ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5

Резултати от трето (окончателно) класиране можете да видите на priem.ltu.bg с входящ номер и ЕГН.

Срок за записване на новоприетите студенти – от 24.07.2019 г. до 02.08.2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

 1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;
 2. Документи за записване на новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на ЛТУ);
 3. Медицинско свидетелство от личния лекар;
 4. Шест снимки – формат 3,5/4,5 см;
 5. Документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър;

Семестриалните такси могат да се внасят в касата на ЛТУ – стая № 4 (в брой или чрез ПОС-терминал) или по банков път.

Такси за обучение на студенти І курс за учебната 2019/2020 година можете да видите тук

ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ:

 1. Заплатете таксата за обучение в касата на ЛТУ/по банков път;
 2. Купете документи за записване на новоприети студенти от книжарницата на ЛТУ;
 3. Записването на новоприетите студенти става по деканати, както следва:
 • Специалност "Горско стопанство", редовно обучение - етаж 2, стая 223;
 • Специалност "Технология на дървесината и мебелите", редовно обучение и специалност "Инженерен дизайн" - етаж 2, стая 220;
 •  Специалности "Стопанско управление" и „Алтернативен туризъм“ - етаж 2, стая 217;
 • Специалност "Ландшафтна архитектура" и специалност "Екология и опазване на околната среда" - етаж 1, стая 107;
 • Специалност "Агрономство", редовно обучение и специалност "Растителна защита" - етаж 1, стая 104;
 • Специалност "Ветеринарна медицина" - етаж 1, стая 104;
 • Специалности "Горско стопанство", "Технология на дървесината", "Агрономство" и “Екология и опазване на околната среда“- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - етаж 1, стая 109.

Back to top