ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

На 22 ноември 2019г. в Академичната зала на ЛТУ, беше подписан Договор за сътрудничество между Лесотехническия университет и Аристотел университета – гр. Солун, Гърция.

От страна на ЛТУ на срещата присъстваха: чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев – Ректор на Лесотехнически университет, проф. д-р Боянка Желязова – Зам.-ректор по Акредитация, международно сътрудничество и връзки с обществеността, проф. д-р Милко Милев–Зам. ректор по Учебната дейност, доц. д-р Нено Тричков – Зам.-ректор по Научноизследователската дейност, инж. Илия Бенчев – Помощник-ректор, проф. д-р Мариана Дончева – Декан на ФЕЛА, доц. д-р Мариус Димитров – Декан на ФГС, проф. д-р Живко Гочев – Декан на ФГП, проф. д-р Богдан Аминков – Декан на ФВМ, доц. д-р Ивона Димитрова – Декан на АФ, проф. д-р Румен Томов – ръководител на сектор „Трансфер на научни знания и технологии“, проф. д-р Петър Желев и доц. д-р Петър Антов.
От страна на гостите от Аристотел университет, гр. Солун в срещата участваха: проф. д-р Николаос Папаиоанну – Ректор на Аристотел университет, ръководителите на училища и лаборатории към Аристотел университет, проф. д-р Теохарис Загас – Ръководител на Училището по Горско стопанство и околна среда, проф. д-р Апостолос Скалтсоянес – Ръководител на Лабораторията по горска генетика и селекция, проф. д-р Алексиос Полидорос – Училище по Агрономство, доц. д-р Мария Тсактсира – Лаборатория по горска генетика и селекция, както и проф. д-р Рене Рохр – Университет Клод Бернард, гр. Лион, Франция.

Ректорът на Лесотехническия университет – чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев представи структурата, обучението и основни насоки от научната работа в Университета.

Ректорът на Аристотел университет проф. д-р Николаос Папаиоанну представи презентация с информация за университета, както и презентация за Факултета по Ветеринарна медицина, проф. д-р Теохарис Загас представи презентация с информация за Училището по Горско стопанство и околна среда, а проф. д-р Алексиос Полидорос – информация за Училището по агрономство.

Ректорът на Аристотеловия университет проф. д-р Николаос Папаиоанну проведе среща с гръцки студенти, обучаващи се в специалност ветеринарна медицина в Лесотехническия университет. След подписване на договора за сътрудничеството, гостите от Аристотел университет посетиха библиотечно-информационния център на ЛТУ, Лабораторията по Биотехнологии и молекулярна генетика, обновения пети етаж и лаборатории, както и Центърът за трансфер на технологии.

Aristotle_11_19_1
Aristotle_11_19_2
Aristotle_11_19_3
Aristotle_11_19_4
Aristotle_11_19_5
Aristotle_11_19_6
Aristotle_11_19_7
Aristotle_11_19_8
Aristotle_11_19_9
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back to top