ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5

Обучението ще се проведе неприсъствено чрез електронни средства

Указания за записване на зимен семестър на учебната 2020/2021 г. и обучение в електронна среда
за студентите в задочна форма на обучение

Срокът за записване на зимния семестър на учебната 2020/2021 г. е 04–20.01.2021 г.

I. Условия за записване на зимен семестър на учебната 2020/2021 г.:

 1. Заверен летен семестър на учебната 2019/2020 г.
  Заверката на студентите за летен семестър на учебната 2019/2020 г. е оформена на основание предоставени от преподавателите списъци в сектор „Задочно обучение“.
  Оформянето на заверките в студентските книжки ще се извърши при възстановяването на присъственото обучение.
 2. Положени изпити от досегашното обучение – по решение на Академичния съвет се допуска записване с не повече от 3 (три) неположени изпита.
  Последната възможност за полагане на изпитите е поправителната сесия, която ще се проведе от 04.01.2021 г. до 15.01.2021 г. – виж Графика по факултети и специалности тук.
  Студентите трябва да заявяват участието си в изпитите от поправителната сесия на e-mail адресите на преподавателите до два дни преди датата на изпита. Копие от платежния документ за разрешение за явяване на условен изпит (от предишни години) се изпраща на съответния инспектор след информация от преподавателя, че студентът може да бъде допуснат до изпита. Инспекторът изпраща протокола на преподавателя не по-късно от деня, предхождащ изпитната дата.
 3. Платена семестриална такса – при изпълнение на изискванията по горните две точки, таксата за зимния семестър се заплаща по банков път по сметката на ЛТУ:
  БНБ - ЦУ
  BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
  BIC КОД BNBGBGSD
  Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
  Получател – Лесотехнически университет
  Трите имена на студента, ЕГН и факултетен номер
  Основание – семестриална такса
  Таксите за обучение за учебната 2020/2021 година вижте тук

II. Ред за записване:
Студентите изпращат на инспектора в Сектор „Задочно обучение“ е-мейл със:

 1. Заявление за записване по образец, изтегля се от тук
  При необходимост, инспекторите комуникират със студента за уточняване на студентското му положение.
 2. Копие от документа за платена семестриална такса
  E-mail адреси на инспекторите:
  - инж. Любка Иванова – за ФГС – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  - инж. Цветомира Николова – за ФГП, ФЕЛА, АФ – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 3. Попълнено уверение за ползване на отпуск за обучение (при необходимост) – формулярът се изтегля от тук.

III. Провеждане на неприсъственoто обучение в електронна среда:

 1. Занятията със студентите от задочна форма на обучение за зимен семестър на учебната 2020/2021 година ще се проведат неприсъствено в електронна среда от 25.01. до 19.02.2021 г.
 2. Разписът на занятията за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. се публикува до 15.01.2021 г. на интернет страницата на ЛТУ в раздел Обучение – График на учебните занятия, практики и изпитни дати – График на учебните занятия – Задочно обучение.
 3. Обучението се провежда по разписа чрез приложенията на Office 365 (Teams, Forms и др.) или други електронни платформи, в т.ч. Blackboard.

Студентите трябва да се регистрират в платформата Office 365 (указания виж тук). Преподавателите дават указания на студентите, изпращат учебни материали, задания и др.

Загубени или забравени пароли няма да се подменят! При проблем с регистрацията, пишете до Университетски компютърен център на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Забележка: Студентите от специалност Горско стопанство, ОКС „магистър“ (специализации СГ, ЛРС и ЛИГС), които се обучават по индивидуален учебен план, могат да участват в обучението само по дисциплините, фигуриращи в индивидуалния им учебен план (ИУП) за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

От Академичното ръководство

Back to top