ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Срок за настаняване: от 10.09.2019 г. до 20.09.2019 г.

Настаняването в студентско общежитие започва от 8:30 ч. до 16:00 ч.

Адрес за настаняване: Дирекция ССО-ЛТУ, ж.к.„Студентски град“, „бул. 8-ми декември” – блок 21, вход „А”, ет.1, канцелария № 103

За настаняване в студентското общежитие са необходими следните документи:

  1. Документ за самоличност (оригинал и копие);
  2. Две снимки;
  3. Медицинска бележка от психодиспансер /по местоживеене/;
  4. За сираци е необходимо копие от смъртен акт;
  5. За инвалиди – документ за инвалидност /ТЕЛК/;

За повече информация: Телефон: 02/862 78 90; М-тел:0885/16 11 58

ГРАФИК И ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ПЪРВИ КУРС В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ФАКУЛТЕТИ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ДАТИ

ФАКУЛТЕТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО“

ФАКУЛТЕТ „ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ“

ФАКУЛТЕТ „ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА“

ФАКУЛТЕТ „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“

АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“

ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ В ОКС „МАГИСТЪР”

Back to top