ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

ГОРСКО СТОПАНСТВО – редовно обучение
ГОРСКО СТОПАНСТВО – задочно обучение
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА И МЕБЕЛИТЕ – редовно обучение
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА И МЕБЕЛИТЕ – задочно обучение
ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ГРАДИНАРСТВО – редовно обучение
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ГРАДИНАРСТВО – задочно обучение
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ

Срок за записване на новоприетите студенти – от 19.07.2019 г. до 26.07.2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

1. Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща след сверяване с копието;
2. Документи за записване на новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на ЛТУ);
3. Медицинско свидетелство от личния лекар;
4. четири снимки ¬– формат 3,5/4,5 см;
5. Документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър;
Семестриалните такси могат да се внасят в касата на ЛТУ – стая № 4 (в брой или чрез ПОС-терминал) или по банков път.
Такси за обучение на студенти за учебната 2019/2020 година можете да видите тук

Записването на приетите студенти се извършва по деканати, както следва:

– за специалност „Горско стопанство” редовно обучение – етаж 2, стая 223;
– за специалност „Технология на дървесината и мебелите” редовно обучение – етаж 2, стая 220;
– за специалност „Инженерен дизайн” – етаж 2, стая 220;
– за специалност „Екология и опазване на околната среда” – етаж 1, стая 107;
– за специалностите „Растителна защита” и „Трайни насаждения и градинарство”, редовно обучение – етаж 1, стая 104;
– за специалностите „Стопанско управление” и „Управление на алтернативния туризъм“ – етаж 2, стая 217;
– за всички специалности от задочно обучение – етаж 1, стая 109.

Back to top