринарна медицина“, което ще се състои на 11.04.2019 г. от 14.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет.

Ще се радваме да вземете участие и в коктейла от 19:30 часа в клуб-ресторант „Ниагара”. За запитвания и допълнителна информация в Деканата на ФВМ.

Тържествата ще продължат с Юбилейна международна научна конференция – „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина“ в УОГС „Георги Аврамов“, Юндола, България – 12-14.04.2019 г.

Проф. д-р Богдан Аминков, двмн
Декан на ФВМ към ЛТУ

ПРОГРАМА
на
тържественото честване на 25-годишнината
на Факултет „Ветеринарна медицина“ към ЛТУ, София
11–14.04.2019 година

11.04.2019 год., 14:00 часа, Аулата на ЛТУ

  • Академично слово на проф. д-р Богдан Аминков, двмн, декан на ФВМ към ЛТУ.
  • Приветствие от чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев, ректор на ЛТУ
  • Приветствия и поздравителни адреси от гостите на тържеството
  • Представяне на книгата „Европеизация и евроинтеграция на ветеринарномедицинската служба в България (1881- 2018) (Генезис, развитие, съвременни проблеми ) – проф. д-р Иван Божков, двм

11.04.2019 год., 19:30 часа , клуб-ресторант „Ниагара” - коктейл по случай 25-годишнина на Факултет „Ветеринарна медицина“ към ЛТУ, София

12–14.04.2019 год. – провеждане на Юбилейна международна научна конференция –„Традиции и съвременност във ветеринарната медицина“ – в УОГС „Георги Аврамов“, Юндола, България – 12–14.04.2019 г.

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на конференцията: http://www.conference-fvm.org

Back to top