ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

На 12 февруари 2020 г. в Аулата на Лесотехническия университет, се проведе среща – дискусия на студентите, докторантите, преподавателите и служителите от Университета с Президента на Република България г-н Румен Радев. Разисквани бяха въпроси, свързани с климатичните промени, опазването на горите, замърсяване на почвите, водите, замърсяването на въздуха.

От вас зависи дали България ще има висока амбиция да се развива като държава с екологичен фокус“, каза президента г-н Румен Радев.
Въпросът е къде е нашето място, с какви средства, форми, методи, научни практики, приложни програми България участва в този процес в целите за устойчиво развитие на ООН и ще участва в Зелената сделка на ЕС“, каза г-н Румен Радев.

На въпроси от аудиторията г-н Радев отговори, че трябва да има контрол върху боклуците, които се внасят за горене. „Водихме ги под RDF, обаче се оказа, че не са тези, за които сме си мислили. Горят се вредни отпадъци.“

Президентът сподели, че енергетиката на България е изправена пред огромен проблем, който изисква екстремно решение. „Аз настоявам от години да има Национална енергийна стратегия с близък хоризонт 2030 г. и далечен - 2050 г.“.

Необходимо е включване в Европейски програми за научни изследвания и практико-приложни разработки в областта на зелената енергия, за да можем да развиваме наука“, каза още г-н Радев.

По думите на държавния глава големият въпрос за страната ни е какво ще стане с конкурентоспособността на българската икономика в процеса на трансформация към екологично неутрални производства.

Ние трябва да развиваме технологии и производства, които да ни позволят да се включим в икономиката на бъдещето и ето този баланс – екологично чисти производства, при запазване на конкурентоспособност, която към момента се базира на традиционни производства – тук трябва да търсим заедно решението“, посочи г-н Румен Радев.

Президентът призова качественото образование да се признае и утвърждава като стратегически национален приоритет, включително и със съответното финансиране, за да може и във висшето образование и в средните училища студентите и учениците да придобиват и знания, и умения, с които да участват пълноценно в изграждането на икономика с висока добавена стойност у нас.

Президентът Румен Радев проведе среща и с членовете на Студентския съвет на Лесотехническия университет. Разисквани бяха въпроси, посветени на участието на студентите и докторантите във всички процеси, свързани с опазването на околната среда.

Това няма как да стане без образование. Няма как да стане без опазване на цялостната околна среда, в която е поставен човека. От вас ние очакваме да задаваме темпото и посоката на тези промени.”, каза Президентът Румен Радев.

N97A8792
N97A8798
1
President_Radev_LTU_2020_1
President_Radev_LTU_2020_3
President_Radev_LTU_2020_2
N97A8837
President_Radev_LTU_2020_4
N97A8814
N97A8820
President_Radev_LTU_2020_5
BX9O7940
President_Radev_LTU_2020_6
President_Radev_LTU_2020_7
BX9O7934
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Back to top