ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Резултати от първи етап на класиране можете да видите на priem.ltu.bg с входящ номер и ЕГН.
Срок за записване на новоприетите студенти от 08.07.2019 г. до 16.07.2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

  1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;
  2. Документи за записване на новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на ЛТУ);
  3. Медицинско свидетелство от личния лекар;
  4. Шест снимки ¬– формат 3,5/4,5 см;
  5. Документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър;

Семестриалните такси могат да се внасят в касата на ЛТУ – стая № 4 (в брой или чрез ПОС-терминал) или по банков път.
Такси за обучение на студенти за учебната 2019/2020 година можете да видите тук

Кандидат-студенти, класирани на първо класиране, по първо желание, но незаписали се в определените срокове, отпадат от следващите етапи на класиране.

Кандидат-студенти, класирани на първо класиране, не по първо желание и некласираните участват автоматично във втория етап на класиране, без да е необходимо потвърждаване.

Back to top