ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Лесотехническият университет обявява попълване на ограничен брой незаети места в специалностите:

СПЕЦИАЛНОСТ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

(в лева, за семестър)

Горско стопанство редовна 350
Агрономство редовна
400
Стопанско управление редовна 732
Алтернативен туризъм редовна 599

Телефони за информация: 0888 705 894, 02 868 86 32

Необходими документи за записване:
- диплома за средно образование – оригинал и копие
- 6 бр. Снимки 3,5/4,5 см
- медицинско свидетелство от личния лекар
- при записване се заплаща таксата за обучение за първия семестър
- комплект документи за записване – 5 лв.

Приетите за студенти в редовна форма на обучение имат право да ползват общежитие

Back to top