ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Гости на тържеството бяха доц. д-р Янко Иванов - Заместник-министър на Министерството на Земеделието, храните и горите, Г-жа Валентина Танева - Съветник по образование, наука и иновации на Президента на Р България, Н. Пр. г-н Джасим Нима Мсауил - Посланик на Република Ирак, проф. д-р Мартин Банов - Председател на Селскостопанска академия, Чл.-кор. проф. д.н. Георги Михов - Ректор на Техническия университет - София, акад. д.физ.н.Никола Съботинов, акад. д.т.н. Ячко Иванов, д-р инж. Ценко Ценов - Зам.-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, инж. Димитър Баталов - и.д. Главен секретар на Изпълнителната агенция по горите, инж. Стефан Шулев - Директор на Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ - Велинград, д-р Димитър Яновски - Председател на Софийската колегия на Българския ветеринарномедицински съюз, Даниела Петрова - Изпълнителен директор на БКДМП, проф. д.т.н. Христо Шехтов - доктор хонорис кауза на ЛТУ, проф. д-р Никола Колев - доктор хонорис кауза на ЛТУ, проф. д-р Йордан Марков - доктор хонорис кауза на ЛТУ, инж. Пламен Стоянов - мениджър на Андреас ЩИЛ ЕООД.
Тържеството започна с приветствено слово на проф. д-р Живко Гочев Декан на факултета по горска промишленост
Днешните будители, са тези, които са готови да разпространяват и поддържат огъня на просветата, културата и духовността. Те са ни необходими, защото времето няма да спре, а българския дух трябва да живее“ каза проф. Гочев. „Да бъдеш будител в обществото е въпрос на силна вяра и гореща любов, на тежък труд и безсънни нощи в името на своята Родина. Будител е този, който събужда народа си за култура, просвета, свобода или други достойни дела, през целия си живот“ сподели той. В края на словото си призова: „Нека повярваме, че съвременната епоха може да роди будители. И нека наистина всички се събудим. Не спете, учете, пазете и издигайте българската духовност, защото тя е силата, тя ще ни запази и издигне“ .
От името на Академичното ръководство Ректорът - чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев поздрави абсолвентите, техните родители и целия академичен и административен състав на Лесотехническия университет.
Запазете жив пламъка на духовното безпокойство и професионалното любопитство. Духа на човека е жив до тогава докато упражнява ума си и мечтае! Развивайте уменията си и имайте амбиция да реализирате мечтите си! Вярвайте в себе си! Работете последователно! Допринасяйте за утвърждаване и развитие на нашите професии и работете заедно! И помнете - няма непризнат труд!“ пожела той на абсолвентите. „Бъдеще се гради когато си спомняме за избрания и изминатия професионалния път и го следваме. Затова запазете уважението и любовта към своята Алма Матер. Чудесно е когато човек успее да попадне на точното място и при това в точното време. Надявам се един ден с благодарност да си кажете - това за мен е Лесотехническия университет. В този смисъл мислете и за България като като нашата страна, като едно единство на хора, които имат един общ интерес, а именно нещата да вървят все по-добре. Дали това ще се случи зависи от всички нас и затова вярвам, че крачка към по-доброто ще бъдат Вашите успехи.“ Ректорът поздрави придобилите академични длъжности и научни степени, пожела им здраве и нови успехи и се обърна към тях „И не забравяйте нашите предшественици, нашите учители, които градиха и развиваха висшето образование в нашия Университет, произведоха у нас искрата на научното любопитство и ни дариха с любов към науката.“
Почетният знак на Лесотехническия университет беше връчен на катедра „Дендрология“ за принос в развитието на висшето лесотехническо образование и наука и във връзка със 70-годишния й юбилей.
Ръководителят на катедрата – проф. д-р Стефан Юруков получи наградата и благодари за признанието към всички членове на катедрата и всички, които са работили за нейното развитие.
Връчена беше наградата „Учен на годината“ за 2018 г. на проф. д-р Александър Ташев (I място), доц. д-р Момчил Панайотов (II място) и чл.-кор. проф. д.н. Атанас Ковачев (III място).
Доц. д-р Нено Тричков – Заместник ректор съобщи за постиженията на преподавателите за публикационната им активност през 2018 г. Връчени са награди на 33 автори от ЛТУ, които са публикували 51 статии в списания с Impact Factor.
Ректорът на Университета връчи дипломите на придобилите академични длъжности и научна степен “доктор” и на завършилите висшето си образование с отличен успех. „Особено се гордеем с 5-те пълни отличници на випуска.“ каза в словото си чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев.
Приветствия от името на Президента на Република България – г-н Румен Радев представи г-жа Валентина Танева - Съветник по образование, наука и иновации на Президента.
Поздравителен адрес от името министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева - както и лично от свое име отправи заместник-министърът - доц. д-р Янко Иванов.
Своите поздравителни адреси и пожелания, по случай деня на народните будители изпратиха г-жа Милена Дамянова - Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Р България, инж. Мирослав Маринов – Изпълнителен директор на ИАГ, проф. д-р Любен Тотев - Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и Ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“, чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенски университет, Генерал-майор д-р Груди Ангелов - Началник на Военна академия „Г.Ст. Раковски“ - София, проф. д-р Евгени Станимиров - Ректор на Икономическия университет - Варна, проф. д-р Христина Янчева - Ректор на Аграрен университет - Пловдив, проф. д-р Сеня Терзиева-Желязкова - Ректор на ХТМУ.

Поздравителен адрес на г-н Румен Радев – Президент на Република България.

Поздравителен адрес на г-жа Милена Дамянова - Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на РБ.

Поздравителен адрес на г-жа Десислава Танева – Министър на министерството на земеделието, храните и горите.

Поздравителен адрес от НВУ "Васил Левски"

Поздравителен адрес от РДГ - Ловеч

3
4
2
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Back to top