ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Лесотехнически университет обявява попълване на ограничен брой незаети места в следните специалности:

- Инженерен дизайн – редовно обучение;
- Ландшафтна архитектура – редовно обучение;
- Горско стопанство – редовно обучение, държавна поръчка;
- Технология на дървесината и мебелите – редовно и задочно обучение, държавна поръчка;
- Екология и опазване на околната среда – редовно обучение, държавна поръчка;
- Стопанско управление – редовно обучение, срещу заплащане;
- Алтернативен туризъм - редовно обучение, срещу заплащане;
- Агрономство - редовно и задочно обучение, държавна поръчка;
- Растителна защита – редовно обучение, държавна поръчка.

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ 2008 Г. ДО СЕГА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА).

НА 16.09.2019 г. (понеделник) ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО РИСУВАНЕ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА И ПО МАТЕМАТИКА ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДИ 2008 г. И ЖЕЛАЯТ ДА КАНДИДАТСТВАТ В ЛТУ. ЗАПИСВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ – ДО 13.09.2019 г. В УЧЕБЕН ОТДЕЛ – СТАЯ 219. ТАКСА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ – 30 ЛВ.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 02 868 86 32

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;
2. Документи за записване на новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на ЛТУ);
3. Медицинско свидетелство от личния лекар;
4. Шест снимки – формат 3,5/4,5 см;
5. Документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър;
Семестриалните такси могат да се внасят в касата на ЛТУ – стая № 4 (в брой или чрез ПОС-терминал) или по банков път.
Такси за обучение на студенти І курс за учебната 2019/2020 година можете да видите тук

Back to top