ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

ПОКАНА за встъпителна пресконференция на проект BG05M2ОP001-2.016-0022
“Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България

BG0022 EU

BG0022

Лесотехнически университет отправя покана за участие в пресконференция относно стартирането на проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Представители на консорциума на проекта от Лесотехнически университет, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Тракийски университет – гр. Стара Загора, Технически университет – Габрово и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ ще представят целите, задачите и очакваните резултати от неговото реализиране.

Пресконференцията ще се проведе на 14 септември (вторник) от 13:00 часа в хибриден формат.

  • Присъствено в Аулата на Лесотехнически университет на адрес: гр. София, бул. “Климент Охридски” № 10, при спазване на противоепидемичните мерки.
  • Дистанционно след предварителна регистрация на следния адрес: https://forms.gle/Vnu3Qm3AoXaoK4WW7

Back to top